Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh trường THPT Phan Đình Phùng, Đắk Lắk

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK
TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG
ĐỀ THI THỬ
(Đề kiểm tra 04 trang)
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ tên thí sinh:.....................................................................
Số báo danh: .............................................................................
Câu 81. Khi nói về vai t của cách li địa trong quá trình nh thành loài mới, phát biểu nào
sau đây không đúng?
A. Cách li địa duy trì s khác biệt về tần số alen thành phần kiểu gen giữa các quần thể
được tạo ra bởi các nhân tố tiến hoá.
B. Cách li địa thể dẫn đến hình thành loài mới qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp.
C. Cách li địa ngăn cản các thể của các quần thể cùng loài gặp gỡ giao phối với nhau.
D. Cách li địa trực tiếp làm biến đổi tần số alen thành phần kiểu gen của quần thể theo một
hướng xác định.
Câu 82. Quần thể o sau đây trạng thái cân bằng di truyền?
A. 0,64AA: 0,04Aa : 0,32aa. B. 0,04AA: 0,64Aa : 0,32aa.
C. 1Aa. D. 1AA.
Câu 83. Trong các dụ dưới đây, dụ nào nói đến quan tương tự?
A. Cánh chim tay người.
B. Gai xương rồng tua cuốn của đậu Lan.
C. Gai hoa hồng gai hoàng liên.
D. Cánh dơi chi trước của chó.
Câu 84. Căn cứ o các yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp người, hãy cho biết trong các trường
hợp sau đây, có bao nhiêu trường hợp làm tăng huyết áp?
I. Thường xuyên ăn thức ăn giàu cholesterol.
II. Bị tiêu chảy.
III. Ăn mặn thường xuyên.
IV. Bị căng thẳng, hồi hộp.
A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.
Câu 85. Trong đợt rét hại tháng 1-2/2008 Việt Nam, rau hoa quả mất mùa, cỏ chết ếch
nhái ít hẳn biểu hiện
A. biến động không theo chu B. biến động theo mùa
C. biến động nhiều năm. D. biến động tuần trăng.
đ 001
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 86. Một gen chiều dài 4080
o
A
3075 liên kết hidro. Một đột biến điểm không làm
thay đổi chiều dài của gen nhưng làm giảm đi một liên kết hidro. Khi gen đột biến này nhân đôi
4 lần thì số nuleotit mỗi loại môi trường nội bào phải cung cấp
A. A = T = 7890; G =X = 10110. B. A=T=8416; G = X = 10784.
C. A = T = 10110; G=X = 7890. D. A = T = 10784; G = X = 8416.
Câu 87. Quần thể sinh vật không đặc trưng bản nào sau đây?
A. Mật độ thể B. Kích thước quần thể
C. Thành phần loài D. Tỉ l giới tính
Câu 88. Thành tựu nào sau đây được tạo ra bằng phương pháp gây dung hợp tế bào trần ( lai tế
bào sinh dưỡng)?
A. Tạo giống chua gen làm chín quả bị bất hoạt.
B. Tạo giống dâu tằm tứ bội.
C. Tạo giống cây pomato (Cà chua-khoai tây)
D. Tạo giống lúa “gạo vàng" khả năng tổng hợp
- Caroten trong hạt.
Câu 89. Có hai loài cây, loài 1 kiểu gen AaBb, loài 2 kiểu gen MmNn. Cho các nhận
xét sau, bao nhiêu nhận t không đúng?
I. Chỉ phương pháp nuôi cấy tế bào có thể tạo ra đời con kiểu gen giống hệt kiểu
gen của mỗi loài ban đầu.
II. Lai xa kèm đa bội hóa thể tạo ra đời con kiểu gen AaBbMmNn.
III. Nuôi cấy hạt phấn của loài 1 loài 2 có thể thu được tối đa là 16 dòng thuần chủng về
tất cả các cặp gen.
IV. Tất cả các phương pháp tạo giống bằng công nghệ tế o thực vật liên quan hai loài này
đều cần đến kỹ thuật nuôi cấy tế bào.
A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.
Câu 90. Cho các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không được gọi sự mềm dẻo kiểu hình?
A. Màu hoa Cẩm cầu (Hydrangea macrophylla) thay đổi phụ thuộc vào độ pH của đất: nếu
pH < 7 thì hoa màu lam, nếu pH=7 hoa màu trắng sữa, còn nếu pH > 7 t hoa màu
hồng hoặc màu tím.
B. Cây ng rụng về mùa đông, sang xuân lại đâm chồi nảy lộc.
C. Bệnh phêninkêtô niệu người do rối loạn chuyển hóa axit amin phêninalanin. Nếu được
phát hiện sớm áp dụng chế độ ăn kiêng t trẻ thể phát triển bình thường.
D. Loài gấu Bắc cực bộ lông màu trắng, còn gấu nhiệt đới t lông màu vàng hoặc xám.
