Đề thi Toán học kì 2 lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 3

Đề thi Toán lớp 1 kì 2

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề 3 là đề thi Toán lớp 1 kì 2 do VnDoc.com sưu tầm lại, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 1 học kỳ 2 thêm linh hoạt và chủ động hơn.

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1

Bài 1: Viết thành số chục và số đơn vị (theo mẫu):

54 = 50 + 4

45 = …. + …

55 = …. + ….

83 = … + …

38 = …. + …

88 = …. + ….

92 = … + ….

29 = …. + ….

99 = …. + …

Bài 2:

40 cm + 20 cm = ….

20 cm + 30 cm = …..

35 cm - 10 cm = ………

49 cm - 29 cm = …….

Bài 3: Viết theo mẫu:

35 = 30 + 5

27 = ……….

50 = ………..

42 = ………...

5 chục và 1 đơn vị: 51

7 chục và 3 đơn vị: …..

5 chục và 2 đơn vị: …..

8 chục và 0 đơn vị: …...

Bài 4: Hình bên gồm bao nhiêu hình tam giác?

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm. Hình dưới đây có… hình chữ nhật và...........hình tam giác

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1

Bài 6: Bạn Linh có 19 quyển vở, Bạn Vĩ có ít hơn bạn Linh 3 quyển vở. Hỏi bạn Vĩ có bao nhiêu quyển vở?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................…

Bài 7: cho hình vẽ

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1

  • Trong hình có bao nhiêu hình vuông? Có…..Hình vuông
  • Trong hình có bao nhiêu hình tam giác? Có…..Hình tam giác

Bài 8: Đàn gà nhà em có 25 con gà mái và 22 con gà trống. Hỏi đàn gà nhà em có tất cả bao nhiêu con gà?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................…

Bài 9: Đoạn thẳng AB dài 35cm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB 4cm. Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu cm?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................…

Bài 10: a, Lan có sợi dây dài 76cm, Lan cắt đi 40cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăngtimet?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................…

b, Nhà An nuôi được 38 con gà và con thỏ, trong đó có 12 con thỏ. Hỏi nhà An nuôi được bao nhiêu con gà?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................…

Bộ đề ôn tập cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019-2020:

Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019-2020:

Ngoài Đề ôn tập cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề 3 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 của các môn Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1Tiếng Anh lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn.

Đánh giá bài viết
1 1.023
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán Kết nối tri thức

Xem thêm