Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn GDCD Sở GD&ĐT Bắc Giang lần 1 có đáp án

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
KỲ THI TH TT NGHIP TRUNG HỌC PH THÔNG
BẮC GIANG
LẦN 1 NĂM 2021
(Đề thi gồm 04 trang)
BÀI THI: KHOA HỌC HỘI
Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian phát đề
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
đề thi: 301
Họ, tên thí sinh:.............................................................
Số o danh: ...................................
Câu 81: Khối lượng hàng hóa dịch vụ người tiêu dùng cần mua trong một thời kỳ nhất định
tương ứng với mức giá cả thu nhập xác định
A. thị trường. B. tiền tệ. C. cầu. D. cung.
Câu 82: Công dân hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ nhân thân quan hệ tài
sản vi phạm
A. quy chế. B. dân sự. C. hành chính. D. công vụ.
Câu 83: Trong nền kinh tế hàng hóa, tiền tệ không thực hiện chức năng nào dưới đây?
A. Phương tiện cất trữ.
C. Thước đo giá trị.
B. Tiền tệ thế giới.
D. Quản sản xuất.
Câu 84: Theo quy định của pháp luật, mọi doanh nghiệp khi tham gia kinh doanh đều phải thực hiện
nghĩa vụ
B. tham gia xây nhà tình nghĩa,
D. nhập khẩu nguyên liệu tự nhiên.
Câu 85: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền khiếu nại khi nhận được giấy tờ nào
dưới đây?
A. Thông tin vu khống của nhân.
C. Thông báo tuyển dụng nhân sự.
B. Phiếu thăm ý kiến nhân.
D. Quyết định thôi việc không do.
Câu 86: Khi thấy người hoặc chỗ của một người nào đó dấu vết của tội phạm xét thấy cần
ngăn chặn ngay việc người đó bỏ trốn bắt người trong trường hợp
A. quả tang. B. cấp bách. C. khẩn cấp. D. truy nã.
Câu 87: Trong sản xuất, quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho thời gian lao
động biệt để sản xuất ra từng hàng hóa phải phù hợp với
B. khả năng thu hút thông qua quảng cáo.
D. tất cả các hình thức cạnh tranh.
Câu 88: Vi phạm pháp luật hành vi lỗi do người năng lực trách nhiệm pháp thực hiện, xâm
hại các quan hệ hội
A. theo chiều hướng tiêu cực.
C. được pháp luật bảo vệ.
B. đang được hình thành.
D. mang tính phản diện.
Câu 89: Vợ ch ng quyền nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn nơi trú bình đ ng giữa
vợ ch ng trong quan hệ
A. nhân thân. B. tài sản. C. việc làm. D. nhà ở.
Câu 90: Theo quy định của pháp luật, việc giao kết hợp đ ng giữa người lao động người sử dụng
lao động phải tuân theo nguyên tắc nào sau đây?
A. Trung gian. B. Ủy nhiệm. C. Đại diện. D. Trực tiếp.
Trang 1/4 - đề thi 301
Câu 91: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về
thân thể của công dân?
A. Theo dõi nạn nhân.
C. Đe dọa giết người.
B. Bắt cóc con tin.
D. Khống chế tội phạm.
Câu 92: quan, công chức nhà nước thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra các quyết định làm
phát sinh, chấm dứt hoặc thay đổi việc thực hiện quyền, nghĩa vụ cụ thể của nhân, tổ chức
A. sửa đổi pháp luật. B. áp dụng pháp luật.
C. bổ sung pháp luật. D. điều chỉnh pháp luật.
Câu 93: Hành vi nào dưới đây xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của
công dân?
A. y bắt đối tượng bị truy nã.
C. Đánh người gây thương tích.
B. Tố cáo người phạm tội.
D. Truy lùng đối tượng gây án.
Câu 94: Bất công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm
A. liên đới. B. pháp lí. C. kỷ luật. D. điều tra.
Câu 95: Công dân quyền tự do phát biểu ý kiến bày tỏ quan điểm của mình về c vấn đề chính trị,
kinh tế, văn hóa hội của đất nước nội dung của quyền nào dưới đây?
A. uyền do dân chủ.
C. uyền tự do ngôn luận.
B. uyền tự do tôn giáo
D. uyền tự do học tập.
Câu 96: Theo quy định của pháp luật, công dân cần thực hiện quyền tố cáo khi phát hiện người đang
thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. T chức truy bắt tội phạm.
C. mật theo dõi nghi can.
B. Tham gia hoạt động tôn giáo.
D. Kích động biểu tình trái phép.
Câu 97: Trường hợp nào dưới đây hình thức áp dụng pháp luật?
B. Đăng kết hôn theo luật định.
D. Xử thông tin liên ngành.
Câu 98: Theo quy định của pháp luật, không ai được tự ý vào chỗ của người khác nếu không được
người đó đ ng ý trừ trường hợp
A. sử dụng bạo lực. B. đã được định sẵn. C. pháp luật cho phép. D. xảy ra ngẫu nhiên.
Câu 99: Nhằm phát hiện, ngăn chặn những việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích của Nhà nước,
tổ chức, nhân mục đích của quyền nào sau đây?
A. Tố cáo. B. Đấu thầu. C. Khiếu nại. D. vấn.
Câu 100: Mọi công dân khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được tự do lựa chọn loại
