Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 8 bài 28

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 8

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 8 bài 28 với nội dung được biên soạn kĩ lưỡng, bám sát nội dung bài học giúp học sinh nắm vững kiến thức nội dung bài học, nâng cao kết quả học tập môn Địa lý 8.

Địa lý lớp 8 bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam

Câu 1: Địa hình nước ta có hướng chủ yếu:

A. Tây Bắc - Đông Nam và vòng cung

B. Tây Đông.

C. Tây Bắc - Đông Nam.

D. Vòng cung,

Câu 2: Địa hình là kết quả tác động của nhân tố nào?

A. Nội lực.

B. Con người.

C. Ngoại lực

D. Tất cả đều đúng.

Câu 3: Núi Ngọc Linh (2598m) thuộc dãy:

A. Trường Sơn Bắc.

B. Trường Sơn Nam.

C. Hoàng Liên Sơn.

D. Tất cả đều sai.

Câu 4: Dựa vào sự hiểu biết và kiến thức đã học, hãy cho biết các đồi núi sót nhô cao trên mặt các đồng bằng là những núi nào sau đây?

A. Bà Đen, Bảy núi.

B. Tất cả đều đúng.

C. Đồ Sơn, Con Voi.

D. Tam Điệp, Sầm Sơn.

Câu 5: Các sông nào sau đây không chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam?

A. Sông Tiền, sông Hậu.

B. Sông Thu Bồn, sông Đại.

C. Sông Hồng, sông Đà.

D. Sông Mã, sông Cả.

Câu 6: Vận động tạo núi Hi-ma-lay-a làm cho địa hình nước ta:

A. Núi non, sông ngòi trẻ lại.

B. Nâng cao và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau.

C. Tất cả đều đúng.

D. Thấp dần từ nội địa ra biển,

Câu 7: Địa hình nước ta đa dạng, phổ biến và quan trọng nhất là:

A. Cao nguyên.

B. Tất cả đều đúng.

C. Đồng bằng.

D. Đồi núi.

Câu 8: Dãy núi chạy theo hướng tây bắc - đông nam ở nước ta là:

A. Trường Sơn Bắc.

B. Hoàng Liên Sơn.

C. Tất cả đều đúng.

Câu 9: Ở nước ta, phần đất liền có địa hình thấp dưới 1000m chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích lãnh thổ?

A. 85%

B. 65%

C. 95%

D. 75%

Câu 10: Khối núi cao nhất ở Việt Nam là:

A. Pu Si Cung

B. Pu Tha Ca.

C. Phan-xi-păng.

D. Tây Côn Lĩnh.

Đáp án Trắc nghiệm Địa lý 8

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án A D B B B C D C A C

Các bạn có thể tham khảo thêm bài Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 8 bài 27Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 8 bài 29 nhằm làm quen với các dạng câu hỏi trắc nghiệm Địa 8 khác nhau, nâng cao kết quả học tập cùng với các môn học khác trong chương trình học lớp 8 như: môn Toán, môn Vật lí,...

Đánh giá bài viết
3 3.841
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Địa lý 8

Xem thêm