Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2018 - 2019 - Đề 5

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2018-2019 - Đề 5 là đề thi học kì 2 lớp 2 dành cho thầy cô và các em học sinh tham khảo, chuẩn bị tốt cho kiểm tra định kì cuối học kì II môn Toán sắp tới.

Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 5

1. Khoanh tròn vào chữ (A, B, C, D) đặt trước kết quả đúng:

a. Chu vi hình tam giác ABC có độ dài các cạnh:

AB = 25cm, BC = 10cm, AC = 25cm là:

A. 45cm

B. 60cm

C. 65cm

D. 70cm

b. Các số 372, 380, 394 , 369 được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A. 369 ; 394 ; 380 ; 372

B. 394 ; 380 ; 372 ; 369

C. 394 ; 380 ; 369 ; 372

D. 369 ; 372 ; 380 ; 394

2.

a. Tính nhẩm

400 + 300 = …………

800 – 200 = …………

4 x 8 = …………….

35 : 5 = ………….

b. Đặt tính rồi tính

64 + 28

345 + 433

90 – 72

675 – 360

3.

a. Tính

24 + 16 – 25 = ………………

= ………………

3 x 6 : 2 = …………………..

=……………………

b. Tìm x, biết

y : 2 = 5

.............................

.............................

..............................

3 x y = 27

............................

............................

............................

4. Bao bắp cân nặng 45kg. Bao gạo nặng hơn bao bắp 8kg. Hỏi abo gạo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

5. Tính tổng của số lớn nhất có hai chữ số và số bé nhất có ba chữ số.

Bài giải

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

......................................................................................................................…

Bộ đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 2 khác:

Đề thi học kỳ 2 lớp 2 được tải nhiều nhất:

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2018 - 2019 - Đề 5. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2giải toán lớp 2 để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Đánh giá bài viết
13 3.207
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán Xem thêm