Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 có biểu điểm chi tiết kèm theo giúp các thầy cô cùng các bậc phụ huynh cho các em học sinh ôn tập và ra đề thi giữa học kì 1 lớp 2 hiệu quả. Chúc các em học tốt và thi tốt.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 1

Bài 1: ( 2 điểm) Ghi đáp án, câu trả lời đúng vào bài kiểm tra.

1. Kết quả của phép tính: 25 + 7 là:

A. 31

B. 32

C. 95

D 3.7

2. 1 dm 5 cm = .......cm?

A. 4 cm

B. 6cm

C. 15 cm

D. 51 cm

3. Hiệu của hai số: 56 và 3 là:

A. 59

B. 86

C. 53

D 26

4. Hình vẽ dưới đây có mấy hình chữ nhật?

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 1

A. 1 hình chữ nhật

B. 2 hình chữ nhật

C. 3 hình chữ nhật

D. 4 hình chữ nhật

Bài 2: (3 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

16 + 28

8 + 39

67 + 15

42 + 9

b. Điền số: (1 điểm)

1, 2, 3,..., 5,...., ...8, 9,...

Bài 3: (1 điểm) Điền dấu < , =, > vào chỗ chấm:

37 + 18 ... 28+ 12

1 dm ... 10cm

29 + 5 ... 19 + 21

a - 1 ..... a

Bài 4: (3 điểm)

a. Bao gạo cân nặng 28 kg. Bao ngô nặng hơn bao gạo 6kg . Hỏi bao ngô nặng bao nhiêu ki – lô - gam ?

b. Lớp 2A có 36 học sinh. Trong đó có 15 học sinh trai còn lại là số học sinh gái. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh gái?

Bài 5: (1 điểm) Viết 1 phép tính có hiệu bằng số bị trừ?

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 2

Câu 1: (2 điểm)

a. Viết các số:

  • Từ 60 đến 70: …………………………………………………………….
  • Các số tròn chục bé hơn 60: ……………………………………………

b. Viết số:

  • Số liền trước của 87: ………………..
  • Số liền sau của 99: ………………..
  • Số lớn hơn 54 và bé hơn 56:…………..
  • Số liền trước của 1: …………..

Câu 2: Tính nhẩm (1 điểm):

9 + 2 + 4 = …..

8 + 2 + 7 = ……

9 + 1 + 3 = ……

8 + 3 – 5 = …….

Câu 3: Đặt tính rồi tính: 2 điểm

24 + 36

96 – 42

80 + 15

53 – 12

Câu 4: (2 điểm) Điền dấu > , < , = vào chỗ chấm .

19 + 7 ……9 + 17

9 + 6 ………5 + 9

29 + 7 ….. 48 - 8

18 + 9 …….9 + 18

Câu 5: 1 điểm

1dm = …..cm

40 cm = ……dm

5 dm = …..cm

20 cm = ……dm

Câu 6: 1 điểm .

Đoạn thẳng MN dài 8 cm , đoạn thẳng PQ dài hơn đoạn thẳng MN là 2cm.

a. Hỏi đoạn thẳng PQ dài bao nhiêu xăng ti mét?

b. Vẽ đoạn thẳng PQ: ……………………………………………………

Câu 7: 1 điểm.

Khoanh vào chữ đặt trứoc câu trả lời đúng:

Số hình tứ giác có trong hình vẽ là:

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán 2

A. 2

B. 3

C. 4

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 3

A- Phần kiểm tra trắc nghiệm.

Câu 1. Trong phép tính 3 x 6 = 18 có:

A. 3 là thừa số, 6 là thừa số, 18 là tích.

B. 3 là thừa số, 18 là thừa số, 6 là tích.

C. 3 là số hạng, 6 là số hạng, 18 là tổng.

Câu 2. Tích của 4 và 9 là:

A. 32.

B. 13

C. 36.

D. 31

Câu 3: Hiệu của 35 và 16 là:

A. 9.

B. 19

C. 29.

D. 51

Câu 4: Một tuần có……ngày:

A. 24

B. 10

C. 7

D. 30

Câu 5: Các số 33, 54, 45 và 28 được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 45, 54, 33, 28 .

