Đề thi học kỳ 1 môn Hóa học lớp 12 năm học 2017 - 2018, trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc

VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo tài liệu: Đề thi học kỳ 1 môn Hóa học lớp 12 năm học 2017 - 2018, trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc, với bộ câu hỏi trắc nghiệm gồm 40 câu kèm theo đáp án chắc chắn sẽ giúp các bạn học sinh lớp 12 tham khảo để rèn luyện cách giải bài tập Hóa học 12 hiệu quả nhất. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Hóa học lớp 12

Chi tiết đề thi học kỳ 1 môn Hóa học lớp 12

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2

KỲ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2017-2018

ĐỀ THI MÔN HÓA 12

Thời gian làm bài: 45 phút;không kể thời gian giao đề

(40 câu trắc nghiệm)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số BD: .............................

Cho KLNT của: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24 ; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5;

K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137.

Câu 1: Thủy phân hoàn toàn 14,6 gam Gly–Ala trong dung dịch NaOH dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là?

A. 22,6.

B. 20,8.

C. 18,6.

D. 16,8.

Câu 2: Xà phòng hóa C2H5COOC2H5 trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối có công thức là?

A. C2H5ONa.

B. HCOONa.

C. C6H5COONa.

D. C2H5COONa.

Câu 3: Dung dịch H2SO4 loãng không phản ứng với kim loại?

A. Fe.

B. Cu.

C. Na.

D. Zn.

Câu 4: Cho các phát biểu sau:

(a) Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín.

(b) Chất béo là đieste của glixerol với axit béo.

(c) Ở nhiệt độ thường, triolein ở trạng thái rắn.

(d) Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người.

(e) Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được α-aminoaxit.

Số phát biểu đúng là?

A. 5.

B. 2

C. 4.

D. 3.

Câu 5: Tên gọi của H2NCH2COOH là?

A. Glyxin.

B. Axit glutamic.

C. Metylamin.

D. Alanin.

Câu 6: Số liên kết peptit trong phân tử Ala-Gly-Ala-Gly là?

A. 1.

B. 4.

C. 2.

D. 3.

Câu 7: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên?

A. Tơ nitron.

B. Tơ nilon–6.

C. Tơ nilon–6,6.

D. Tơ tằm.

Câu 8: Số công thức cấu tạo của amin bậc 1 ứng với công thức phân tử C4H11N là?

A. 4.

B. 7.

C. 3.

D. 5.

Câu 9: Chất hữu cơ X mạch hở, có công thức phân tử C4H6O4, không tham gia phản ứng tráng bạc. Cho a mol X phản ứng với dung dịch KOH dư, thu được ancol Y và m gam một muối. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được 0,2 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Giá trị của a và m lần lượt là:

A. 0,1 và 13,4.

B. 0,2 và 12,8.

C. 0,1 và 16,8.

D. 0,1 và 16,6.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Xenlulozơ bị thuỷ phân trong dung dịch kiềm đun nóng.

B. Dung dịch saccarozơ phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.

C. Glucozơ bị thủy phân trong môi trường axit.

D. Tinh bột có phản ứng tráng bạc.

------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kỳ 1 môn Hóa học lớp 12 năm học 2017 - 2018, trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu đề thi học kì 1 lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, thi thpt Quốc gia môn Vật Lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 2.891
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm