Bài giảng Tiếng Anh 6 unit 16

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
10,2 MB 22/04/2015 11:22:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bài giảng Tiếng Anh 6 unit 16 là bài giảng điện tử Tiếng Anh 6 khoa học bám sát nội dung bài Man and the enviroment giúp các em nắm được từ mới đồng thời làm quen với một số tính từ chỉ định lượng. Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo.
Xem thêm các thông tin về Bài giảng Tiếng Anh 6 unit 16

Bài giảng Tiếng anh lớp 6

Xem thêm