Câu hỏi dạng bị động

Câu hỏi dạng bị động trong tiếng Anh là dạng câu hỏi nghi vấn bị động. Từ dạng câu khẳng định ta có thể chuyển được sang thể phủ định và nghi vấn. Cũng giống như câu hỏi dạng chủ động, câu hỏi dạng bị động sẽ có 2 loại câu hỏi là dùng từ để hỏi và đổi trợ động từ lên đầu câu.

Câu hỏi dạng bị động

CÂU HỎI BỊ ĐỘNG

1) ĐỐI VỚI CÂU HỎI YES/NO

Câu hỏi yes/no là câu hỏi có động từ đặt biệt hoặc trợ động từ Do, Does, Did đầu câu

Bước 1: Đổi sang câu thường

Bước 2: Đổi sang bị động (lúc này nó đã trở thành câu thường, cách đổi như đã học.)

Bước 3: Đổi trở lại thành câu hỏi yes/ no

Cách đổi sang câu thường như sau:

Nếu các em biết cách đổi sang câu nghi vấn thì cũng sẽ biết cách đổi sang câu thường: làm ngược lại các bước của câu nghi vấn, cụ thể như sau:

- Nếu có Do, Does, Did đầu câu thì bỏ - chia động từ lại cho đúng thì (dựa vào do, does, did)

- Nếu có động từ đặc biệt đầu câu thì chuyển ra sau chủ từ.

Ví dụ minh họa 1: (trợ động từ đầu câu)

Did Mary take it?

Bước 1: Đổi sang câu thường: bỏ did, chia động từ take thành quá khứ vì did là dấu hiệu của quá khứ

=> Mary took it.

Bước 2: Đổi sang bị động: làm các bước như bài 1

=> It was taken by Mary.

Bước 3: Đổi trở lại câu hỏi nghi vấn

=> Was it taken by Mary?

Đánh giá bài viết
46 28.475
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Xem thêm