Bài giảng Toán 2: Bảng chia 3

B¶ng chia 3
2
3 x 4 = 12
12 : 3 = 4
3 x 1 = 3
3 x 2 = 6
3 x 3 = 9
3 x 4 = 12
3 x 5 = 15
3 x 6 = 18
3 x 7 = 21
3 x 8 = 24
3 x 9 = 27
3 x10 =30
3 : 3 = 1
6 : 3 = 2
9 : 3 = 3
12 : 3 = 4
15 : 3 = 5
18 : 3 = 6
21 : 3 = 7
24 : 3 = 8
27 : 3 = 9
30 : 3 = 10
12 : 4 = 3
3
10 = 3 : 30
9 = 3 : 27
8 = 3 : 24
7 = 3 : 21
6 = 3 : 18
5 = 3 : 15
4 = 3 : 12
3 = 3 : 9
2 = 3 : 6
1 = 3 : 3

Bài giảng Bảng chia 3

Bài giảng Toán 2: Bảng chia 3 là bài giảng trực tuyến lớp 3 môn Toán giúp các em học sinh biết lập được bảng chia 3, từ đó biết giải bài toán một phép chia (trong bảng chia 3). Mời quý thầy cô cùng tham khảo cách soạn giáo án trực tuyến lớp 3.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Bài giảng Toán 2: Bảng chia 3 là bộ tài liệu khá hữu ích dành cho quý thầy cô giáo tham khảo trong việc soạn giáo án điện tử lớp 2 cho mình và các em học sinh có thể ôn tập kiến thức bài học ở nhà. Ngoài ra, mời quý thầy cô cùng tham khảo thêm các Bài giảng điện tử môn Toán lớp 2 khác đã được chúng tôi biên soạn và đăng tải.

Đánh giá bài viết
5 473
Sắp xếp theo
    Toán học 2 Xem thêm