Câu 91. Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, nguyên liệu thứ cấp cho chọn lọc tự nhiên
A. đột biến. B. biến dị thể.
C. thường biến. D. biến dị tổ hợp.
Câu 92. Trong tế bào của cơ thể người bình thường các gen ức chế khối u làm cho các khối u
không thể hình thành được. Tuy nhiên, nếu bị đột biến làm cho gen này mất khả năng kiểm soát
khối u thì các tế bào ung thư xuất hiện tạo nên các khối u. Loại đột biến này thường
A. đột biến gen trội. B. đột biến gen lặn.
C. đột biến mất đoạn NST. D. đột biến lệch bội.
Câu 93. Trong trường hợp một gen quy định một tính trạng, tính trạng trội trội hoàn toàn. Cho
P thuần chủng, khác nhau hai cặp tính trạng tương phản. Cho một số nhận định về điểm khác biệt
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
giữa quy luật phân li độc lập với quy luật liên kết gen hoàn toàn như sau:
I. Tỉ lệ kiểu hình của F
1
.
II. Tỉ lệ kiểu hình tỉ lệ kiểu gen của F
2
.
III. Tỉ lệ kiểu hình đối với mỗi cặp nh trạng đời F
2
.
IV. Số lượng các biến dị tổ hợp F
2
.
Trong các nhận định trên, bao nhiêu nhận định đúng?
A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.
Câu 94. Theo thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con chỉ kiểu gen đồng hợp tử trội?
A. Aa
x
aa. B. AA
x
Aa. C. Aa
x
Aa. D. AA
x
AA.
Câu 95. 100 tế o của thể đực kiểu gen Ab/aB giảm phân tạo tinh trùng, trong đó
20 tế bào có hoán vị gen. Tần số hoán vị gen là bao nhiêu?
A. 10% B. 30% C. 20% D. 40%
Câu 96. Một quần thể ngẫu phối tần số kiểu gen 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa. Theo thuyết,
bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu không tác động của các nhân t tiến hóa thì F
1
84% số thể mang alen A.
II. Nếu tác động của nhân tố đột biến thì chắc chắn sẽ làm giảm đa dạng di truyền của
quần thể.
III. Nếu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì alen a thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi
quần thể.
IV. Nếu chỉ chịu tác động của di - nhập gen thì thể sẽ làm tăng tần số alen A.
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.
Câu 97. Tập hợp những quần thể nào sau đây quần thể sinh vật?
A. Những con chim sống trong rừng Cúc Phương.
B. Những con Voi sống trong Vườn Quốc Gia Yordon.
C. Những con sống trong Hồ Tây.
D. Những cây cỏ sống trên đồng c Ba Vì.
Câu 98. Bộ ba 5’AUG 3` mã hóa cho axit amin nào sinh vật nhân sơ?
A. Metionin B. formin Metionin
C. Triptophan D. Valin.
Câu 99. Muốn tạo ra một con vật giống y hệt con vật ban đầu, cần thực hiện phương pháp o?
A. Công nghệ gen. B. Gây đột biến.
C. Cấy truyền phôi. D. Nhân bản tính.
Câu 100. Tốc độ chọn lọc tự nhiên của quần thể vi khuẩn nhanh hơn quần thể sinh vật nhân
thực
A. quần thể vi khuẩn tốc độ sinh sản nhanh kiểu gen toàn gen trội.
B. quần thể vi khuẩn tốc độ sinh sản nhanh kiểu gen đơn bội.
C. quần thể vi khuẩn tốc độ sinh sản nhanh kiểu gen lưỡng bội.
D. quần thể vi khuẩn tốc độ sinh sản nhanh kiểu gen toàn gen lặn.
Câu 101. Trong các nhân tố sau đây, nhân tố nào thể không làm thay đổi tần s alen chỉ
thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể?
A. Di - nhập gen. B. Yếu t ngẫu nhiên.
C. Giao phối không ngẫu nhiên. D. Chọn lọc tự nhiên.
Câu 102. Một quần thể ngẫu phối cấu trúc di truyền 0,49AA : 0,3Aa : 0,21aa. Xác định tần

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Sinh

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh trường THPT Phan Đình Phùng, Đắk Lắk được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Tham khảo thêm: Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh học

Nhằm giúp các em học sinh ôn thi THPT Quốc gia 2021, VnDoc giới thiệu Chuyên mục Đề ôn thi THPT Quốc gia. Tài liệu bao gồm nhiều đề thi khác nhau, với đầy đủ các môn thi, được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh trường THPT Phan Đình Phùng, Đắk Lắk. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 80
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm