Bảng tra cứu độ tuổi tham gia nâng chuẩn của giáo viên 2021

Chính phủ đã ban hành Nghị định 71/2020/NĐ-CP quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Vậy bảng tra cứu độ tuổi tham gia nâng chuẩn của giáo viên và lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên các cấp mới nhất như thế nào? Mời các bạn tham khảo.

Bảng tra cứu độ tuổi tham gia nâng chuẩn của giáo viên

Để các thầy cô dễ dàng tra cứu và hiểu quy định hơn, VnDoc đã tổng hợp đối tượng thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo bảng dưới đây:

Đối tượng

Trình độ hiện tại

Năm sinh

Giáo viên mầm non

Chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên

Nam: Từ 01/10/1966 trở đi

Nữ: Từ 01/3/1971 trở đi

Giáo viên tiểu học

Chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên

Trình độ trung cấp

Nam: Từ 01/07/1966 trở đi

Nữ: Từ 01/11/1970 trở đi

Trình độ cao đẳng

Nam: Từ 01/10/1966 trở đi

Nữ: Từ 01/3/1971 trở đi

Giáo viên trung học cơ sở

Chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên

Nam: Từ 01/10/1966 trở đi

Nữ: Từ 01/3/1971 trở đi

Căn cứ: Điều 2 Nghị định 71/2020/NĐ-CP và khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019.

Ngoài ra, theo Nghị định 71/2020/NĐ-CP, việc xác định lộ trình và tổ chức thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên phải bảo đảm phù hợp với thực trạng đội ngũ giáo viên và điều kiện của các cơ sở giáo dục, địa phương; không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên giảng dạy. Đồng thời, ưu tiên bố trí những giáo viên còn đủ tối thiểu năm công tác tính đến tuổi nghỉ hưu tham gia đào tạo trước.

Lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên các cấp

Lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở như sau:

Lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non

- Lộ trình thực hiện từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 31/12/2030.

- Lộ trình được thực hiện thành hai giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 31/12/2025, bảo đảm đạt ít nhất 60% số giáo viên mầm non đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm;

+ Giai đoạn 2: Từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2030, thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên mầm non hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm.

Lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học

- Lộ trình thực hiện từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 31/12/2030.

- Lộ trình được thực hiện thành hai giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 31/12/2025, bảo đảm đạt ít nhất 50% số giáo viên tiểu học đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân;

+ Giai đoạn 2: Từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2030, thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên tiểu học hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân.

Lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên THCS

- Lộ trình thực hiện từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 31/12/2030.

- Lộ trình được thực hiện thành hai giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 31/12/2025, bảo đảm đạt ít nhất 60% số giáo viên trung học cơ sở đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân;

+ Giai đoạn 2: Từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2030, thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên trung học cơ sở hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân.

Nghị định 71/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ 18/8/2020.

>>> Chi tiết lộ trình nâng chuẩn giáo viên các cấp

Trên đây là nội dung chi tiết của bài viết Bảng tra cứu độ tuổi tham gia nâng chuẩn của giáo viên. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Xem thêm các tài liệu Dành cho Giáo viên chi tiết:

Đánh giá bài viết
1 6.485
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Dành cho Giáo Viên Xem thêm