Hướng dẫn xếp lương giáo viên thiếu chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên

Quy định triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên đã được ban hành. Nhiều giáo viên đặt ra câu hỏi về Hướng dẫn xếp lương giáo viên thiếu chứng chỉ chức danh nghề nghiệp? Mời các bạn tham khảo bài viết để trả lời câu hỏi trên.

Hướng dẫn xếp lương giáo viên thiếu chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

Câu hỏi: Khi Thông tư 02 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 20.3, tôi đang là giáo viên tiểu học, đáp ứng đầy đủ bằng cấp, chỉ thiếu chứng chỉ chức danh nghề nghiệp thì có được nâng lên 2.34 không?

Trả lời:

Điều 6 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT (sau đây gọi là Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT) quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập quy định nguyên tắc bổ nhiệm theo chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học như sau:

1. Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư này phải căn cứ vào vị trí việc làm đang đảm nhận và bảo đảm đạt tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp được quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 và quy định tại Điều 7 Thông tư này.

Điều 8 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT quy định về cách xếp lương như sau:

1. Viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư này được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14.12.2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau:

a) Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

b) Giáo viên tiểu học hạng II, mã số V.07.03.28, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.

c) Giáo viên tiểu học hạng I, mã số V.07.03.27, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

2. Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25.5.2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật. Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, việc xếp sang lương mới thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, việc xếp lương phải căn cứ vào vị trí việc làm đang đảm nhận và bảo đảm đạt tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp như quy định được trích dẫn ở trên.

Tham khảo thêm:

....................................................

Trên đây là nội dung chi tiết của bài viết Hướng dẫn xếp lương giáo viên thiếu chứng chỉ chức danh nghề nghiệp. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Mời quý thầy cô tham khảo thêm: Tài liệu dành cho giáo viên:

Đánh giá bài viết
1 12.033
Sắp xếp theo

    Dành cho Giáo Viên

    Xem thêm