hình doanh nghiệp thể hiện nội dung quyền bình đ ng trong lĩnh vực nào dưới đây?
B. Đào tạo nhân lực.
D. Lĩnh vực kinh doanh.
Câu 101: uyền tham gia quản nhà nước hội nghĩa quyền của công dân được tham gia
thảo luận vào các
B. tổ chức phi chính phủ.
D. công việc chung của đất nước.
Câu 102: Công dân bình đ ng về quyền khi thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. Tiếp cận các giá trị văn hóa. B. Chấp hành quy tắc công cộng.
C. Giữ gìn mật quốc gia. D. Giữ gìn an ninh trật tự.
Câu 103: Quá trình hoạt động mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống,
trở thành những hành vi hợp pháp của các nhân, tổ chức
A. thực hiện pháp luật. B. vấn pháp luật. C. giáo dục pháp luật. D. phổ biến pháp luật.
Trang 2/4 - đề thi 301
Câu 104: Những yếu tố của tự nhiên lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi cho
phù hợp với mục đích của con người
A. giới tự nhiên. B. liệu lao động.
C. sức lao động. D. đối tượng lao động.
Câu 105: Một số thanh niên khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy đã hành động lạng lách,
phóng nhanh, vượt ẩu trên đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Hành vi này vi
phạm pháp luật
A. dân sự. B. hành chính. C. hình sự. D. kỉ luật.
Câu 106: Ai quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam khi căn cứ chứng tỏ bị can, bị cáo sẽ
gây khó khăn cho điều tra, truy tố, xét xử hoặc tiếp tục phạm tội?
A. Công an. B. Viện Kiểm sát, Tòa án.
C. Giám đốc công ty. D. Thủ trưởng quan đơn vị.
Câu 107: Theo quy định của pháp luật, hành vi bắt, giam giữ người trái pháp luật xâm phạm đến
quyền
A. được đảm bảo về tính mạng. B. pháp luật bảo hộ về sức khỏe.
C. tự do đi lại lao động. D. bất khả xâm phạm về thân thể.
Câu 108: Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp vi phạm quyền bình đ ng trong lao động khi
thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. Không lập quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm.
B. Không sử dụng lao động nữ vào làm công việc thợ lặn.
C. chế độ ưu đãi với người trình độ chuyên môn cao.
D. Giao kết hợp đ ng lao động trực tiếp với người lao động.
Câu 109: nhân đăng kinh doanh thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Sử dụng pháp luật. B. Áp dụng pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật. D. Thi hành pháp luật.
Câu 110: uyền tham gia quản nhà nước hội gắn liền với việc thực hiện hình thức dân chủ
A. đại diện. B. trực tiếp. C. tập trung. D. gián tiếp.
Câu 111: Nhận được tin báo nghi chị K đang dụ dỗ để bắt cóc cháu M, ông Chủ tịch phường đang
vội đi công c n đã giao cho anh T nhân viên dưới quyền tìm hiểu thông tin này. Anh T tiếp cận
chị K khai thác thông tin, bị chị K chống đối, anh T đã bắt nhốt chị tại y ban nhân dân phường.
Để ép anh T thả vợ mình, anh H ch ng chị K đón đường khống chế, đưa G mẹ anh T về nhà
mình giam giữ. Trong trường hợp này, những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân
thể của công dân?
B. Anh T anh H.
D. Anh T, ông Q anh H.
Câu 112: Đang thực hiện cách ly hội, do nhân anh T muốn đi sang địa phương khác. Khi
qua chốt kiểm dịch anh T không được qua do không đủ điều kiện. Anh T đã nh vi lăng mạ lực
lượng làm nhiệm vụ, gây ách tắc giao thông mất an ninh trật tự trên địa n. Được biết trước đó
anh T đã bị xử phạt hành chính về tội c ý gây thương tích. Hành vi của anh T đã vi phạm pháp luật
nào dưới đây ?
A. Hình sự. B. Hành chính. C. Dân sự. D. Kỷ luật.
Câu 113: Anh T đã cho con trong khu dân nơi mình mượn lâu dài ngôi nhà anh được thừa kế
riêng làm điểm sinh hoạt văn hóa vợ anh muốn cho thuê ngôi nhà đó để trang trải cuộc sống. Anh
T không vi phạm quyền bình đ ng hôn nhân gia đình trong quan hệ nào ới đây?
A. Tài sản. B. Thừa kế. C. Kinh tế. D. Nhân thân.
Trang 3/4 - đề thi 301

Đề thi thử môn Giáo dục công dân THPT Quốc gia 2021 có đáp án

Đề thi thử THPT 2021 môn GDCD Sở GD&ĐT Bắc Giang lần 1 được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, cho các em tham khảo ôn tập, chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới đạt kết quả cao.

Nhằm mang đến cho các em học sinh lớp 12 nguồn tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT hiệu quả, VnDoc giới thiệu Chuyên mục Đề thi THPT Quốc gia bao gồm nhiều đề thi khác nhau, với đầy đủ môn thi, được sưu tầm từ trường THPT trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn GDCD Sở GD&ĐT Bắc Giang lần 1. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 579
Sắp xếp theo

Thi THPT Quốc Gia môn GDCD

Xem thêm