Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn GDCD trường Hàm Long, Bắc Ninh có đáp án

Đề thi thử THPT 2021 môn GDCD trường THPT Hàm Long, Bắc Ninh được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, cho các em tham khảo ôn tập, chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới đạt kết quả cao.

Nhằm mang đến cho các em học sinh lớp 12 nguồn tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT hiệu quả, VnDoc giới thiệu Chuyên mục Đề thi THPT Quốc gia bao gồm nhiều đề thi khác nhau, với đầy đủ môn thi, được sưu tầm từ trường THPT trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn GDCD trường Hàm Long, Bắc Ninh

Câu 81: Một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thoả mãn nhu cầu của con người là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Tư liệu lao động.

B. Công cụ lao động.

C. Đối tượng lao động.

D. Tài nguyên thiên nhiên.

Câu 82: Theo yêu cầu của quy luật giá trị, việc trao đổi hàng hóa trên thị trường phải theo dựa theo nguyên tắc

A. bất biến.

B. cố định.

C. ngang giá

D. ngẫu nhiên.

Câu 83: Một trong những đặc trưng cơ bản của pháp luật thể hiện ở tính

A. bao quát, định hướng tổng thể.

B. xóa bỏ quyền tự do cá nhân.

C. bảo mật thông tin nội bộ.

D. xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

Câu 84: Thi hành pháp luật là các cá nhân, tổ chức chủ động làm những gì mà pháp luật

A. cho phép làm.

B. ép buộc tuân thủ.

C. quy định phải làm.

D. khuyến khích.

Câu 85: Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm thấp hơn tội phạm, xâm phạm các

A. quy tắc quản lí xã hội.

B. quy tắc quản lí của nhà nước.

C. quy tắc kỉ luật lao động.

D. Quy tắc quan hệ lao động.

Câu 86: Một trong những dấu hiệu cơ bản xác định hành vi vi phạm pháp luật là

A. chủ thể đại diện phải ẩn danh.

B. người ủy quyền được bảo mật.

C. người vi phạm phải có lỗi.

D. chủ thể làm chứng bị từ chối.

Câu 87: Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm

A. hòa giải.

B. điều tra.

C. liên đới.

D. pháp lí.

Câu 88: Việc dùng tài sản chung để đầu tư kinh doanh khi có sự bàn bạc, thỏa thuận giữa vợ và chồng thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ

A. nhân thân.

B. tài sản.

C. giao dịch.

D. giám hộ.

Câu 89: Hợp đồng lao động được giao kết giữa người lao động và

A. phòng thương binh xã hội.

B. người sử dụng lao động.

C. ủy ban nhân dân quận.

D. Tòa án nhân dân.

Câu 90: Theo quy định của pháp luật, mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện nghĩa vụ

A. kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký.

B. tham gia xây nhà tình nghĩa,

C. nhập khẩu nguyên liệu tự nhiên,

D. tuyển dụng chuyên gia cao cấp.

Câu 91: Các dân tộc đều được bình đẳng trong việc hưởng thụ một nền giáo dục, được tạo điều kiện để mọi dân tộc đều được bình đẳng về cơ hội học tập là thể hiện bình đẳng giữa các dân tộc về

A. kinh tế.

B. văn hóa.

C. chính trị.

D. giáo dục.

Câu 92: Bắt người trái pháp luật là xâm phạm đến quyền nào sau đây của công dân?

A. bất khả xâm phạm thân thể của công dân.

B. bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.

C. bắt người hợp pháp của công dân.

D. bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

Câu 93: Công dân sử dụng quyền nào dưới đây để phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, của đất nước ?

A. Quyền khiếu nại.

B. Quyền bầu cử, ứng cử.

C. Quyền tự do ngôn luận.

D. Quyền tố cáo.

Câu 94: Việc khám chỗ ở của công dân được tiến hành theo

A. số đông quyết định.

B. trình tự luật định.

C. quy ước làng xã.

D. ý muốn chủ quan.

Câu 95: Quyền bầu cử và ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trên lĩnh vực

A. văn hóa

B. chính trị

C. kinh tế

D. xã hội

Câu 96: Công dân sử dụng quyền nào dưới đây để đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại quyết định cho thôi việc của mình khi có căn cứ quyết định đó là trái luật?

A. Quyền tố cáo.

B. Quyền ứng cử.

C. Quyền bầu cử.

D. Quyền khiếu nại.

Câu 97: Việc chính quyền xã tổ chức cho người dân thảo luận về kế hoạch xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là đảm bảo quyền tham gia quản ký nhà nước và xã hội ở phạm vi

A. cơ sở

B. lãnh thố

C. cả nước.

D. quốc gia.

Câu 98: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được

A. học không hạn chế.

B. cộng điểm khu vực.

C. hưởng mọi ưu đãi.

D. miễn, giảm học phí.

Câu 99: Học sinh THPT đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia được tuyển thẳng vào các trường Đại học là biểu hiện của quyền được

A. sáng tạo.

B. phát triển.

C. học tập.

D. ưu tiên.

Câu 100: Công dân kinh doanh đúng ngành, nghề đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép là thực hiện nội dung cơ bản của pháp luật về

A. thu hút chuyên gia.

B. quy trình hợp tác,

C. phát triển kinh tế.

D. hoàn trả tài sản.

Câu 101: Anh A trồng rau sạch bán lấy tiền và dùng tiền để mua dụng cụ học tập cho con, như vậy tiền đã thể hiện chức năng nào sau đây?

