Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề số 10

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề số 10 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề khảo sát đầu năm lớp 9 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Hóa học 9 gồm nhiều dạng bài tập Hóa học khác nhau giúp các em rèn luyện những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Hy vọng với Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa này còn giúp ích cho quý thầy cô trong quá trình ôn tập cũng như ra đề Hóa học 9. Mời các bạn tham khảo.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020 - 2021

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề số 10

Câu 1. (2,5 điểm) Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau:

Na → Na2O → NaOH → Na2CO3 → NaCl → NaOH

Câu 2. (2 điểm) Chỉ dùng thêm quỳ tím, nhận biết các dung dịch sau: NaCl, H2SO4, BaCl2, KOH được đựng riêng biệt trong các lọ

Câu 3. (2 điểm) Hòa tan hoàn toàn 8,4 gam một kim loại R có hóa trị II cần 96 gam dung dịch HCl 11,09%. Xác định tên kim loại R.

Câu 4. (2,5 điểm) Trung hòa 150 ml dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịch NaOH 20%.

a) Viết phương trình hóa học

b) Tính khối lượng dung dịch NaOH 20% đã dùng.

Câu 5. (1 điểm)

Từ 160 tấn quặng pirit sắt FeS (chứa 40% lưu huỳnh) người ta sản xuất được 147 tấn axit sunfuric. Tính hiệu suất quá trình sản xuất axit sunfuric. Theo sơ đồ sản xuất sau:

S → SO2 → SO3 → H2SO4

Đáp án đề khảo sát đầu năm lớp 9 môn Hóa năm 2020 - 2021

Câu 1.

(1) 4Na + O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2Na2O

(2) Na2O + H2O → 2NaOH

(3) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

(4) Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

(5) 2NaCl + 2H2O→ 2NaOH + Cl2 + H2

Câu 2.

  NaCl H2SO4 BaCl2 KOH
Quỳ tím Quỳ không chuyển màu Quỳ chuyển đỏ Quỳ không chuyển màu Quỳ chuyển xanh
H2SO4 Không phản ứng - Xuất hiện kết tủa trắng -

Dấu (-) biểu thị đã nhận biết được

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl

Câu 3.

\begin{array}{l}
{m_{HCl}} = \frac{{{m_{dd}}.C\% }}{{100\% }} = \frac{{96.11,09}}{{100}} = 10,65gam\\
 =  > {n_{HCl}} = \frac{{10,65}}{{35,5}} = 0,3mol
\end{array}

Phương trình phản ứng hóa học:

R + 2HCl → RCl2 + H2

0,15 ←0,3

Khối lượng mol R bằng: MR = 8,4/0,15 = 56 (gam/mol)

Vậy R là kim loại Sắt, Fe

Câu 4.

nH2SO4 = CM.V = 1.0,15 = 0,15 mol

Phương trình hóa học của phản ứng:

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

Từ phương trình phản ứng hóa học: nNaOH = 2nH2SO4 = 0,3 mol

=> mNaOH = 0,3.40 = 12 gam

Khối lượng dung dịch NaOH 20% cần dùng bằng:

{m_{d{d_{NaCl}}}} = \frac{{{m_{NaCl}}.100\% }}{{C\% }} = \frac{{12.100}}{{20\% }} = 60gam

Câu 5.

Khối lượng lưu huỳnh có trong 80 tấn quặng FeS2 là:

= \frac{{160.40\% }}{{100\% }} = 64tấn

Sơ đồ quá trình sản xuất H2SO4 từ quặng pirit sắt:

S → SO2 → SO3 → H2SO4

Theo PTPƯ:                                  32 →                      98 (gam)

                                                    64 tấn →                  \frac{{64.98}}{{32}} = 196

Nhưng thực tế chỉ thu được 147 tấn H2SO4

Hiệu suất quá trình sản xuất H2SO4:

H = \frac{{147}}{{196}}.100\%  = 75\%

...........................

Mời các bạn tham khảo thêm một số đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020- 2021 - Đề số 9. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Giải SBT Vật Lí 9, Chuyên đề Sinh học 9, Chuyên đề Hóa học 9. Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 320
Sắp xếp theo

Đề KSCL đầu năm lớp 9

Xem thêm