Bài giảng Tiếng Anh 10 unit 7 (Reading)

Bài giảng Unit 7 Tiếng Anh 10

"The mass media" là unit 7 trong chương trình Tiếng Anh lớp 10. Bài giảng Tiếng Anh 10 unit 7 (Reading) giúp các em hiểu được những lợi thế và bất lợi của phương tiện truyền thông đại chúng, học thêm một số từ vựng liên quan đến chủ đề học,... Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo.

Bài giảng Tiếng Anh 10 unit 13 (Reading)

Bài giảng Tiếng anh 10 unit 16 (Language focus)

Bài giảng Tiếng Anh 10 unit 14 - Speaking

Unit 7: The mass media

Bài giảng Tiếng Anh 10 Unit 7 (Reading) làm tài liệu tham khảo. Những bài giảng được trình bày với bố cục rõ ràng, nội dung bài học sát với chương trình học sẽ giúp cho quý thầy cô truyền tải những kiến thức trọng tâm của chủ đề The mass media cho học sinh, giúp các em hiểu được những lợi thế và những bất lợi của các phương tiện truyền thông đại chúng và đọc, hiểu các thông tin trên truyền hình, tìm hiểu và làm quen với các phương tiện thông tin đại chúng, có thể đọc và hiểu về các phương tiện truyền thông hiện nay, biết tầm quan trọng của các phương tiện truyền thông đại chúng, qua đó học thêm một số từ vựng liên quan đến chủ đề học. Chúc các em và quý thầy cô có tiết học thú vị.

Tiếng Anh 10 unit 7

Bài giảng Tiếng Anh 10

 unit 7 The mass media

Đánh giá bài viết
3 5.629
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh lớp 10 Xem thêm