A. Thước đo giá trị.

B. Phương tiện lưu thông.

C. Phương tiện cất trữ.

D. Phương tiện thanh toán.

Câu 102: Hành vi nào sau đây là biểu hiện của sự cạnh tranh không lành mạnh?

A. Khuyến mãi giảm giá.

B. Hạ giá thành sản phẩm.

C. Đầu cơ tích trữ để nâng giá.

D. Tư vấn công dụng sản phẩm.

Câu 103: Người có thẩm quyền áp dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Thu hồi giấy phép kinh doanh.

B. Xóa bỏ các loại cạnh tranh.

C. ủy quyền giao nhận hàng hóa.

D. Thay đổi nội dung di chúc.

Câu 104: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí phải chịu trách nhiệm hình sự khi thực hiện hành vi nào sau đây

A. Tham gia lễ hội truyền thống

B. Làm giả hồ sơ mắc bệnh tâm thần.

C. Hút thuốc nơi công cộng

D. Trì hoãn thời gian tham gia giao thông

Câu 105: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây thể hiện quyền các dân tộc bình đẳng trong lĩnh vực văn hóa?

A. Phát triển văn hóa truyền thống.

B. Thực hiện chế độ cử tuyển.

C. Xây dựng trường dân tộc nội trú.

D. Hỗ trợ kinh phí học tập.

Câu 106: Công dân vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của người khác khi thực hiện hành vi nào dưới đây?

A. Bắt người trái phép.

B. Hạ nhục người khác.

C. Khống chế con tin.

D. Đe dọa giết người.

Câu 107: Công dân vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Đảm bảo chất lượng bưu phẩm.

B. Thông báo lịch trình bưu phẩm phát.

C. Tự ý phát tán thư tín của người khác.

D. Sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh.

Câu 108: Công dân được thực hiện quyền bầu cử trong trường hợp đang

A. chấp hành hình phạt tù.

B. công tác ngoài hải đảo.

C. mất năng lực hành vi dân sự.

D. thi hành án treo tại địa phương.

Câu 109: Trước khi ban hành quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết thành phố X, chính quyền đã tổ chức hội thảo, xin ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong thành phố. Chính quyền thành phố X đã tạo điều kiện để nhân dân thực hiện quyền

A. khiếu nại tố cao.

B. tham gia quản lý Nhà nước, xã hội.

C. xây dựng xã hội học tập.

D. quyết định chiến lược kinh doanh

Câu 110: Công dân vi phạm quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?

A. Sưu tầm tư liệu tham khảo.

B. Sử dụng dịch vụ công cộng.

C. Làm giả nhãn hiệu hàng hóa.

D. Tìm hiểu giá cả thị trường.

Câu 111: Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Mức phạt khi từ chối thổi vào máy đo nồng độ cồn bằng với mức phạt cao nhất đối với vi phạm về nồng độ cồn. Quy định đó thể hiện đặc trưng nào của pháp luật?

A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

B. Tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung.

C. Tính quy phạm phổ biến.

D. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

Câu 112: Trong qúa trình tham gia giao thông, do phóng nhanh, vượt ẩu xe máy của anh M đã đâm vào xe máy do anh K điều khiển, hậu quả làm xe máy của anh bị hỏng nặng, anh K bị xây sát nhẹ. Khi cán bộ chức năng đến giải quyết thì phát hiện, anh K là người vừa đi về từ vùng có dịch mà không khai báo y tế nên đã đưa anh K và anh M đến khu cách ly y tế tập trung của huyện. Anh K và anh M có thể cùng phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây

A. Hành chính.

B. Kỉ luật và dân sự.

C. Hình sự.

D. Dân sự và hành chính.

Câu 113: Vì muốn anh L một cán bộ người Kinh được tăng cường theo đề án đưa trí thức trẻ về phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc vào diện tái cử cho khóa sau. Ông H đã loại hồ sơ của anh C sinh viên người dân tộc thiểu số ở địa phương vừa tốt nghiệp ra trường khỏi danh sách ứng cử hội đồng nhân dân xã với lý do anh này mới ra trường chưa có kinh nghiệm. Anh C chưa được thực hiện đúng quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực

A. Kinh tế.

B. Chính trị.

C. Tôn giáo.

D. Văn hóa.

Câu 114: Tại hội nghị hiệp thương lấy ý kiến quần chúng tại nơi cư trú, ông E đã bày tỏ quan điểm của mình về một số ứng cử viên. Ông E đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quản lí nhà nước.