B. 28, 33, 45, 54.

C. 45, 54, 28, 33.

D. 33, 28, 45, 54

Câu 6: Số thích hợp điền vào dãy số : 3, 6, 9, 12,….,.18, 21 là:

A. 13.

B. 14

C. 15.

D. 17

Câu 7. Y x 4 = 12

A. Y = 8

B. Y = 4

C. Y = 3

D. Y = 16

Câu 8. Hiệu của số lớn nhất có 2 chữ số và số lớn nhất có 1 chữ số là:

A. 99.

B. 10

C. 9.

D. 90

Câu 9. Chu vi của một hình tứ giác có độ dài các cạnh: 1 cm; 2 cm; 3 cm; 4 cm là:

A: 9 cm

B: 8 cm

C: 10 cm

D: 7 cm

Câu 10. Chu vi của một hình tam giác có độ dài các cạnh: 4 cm; 2 cm; 3 cm là:

A. 8 cm

B. 9 cm

C. 10 cm

Câu 11:. Có 30 chiếc ghế chia đều thành 5 hàng. Hỏi mỗi hàng có mấy chiếc ghế?

A. 5 chiếc

B. 6 chiếc

C. 7 chiếc

D. 4 chiếc

Câu 12: Hình nào có 1/4 số ô vuông được tô màu.

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán 2

Câu 13. Xem tờ lịch sau:

Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ 6Thứ 7Chủ nhật
51234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

- Ngày 19 tháng 5 là thứ mấy

A. Thứ hai

B. Thứ ba

C. Thứ sáu

D. Thứ bẩy

B - Phần kiểm tra tự luận:

Câu 1: Tính nhẩm :

5 x 3 =............

3 x 4 =...........

5 x 4 =..............

4 x 9 =............

5 x 7 =...........

4 x 5 =..............

15 : 3 =............

28 : 4 =...........

5 : 1 =..............

45 : 5 = ...........

24 : 3 =...........

0 : 5 =...............

Câu 2. Tính

a) 5 x 6 : 3 =

b) 6 : 3 x 5 =

Câu 3: Tìm X

a) X x 2 = 6

b) 3 + X = 15

Câu 4: Mỗi học sinh được mượn 5 quyển truyện. Hỏi 8 học sinh được mượn bao nhiêu quyển truyện.

Câu 5: Con lợn thứ nhất nặng 78 kg. Như vậy kém con lợn thứ hai là 15 kg. Hỏi con lợn thứ hai nặng bao nhiêu kilogam?

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 4

Bài 1: (3 điểm) Khoanh vào chữ cái chỉ kết quả đúng:

1) Số 52 được viết thành các số tròn chục và đơn vị.

A. 5 + 2

B. 50 + 2

C. 60 + 0

2) Số 45 là kết quả của phép tính nào?

A. 23 + 32

B. 15 + 25

C. 39 + 6

3) Đề - xi - mét được viết tắt là:

A. dm

B. cm

C. m

4) 7 dm = ........... cm . Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 7

B. 70

C. 17

5) Số thích hợp điền vào ô trống là: 9 > 58

A. 5

B. 4

C. 3

6) 10 chục là:

A. 1

B. 10

C. 100

Bài 2: (2 điểm)

a/ Viết số:

Bảy mươi mốt: ....................

Sáu mươi tư: ..........

b/ Đọc số:

65: ...............................................

82: ............

Bài 3: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 27 + 68

b. 40 + 30

c. 59 – 25

d. 72 – 30

................................................

...............................................

...............................................

................................................

Bài 4: (1 điểm) Điền dấu < , > , = thích hợp vào ô trống

a. 25 kg + 5 kg .... 40 kg

b. 8 kg + 7 kg ....13 kg

c. 76 kg – 22 kg ..... 40 kg + 13 kg

d. 45 kg + 5 kg ..... 56 kg

Bài 5: (2 điểm) Đoạn thẳng AB dài 34 cm, đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB 10 cm. Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng – ti – mét.

Bộ đề này được soạn chi tiết, phù hợp với các tiêu chí đề ra của Bộ giáo dục và đào tạo. Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 sẽ giúp các em có thể làm quen với hình thức ra đề thi và củng cố kiến thức môn Toán lớp 2, đồng thời giúp các thầy cô giáo có thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho việc ra đi đề thi và giảng dạy trên lớp thêm linh hoạt và hiệu quả

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 có hướng dẫn chấm thi chi tiết cho từng phần cho các em học sinh tham khảo củng cố cách làm bài, củng cố kiến thức lớp 2, chuẩn bị cho bài thi giữa và bài thi cuối học kì 1 lớp 2 đạt kết quả cao tất cả các môn: Toán lớp 2, Tiếng Việt lớp 2, Tiếng Anh lớp 2.

Đánh giá bài viết
1 4.919
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 2 Xem thêm