Chi tiết lộ trình nâng chuẩn giáo viên các cấp

Theo quy định hiện hành, từ ngày 01/07/2020 giáo viên các cấp từ mầm non đến trung học cơ sở bắt đầu lộ trình nâng chuẩn trình độ đào nếu chưa đủ theo chuẩn mới. Dưới đây là chi tiết lộ trình nâng chuẩn giáo viên theo Nghị định 71/2020/NĐ-CP. Mời các bạn tham khảo.

1. Đối tượng thực hiện nâng chuẩn giáo viên

Theo Điều 2 Nghị định 71/2020/NĐ-CP quy định đối tượng thực hiện nâng chuẩn giáo viên bao gồm:

Giáo viên mầm non

  • Chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên.
  • Tính từ ngày 01/7/2020 còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

Giáo viên tiểu học

  • Chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên.
  • Tính từ ngày 01/7/2020 còn đủ 08 năm công tác (96 tháng) đối với giáo viên có trình độ trung cấp, còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đối với giáo viên có trình độ cao đẳng đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

Giáo viên trung học cơ sở

  • Chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên.
  • Tính từ ngày 01/7/2020 còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

Lưu ý: Chính thức từ ngày 01/01/2021, độ tuổi nghỉ hưu đối với nam là 60 tuổi 3 tháng và đối với nữ là 55 tuổi 4 tháng (theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021).

2. Lộ trình thực hiện nâng chuẩn giáo viên

2.1. Đối với giáo viên mầm non

Tại Điều 4 Nghị định 71/2020/NĐ-CP quy định lộ trình thực hiện nâng chuẩn giáo viên mầm non từ ngày 01/7/ 2020 – 31/12/2030 chia thành 02 giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1: 01/7/2020 – 31/12/2025

Bảo đảm đạt ít nhất 60% số giáo viên mầm non đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm.

Giai đoạn 2: 01/01/2026 – 31/12/2030

Thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên mầm non hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm.

2.2. Đối với giáo viên tiểu học

Tại Điều 5 Nghị định 71/2020/NĐ-CP quy định lộ trình thực hiện nâng chuẩn giáo viên tiểu học thực hiện từ ngày 01/7/ 2020 – 31/12/2030 chia thành 02 giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1: 01/7/2020 – 31/12/2025

Bảo đảm đạt ít nhất 50% số giáo viên tiểu học đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân.

Giai đoạn 2: 01/01/2026 – 31/12/2030

Thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên tiểu học hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân.

2.3. Đối với giáo viên trung học cơ sở

Tại Điều 5 Nghị định 71/2020/NĐ-CP quy định lộ trình thực hiện nâng chuẩn giáo viên trung học cơ sở thực hiện từ ngày 01/7/ 2020 – 31/12/2030 chia thành 02 giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1: 01/7/2020 – 31/12/2025

Bảo đảm đạt ít nhất 60% số giáo viên trung học cơ sở đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân.

Giai đoạn 2: 01/01/2026 – 31/12/2030

Thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên trung học cơ sở hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân.

Lưu ý: Tại Điều 10 Nghị định 71/2020/NĐ-CP quy định giáo viên được cử đi đào tạo nâng trình độ chuẩn sẽ được cơ quan quản lý, sử dụng tạo điều kiện về thời gian; được hỗ trợ tiền đóng học phí (áp dụng theo quy định hiện hành của pháp luật đối với sinh viên sư phạm); được tính thời gian đào tạo vào thời gian công tác liên tục và được hưởng 100 % lương và các chế độ, phụ cấp theo quy định của pháp luật.

3. Giáo viên được hưởng nguyên lương, phụ cấp khi nâng chuẩn

Để đảm bảo quyền lợi cho giáo viên thực hiện nâng trình độ chuẩn, Điều 10 Nghị định 71 nêu rõ quyền lợi của các đối tượng này gồm:

- Được tạo điều kiện về thời gian, được hỗ trợ tiền đóng học phí. Tuy nhiên, nếu giáo viên không hoàn thành chương trình đào tạo theo thời gian quy định dẫn đến kéo dài thời gian đào tạo thì phải tự túc các khoản chi phí phát sinh trong thời gian kéo dài này;

- Được tính thời gian đào tạo vào thời gian công tác liên tục;

- Được hưởng 100% lương và các chế độ, phụ cấp theo quy định của pháp luật.

Song song với đó, giáo viên được cử đi học phải cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo tại các cơ sở giáo dục đã cử đi học.

4. Khi nào giáo viên phải đền bù chi phí đào tạo nâng chuẩn?

Về việc đền bù chi phí đào tạo, Điều 11 Nghị định 71 nêu rõ các trường hợp cụ thể như sau:

- Tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động trong thời gian đào tạo;

- Không được cơ sở đào tạo cấp bằng tốt nghiệp trừ trường hợp có lý do khách quan bất khả kháng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

- Đã hoàn thành và được cấp bằng tốt nghiệp khóa học nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết.

Trong đó, chi phí đền bù được quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 101/2017/NĐ-CP bao gồm học phí và tất cả các khoản chi khác phục vụ cho khóa học, không tính lương và các khoản phụ cấp (nếu có).

Trên đây là nội dung chi tiết của bài viết Chi tiết lộ trình nâng chuẩn giáo viên các cấp. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Xem thêm các tài liệu Dành cho Giáo viên chi tiết:

Đánh giá bài viết
1 657
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Văn bản giáo dục Xem thêm