Số tiết học cấp THCS trong chương trình Giáo dục phổ thông mới

Kế hoạch giáo dục bậc THCS

Số tiết học cấp THCS trong chương trình giáo dục phổ thông mới bao gồm số tiết học của từng môn trong năm học giúp các thầy cô nắm được Kế hoạch giáo dục, lên ý tưởng xây dựng bài giảng, bài dạy trên lớp. Mời các thầy cô cùng tham khảo chi tiết.

Số tiết học cấp THCS

Nội dung giáo dục

Số tiết/năm học

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Môn học bắt buộc (10)

Ngữ văn

140

140

140

140

Toán

140

140

140

140

Ngoại ngữ 1

105

105

105

105

Giáo dục công dân

35

35

35

35

Lịch sử và Địa lí

105

105

105

105

Khoa học tự nhiên

140

140

140

140

Công nghệ

35

35

52

52

Tin học

35

35

35

35

Giáo dục thể chất

70

70

70

70

Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật)

70

70

70

70

Hoạt động giáo dục bắt buộc (1)

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

105

105

105

105

Nội dung GD bắt buộc của địa phương

35

35

35

35

Môn học tự chọn

Tiếng dân tộc thiểu số

105

105

105

105

Ngoại ngữ 2

105

105

105

105

Tổng số tiết học/năm học (không kể các môn học tự chọn)

1015

1015

1032

1032

Số tiết học trung bình/tuần (không kể các môn học tự chọn)

29

29

29,5

29,5

Các môn học ở trung học cơ sở:

a) Các môn học bắt buộc: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý.

b) Các môn học bắt buộc có phân hóa: Tin học, Công nghệ và Hướng nghiệp, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

c) Môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2.

Thời lượng: Mỗi ngày học 1 buổi, không quá 5 tiết học. Mỗi tiết học 45 phút, giữa các tiết học có thời gian nghỉ. Khuyến khích các trường trung học cơ sở đủ điều kiện thực hiện dạy học 2 buổi/ ngày theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham khảo tài liệu sách lớp 6

Đánh giá bài viết
1 5.739
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Dành cho Giáo Viên Xem thêm