Bài giảng định lý Pytago

"Định lý Pytago" là bài 7, chương 2 trong chương trình Hình học 7. Bài giảng Định lý Pytago được thiết kế khoa học, chi tiết là tài liệu giảng dạy môn Toán 9 hữu ích, giúp các em nắm được kiến thức về định lý Pytago và biết vận dụng định lý để nhận biết một tam giác là tam giác vuông.

Bài giảng Định lý Pytago

Chương 2: Bài 7: Định lý Pytago

Bài giảng Hình học 7 chương 2 bài 7: Định lý Pytago với nội dung cô đọng qua từng slide PowerPoint cùng hình ảnh sinh động, nội dung chính được nhấn mạnh rõ ràng giúp các em nắm được định lý Pytago về quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác vuông và định lí Pytago đảo, biết vận dụng định lý Pytago để tính độ dài một cạnh của tam giác vuông khi biết độ dài hai cạnh kia và vận dụng định lí Pytago đảo để nhận biết một tam giác là tam giác vuông trong bài học của học sinh dễ dàng hơn.

Đánh giá bài viết
4 2.469
Sắp xếp theo

    Toán lớp 7

    Xem thêm