Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 2 tuần 21: Luyện từ và câu

Giải vở bài tập Tiếng Việt 3 tuần 21: Luyện từ và câu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 2 tuần 21 trang 12: Luyện từ và câu là lời giải phần Luyện từ và câu Vở bài tập Tiếng Việt 3 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh biết cách dùng từ, đặt câu, sử dụng dấu câu.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 2 tuần 21: Luyện từ và câu

Câu 1. Đọc bài thơ và ghi vào chỗ trống trong bảng dưới đây:

Ông trời bật lửa

Chị mây vừa kéo đến

Trăng sao trốn cả rồi

Đất nóng lòng chờ đợi

Xuống đi nào, mưa ơi!

Mưa! Mưa xuống thật rồi!

Đất hả hê uống nước

Ông sấm vỗ tay cười

Làm bé bừng tỉnh giấc.

Chớp bỗng loè chói mắt

Soi sáng khắp ruộng vườn

Ơ! Ông trời bật lửa

Xem lúa vừa trổ bông.

Tên sự vật được nhân hoá

Cách nhân hoá

Các sự vật được gọi bằng gì?

Các sự vật được tả bằng những từ ngữ nào?

Tác giả nói với sự vật (mưa) thân mật như thế nào?

….......

…........

….......

….......

Câu 2. Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “ở đâu?”:

a) Trần Quốc Khái quê ở huyện Thường Tín, ngoại thành Hà Nội.

b) Ông học được nghề thêu ở Trung Quốc trong một lần đi sứ.

c) Để tưởng nhớ công lao của Trần Quốc Khái, nhân dân lập đền thờ ở quê hương ông.

Câu 3. Đọc lại bài tập đọc Ở lại với chiến khu và trả lời câu hỏi:

Câu hỏi

Trả lời

a) Câu chuyện kể trong bài diễn ra khi nào và ở đâu?

……………………………………

b) Trên chiến khu, các chiến sĩ liên lạc nhỏ tuổi sống ở đẩu?

……………………………………

c) Vì lo cho các chiến sĩ nhỏ tuổi, trung đoàn trưởng khuyên họ điều gì?

………………………………….

TRẢ LỜI:

Câu 1. a) Đọc bài thơ và ghi vào chỗ trống trong bảng dưới đây:

Ông trời bật lửa

Chị mây vừa kéo đến

Trăng sao trốn cả rồi

Đất nóng lòng chờ đợi

Xuống đi nào, mưa ơi!

Mưa! Mưa xuống thật rồi!

Đất hả hê uống nước

Ông sấm vỗ tay cười

Làm bé bừng tỉnh giấc.

Chớp bỗng lòe chói mắt

Soi sáng khắp ruộng vườn

Ơ! Ông trời bật lửa

Xem lúa vừa trổ bông.

Tên sự vật được nhân hoá

Cách nhân hoá

Các sự vật được gọi bằng gì?

Các sự vật được tả bằng những từ ngữ nào?

Tác giả nói với sự vật (mưa) thân mật như thế nào?

- Chị

- mây

- trăng sao

- sấm

- đất

- Mưa

- Mặt trời

Chị

ông

Ông

kéo đến

trốn

vỗ tay cười

nóng lòng

chờ đợi,

hả hê

uống nước

xuống

bật lửa

Tác giả thủ thỉ với mưa như nói với một người bạn thân thiết, trong lời nói còn chứa đựng sự dỗ dành, năn nỉ. Xuống đi nào, mưa ơi!

Câu 2. Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu?"

a) Trần Quốc Khái quê ở huyện Thường Tín, ngoại thành Hà Nội.

b) Ông học được nghề thêu ở Trung Quốc trong một lần đi sứ.

c) Để tưởng nhớ công lao của Trần Quốc Khái, nhân dân lập đền thờ ở quê hương ông.

Câu 3. Đọc lại bài tập đọc ở lại với chiến khu và trả lời câu hỏi:

Câu hỏi

Trả lời

a) Câu chuyện kể trong bài diễn ra khi nào và ở đâu?

Câu chuyện kể trong bài diễn ra vào thời kì đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, ở trên một chiến khu.

b) Trên chiến khu, các chiến sĩ liên lạc nhỏ tuổi sổng ở đâu?

Trên chiến khu, các chiến sĩ liên lạc nhỏ tuổi sống trong một cái lán.

c) Vì lo cho các chiến sĩ nhỏ tuổi, trung đoàn trưởng khuyên họ điều gì?

Vì lo cho các chiến sĩ nhỏ tuổi, trung đoàn trưởng khuyên họ về sống với gia đình.

Ngoài ra các bạn luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng Đề thi học kì 1 lớp 3Đề thi học kì 2 lớp 3 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
13 4.025
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải vở bài tập Tiếng Việt 3 Xem thêm