B. Độc lập phán quyết.

C. Tự do ngôn luận.

D. Xử lí thông tin.

Câu 115: Nhân dân thôn A họp bàn và quyết định các tiêu chí cơ bản để bình xét gia đình văn hóa, hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn thôn. Việc họp bàn và quyết định của bà con thôn A thể hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi

A. cơ sở.

B. xã hội.

C. văn hóa.

D. cả nước.

Câu 116: Đang cần ý tưởng để hoàn thành các mẫu thiết kế thời trang do công ty giao, nên khi được chị Q gửi mail nhờ góp ý về một số mẫu quần áo do chị mới thiết kế, anh D đã tự ý sao chép vào máy tính, sau đó chỉnh sửa một số chi tiết rồi nộp cho chị K trưởng phòng. Thấy các mẫu thiết kế đẹp, chị K đã bí mật nhờ anh V bạn mình liên hệ và bán cho bà T giám đốc công ty Y. Phát hiện sự việc, chị Q đã làm đơn tố cáo. Những ai dưới đây vi phạm quyền sáng tạo của công dân?

A. Anh D, chị K và bà T.

B. Anh D và chị K.

C. Anh D, chị K và anh V.

D. Anh D và anh V.

Câu 117: Do quá bức xúc trước việc anh M rút toàn bộ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để đầu tư bán hàng đa cấp, nên chị B bỏ nhà đi biệt tích trong khi đang chờ bổ nhiệm chức danh trưởng phòng. Do dịch bệnh bùng phát cần có cán bộ tham gia chỉ đạo phòng chống dịch, ông H Giám đốc sở X nơi chị B công tác đã nhận của anh Q là nhân viên dưới quyền hai trăm triệu đồng và kí quyết định điều động anh Q vào vị trí trưởng phòng dự kiến dành cho chị B trước đây. Biết chuyện, anh K nảy sinh ý định rủ anh M tống tiền ông H. Những ai dưới đây vừa vi phạm kỷ luật vừa vi phạm hình sự?

A. Ông H và chị B.

B. Chị B, ông H và anh Q.

C. Ông H và anh Q.

D. Anh M, ông H, anh Q và anh K.

Câu 118: Chị N lãnh đạo cơ quan chức năng tiếp nhận hai bộ hồ sơ xin mở văn phòng công chứng của ông A và ông B. Do nhận của ông A năm mươi triệu đồng, chị N đã loại hồ sơ đầy đủ của ông B theo yêu cầu của ông A rồi cùng anh V nhân viên dưới quyền làm giả thêm giấy tờ bổ sung vào hồ sơ và cấp phép cho ông A. Phát hiện anh V được chị N chia tiền để làm việc này, ông B tung tin bịa đặt chị N và anh V có quan hệ tình cảm khiến uy tín của chị N giảm sút. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Ông A, anh V, chị N và ông B.

B. Ông A, chị N và ông B.

C. Ông A, anh V và chị N.

D. Chị N, ông A và anh V.

Câu 119: Do ghét N nên A đã bàn với anh M nhân viên bưu điện để mình đưa thư cho N giúp anh. Vì bận việc và thấy cũng tiện đường với A nên anh M đã đồng ý. Nhưng A không đưa thư cho N mà mở ra xem và hủy luôn thư. Khi biết chuyện, N cùng với bạn của mình là T đến nhà đập phá và đe dọa đánh A. Sự việc đến tai ông H trưởng công an xã, ông H đã cho người đến mời N và A về cơ quan để giải quyết. Những ai dưới đây vi phạm quyền được đảm bảo an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân?

A. M, A và T.

B. M,A và H.

C. M và A.

D. H và T.

Câu 120: Vì nhận của ông T năm mươi triệu đồng nên ông G là giám đốc công ty S đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với chị M và nhận con gái của ông T là chị X vào làm việc. Biết chuyện, chồng chị M là anh K đã đến để chửi bới và đập phá đồ đạc trong phòng làm việc của ông G. Khi đến giải quyết vụ việc, do anh P là trưởng công an phường đã nhận tiền của ông G nên anh đã lập biên bản ghi thêm lỗi đánh người gây thương tích mà anh K không vi phạm. Những ai dưới đây vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo?

A. Ông G, ông T và chị X.

B. Ông G và anh K.

C. Ông G và anh P.

D. Ông G, ông T và anh P.

-HẾT-

Đáp án đề thi thử môn GDCD 2021 trường Hàm Long, Bắc Ninh

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

81

A

91

D

101

B

111

D

82

C

92

A

102

C

112

A

83

D

93

C

103

A

113

B

84

C

94

B

104

B

114

C

85

B

95

B

105

A

115

A

86

C

96

D

106

D

116

B

87

D

97

A

107

C

117

C

88

B

98

A

108

B

118

D

89

B

99

B

109

B

119

C

90

A

100

C

110

C

120

C

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn GDCD trường Hàm Long, Bắc Ninh. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 354
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc Gia môn GDCD

    Xem thêm