Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 có bảng ma trận đề thi theo Thông tư 22

20 30.284

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

Thư viện đề thi lớp 2 xin giới thiệu đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 có bảng ma trận đề thi là tài liệu bao gồm bảng ma trận đề thi theo Thông tư 22 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối kì 2, cuối năm học đạt kết quả cao. Đồng thời đây là tài liệu tham khảo cho các thầy cô khi ra đề cho các em học sinh. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 có bảng ma trận đề thi

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 theo Thông tư 22

Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 năm học 2015 - 2016

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2015 trường Tiểu học Kim An, Hà Nội

Bảng ma trận đề kiểm tra môn Toán lớp 2 học kì 2

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học và phép tính: Cộng, trừ không nhớ (có nhớ) trong phạm vi 1000; nhân, chia trong phạm vi các bảng tính đã học

Số câu

4

 

1

 

1

 

 

1

6

1

Số điểm

2

 

1

 

1

 

 

1

4

1

Đại lượng và đo đại lượng:  mét, ki- lô- mét; mi – li – mét; đề - xi – mét; lít; ki- lô- gam; ngày; giờ; phút

Số câu

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

Số điểm

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

Yếu tố hình học: hình tam giác; chu vi hình tam giác; hình tứ giác; chu vi hình tứ giác; độ dài đường gấp khúc

Số câu

2

 

1

 

 

 

 

 

3

 

Số điểm

1

 

1

 

 

 

 

 

2

 

Giải bài toán đơn về phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia.

Số câu

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Số điểm

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Tổng

Số câu

6

 

4

 

1

1

 

1

11

2

Số điểm

3

 

3

 

1

2

 

1

7

3

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM

MÔN TOÁN LỚP 2

Câu 1: Kết quả của phép tính: 245 – 59 = ? (M1 - 0.5)

a. 304      b. 186       c. 168         d. 286

Câu 2: 1 m = ..... cm? Số thích hợp cần điền vào chỗ trống là: (M2 - 0.5)

a. 10 cm     b. 100 cm     c. 1000 cm     d. 1 cm

Câu 3: 0 : 4 = ? Kết quả của phép tính là: (M1 - 0,5)

a. 0      b. 1       c. 4      d. 40

Câu 4: (0,5đ) Độ dài đường gấp khúc sau là: (M1 - 0.5)

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

a. 16 cm       b. 20 cm      c. 15 cm      d. 12 cm

Câu 5: 30 + 50  20 + 60. Dấu cần điền vào ô trống là: (M1 - 0.5)

a. <       b. >           c. =        d. không có dấu nào

Câu 6: Chu vi hình tứ giác sau là: (M2 - 0.5)

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

a. 19cm    b. 20cm       c. 21cm     d. 22cm

Câu 7: Đặt tính rồi tính (M2- 1)

a) 465 + 213

b) 857 – 432

c) 456 - 19

d) 234 + 296.

Câu 8: Tính ( M1- 0.5)

5 x 0 =.........       32 : 4 = .................       21 : 3 =.........

45 : 5= .........       5 x 8 =................

Câu 9: Tính (M2- 1)

a)10 kg + 36 kg – 21 kg =.......................           b) 18 cm : 2 cm + 45 cm = ....................
                 = .......................                              =.....................

Câu 10: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp ( M3 - 1)

Lớp 2C có 21 học sinh nữ. Số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 6 em. Hỏi lớp 2C có bao nhiêu học sinh nam?

Trả lời: Lớp 2C có số học sinh nam là: ........................................................

Câu 11: Hình bên có ............. hình tứ giác (M1 - 0.5)

Hình bên có ............. hình tam giác

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

Câu 12: Bài toán: (M3 - 2)

Một bác thợ may dùng 16 m vải để may 4 bộ quần áo giống nhau. Hỏi để may một bộ quần áo như thế cần bao nhiêu mét vải?

Bài giải

Câu 13: Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất với số chẵn lớn nhất có một chữ số (M4 - 1)

Đánh giá bài viết
20 30.284
Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán Xem thêm