Giải Vở bài tập Địa lý 5 bài 17: Châu Á

Giải Vở bài tập Địa lý lớp 5 bài 17: Châu Á hướng dẫn chi tiết cách giải cho từng bài tập VBT Địa lý 5 trang 37, 38 giúp các em học sinh nắm chắc các kiến thức môn địa lý 5 trong chương trình học kì 2. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Địa lý lớp 5 bài 17

Câu 1 trang 37 Vở bài tập Địa lí 5

Quan sát hình 1, trang 102 SGK, em hãy:

Giải Vở bài tập Địa lý lớp 5 bài 17

a) Viết tên các châu lục và đại dương trên thế giới.

- Sáu châu lục, đó là:

- Bốn đại dương, đó là:

b) Đánh dấu × vào ô ☐ trước những ý đúng.

- Châu Á tiếp giáp với các châu lục:

☐ Châu Âu.

☐ Châu Phi.

☐ Châu Đại Dương.

☐ Châu Mĩ.

☐ Châu Nam Cực.

- Châu Á tiếp giáp với các đại dương:

☐ Thái Bình Dương.

☐ Ấn Độ Dương.

☐ Đại Tây Dương.

☐ Bắc Băng Dương.

Trả lời

a) Viết tên các châu lục và đại dương trên thế giới.

- Sáu châu lục, đó là: châu Á, châu Mĩ, châu Phi, châu Âu, châu Đại Dương, châu Nam Cực.

- Bốn đại dương, đó là: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương.

b) - Châu Á tiếp giáp với các châu lục:

☒ Châu Âu.

☒ Châu Phi.

☒ Châu Đại Dương.

- Châu Á tiếp giáp với các đại dương:

☒ Thái Bình Dương.

☒ Ấn Độ Dương.

☒ Bắc Băng Dương.

Câu 2 trang 37 Vở bài tập Địa lí 5

Quan sát hình 2, trang 103 SGK và cho biết các ảnh thiên nhiên được chụp ở những khu vực nào, bằng cách viết những chữ a, b, c, d, e vào chỗ (…) trong các ô trống dưới đây:

Giải Vở bài tập Địa lý lớp 5 bài 17

Giải Vở bài tập Địa lý lớp 5 bài 17

Trả lời:

Giải Vở bài tập Địa lý lớp 5 bài 17

Câu 3 trang 38 Vở bài tập Địa lí 5

Quan sát hình 3, trang 104 SGK, hãy viết tên ba dãy núi lớn và ba đồng bằng lớn trồng nhiều lúa gạo của châu Á vào bảng dưới đây:

Giải Vở bài tập Địa lý lớp 5 bài 17

Tên dãy núi

Tên đồng bằng

 

1.

2.

3.

1.

2.

3.

 

Trả lời

Tên dãy núi

Tên đồng bằng

 

1. Dãy Thiên Sơn

2. Dãy Hi-ma-lay-a

3. Dãy Côn Luân

1. Đồng bằng Hoa Bắc

2. Đồng bằng Ấn – Hằng

3. Đồng bằng sông Mê Công

 

Câu 4 trang 38 Vở bài tập Địa lí 5

Đánh dấu × vào ô ☐ trước những ý đúng.

Châu Á có đủ các đới khí hậu từ nhiệt đới, ôn đới đến hàn đới vì:

☐ Châu Á nằm ở bán cầu Bắc.

☐ Châu Á có diện tích lớn nhất trong các châu lục.

☐ Châu Á trải dài từ tây sang đông.

☐ Châu Á trải dải từ gần cực Bắc tới quá Xích đạo.

Trả lời

Châu Á có đủ các đới khí hậu từ nhiệt đới, ôn đới đến hàn đới vì:

☒ Châu Á trải dải từ gần cực Bắc tới quá Xích đạo.

Câu 5 trang 38 Vở bài tập Địa lí 5

Em hãy hoàn thành bảng số liệu về dân số các châu lục sau đây:

Châu lục

Năm 2004

(triệu người)

Năm 2009

(triệu người)

Xếp thứ hạng dân số

năm 2009

(từ 1 đến 5)

Dân số tăng thêm trong 5 năm 2004 – 2009 (triệu người)

Châu Á

3875

4117

   

Châu Mĩ

876

920

   

Châu Phi

884

999

   

Châu Âu

728

738

   

Châu Đại Dương

33

36

5

3

Trả lời

Châu lục

Năm 2004

(triệu người)

Năm 2009

(triệu người)

Xếp thứ hạng dân số

năm 2009

(từ 1 đến 5)

Dân số tăng thêm trong 5 năm 2004 – 2009 (triệu người)

Châu Á

3875

4117

1

242

Châu Mĩ

876

920

3

44

Châu Phi

884

999

2

115

Châu Âu

728

738

4

10

Châu Đại Dương

33

36

5

3

Đánh giá bài viết
163 29.135
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải VBT Địa lý 5 Xem thêm