Giáo án Công nghệ 7 bài 15: Làm đất và bón phân lót theo CV 5512

VnDoc xin giới thiệu bài Giáo án Công nghệ 7 bài 15: Làm đất và bón phân lót là mẫu giáo án điện tử lớp 7 được soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp quý thầy cô thuận tiện và dễ dàng hơn trong việc soạn giáo án Công nghệ 7 theo đúng chương trình quy định.

Giáo án Công nghệ 7 theo CV 5512

I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh cần:

1. Kiến thức:

- Hiểu được mục đích của việc làm đất trong sản xuất trồng trọt nói chung và công việc làm đất cụ thể.

- Biết được quy trình và yêu cầu của kĩ thuật làm đất

- Hiểu được mục đích và cách bón phân lót cho cây trồng.

2. Kĩ năng:

- Nắm được các yêu cầu kỹ thuật của việc gieo trồng và các phương pháp gieo hạt trồng cây non.

- Biết được quy trình và yêu cầu kỹ thuật của việc làm đất, mục đích và cách bón phân lót cho cây trồng

3. Thái độ: Ý thức bảo vệ môi trường

4. Năng lực: Phát triển năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề

II. Chuẩn bị:

- GV: Tranh vẽ: Các công việc làm đất, các cách gieo hạt

- HS: Tìm hiểu các công việc làm đất ở địa phương

III. Tiến trình tổ chức hoạt động học.

A. Hoạt động khởi động: 5’

Mục tiêu: Huy động kiến thức, tạo hứng thú cho hs, kích thích học sinh tìm hiểu các biện pháp chăm sóc cây trồng.

Phương thức: Hđ cá nhân, HĐ cả lớp

Sản phẩm hoạt động: trình bày miệng

Kiểm tra, đánh giá: Hs đánh giá

Tiến trình hoạt động

* Chuyển giao nhiệm vụ

- GV nêu vấn đề: trong quá trình trồng rau, cây gia đình em thường làm các công việc gì?

- HS: Tiếp nhận

*Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ trả lời

- GV quan sát giúp đỡ hs gặp khó khăn

- Dự kiến sản phẩm:

Hs trình bày theo ý hiểu của mình: làm cho đất tơi xốp, nhặt bỏ cỏ dại, bón phân và sau đó gieo trồng

* Báo cáo kết quả

- Hs trả lời

* Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

GV nhận xét và dẫn vào bài

Làm đất, bón phân lót là khâu đầu tiên của quy trình sản xuất cây trồng, làm tốt khâu này sẽ tạo điều kiện cho cây trồng phát triển tốt ngay từ khi mới gieo hạt

B. Hình thành kiến thức

Hoạt động của GV và HS

Nội dung

Hđ 1: Tìm hiểu về làm đất nhằm mục đích gì: 10’

1. Mục tiêu: Hiểu được mục đích của việc làm đất trong sản xuất trồng trọt nói chung và công việc làm đất cụ thể.

2. Phương thức: Hđ cá nhân

3. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh

4. Kiểm tra, đánh giá:

- Hs đánh giá lẫn nhau

- Gv đánh giá

5. Tiến trình

*Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu học sinh nghiên cứu sgk trả lời câu hỏi:

+Làm đất nhằm mục đích gì?

- Hs tiếp nhận

*Thực hiện nhiệm vụ:

- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi

- GV theo dõi

- Dự kiến trả lời:

+Làm cho đất tơi xốp tăng khả năng giữ nước chất dinh dưỡng, diệt cỏ dại và mầm mống sâu bệnh ẩn nấp trong đất.

*Báo cáo kết quả:

- Hs trình bày nhanh

*Đánh giá kết quả:

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

GV: chốt kiến thức, ghi bảng.

Hđ 2: Tìm hiểu về các công việc làm đất: 15’

1. Mục tiêu: Biết được quy trình và yêu cầu của kĩ thuật làm đất

2. Phương thức: Hđ nhóm theo bàn

3. Sản phẩm hoạt động: phiếu học tập

4. Kiểm tra, đánh giá:

- Hs đánh giá

- Gv đánh giá

5. Tiến trình hoạt động

* Chuyển giao nhiệm vụ

-Gv : Dựa vào kiến thức thực tế các em hãy HĐN tl câu hỏi

? Công việc làm đất gồm có những công việc nào?

- HS tiếp nhận

*Thực hiện nhiệm vụ

- HS: Làm việc cá nhân sau đó thảo luận thống nhất câu trả lời trong nhóm

- GV: Quan sát, hỗ trợ các nhóm làm việc tích cực.

- Dự kiến sản phẩm: Cày đất, bừa và đập đất, lên luống.

* Báo cáo kết quả

- Đại diện nhóm hs trình bày kết quả thảo luận nhóm.

* Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

G: Chốt kiến thức và ghi bảng (chiếu kết quả)

 

 

Hđ 3: Tìm hiểu về bón phân lót: 7’

1. Mục tiêu: Biết được quy trình và yêu cầu kỹ thuật của việc làm đất, mục đích và cách bón phân lót cho cây trồng

2. Phương thức: Hđ cá nhân

3. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh

4. Kiểm tra, đánh giá:

- Hs đánh giá lẫn nhau

- Gv đánh giá

5. Tiến trình

*Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu học sinh nghiên cứu sgk trả lời câu hỏi:

+Nêu các loại phân để sử dụng bón lót.

? Em hãy mô tả cách bón các loại phân em vừa kể

-Em hãy kể những loại phân thường dùng bón lót ở địa phương.

? Đất trồng lúa người ta bón lót ntn? Dùng loại phân gì

? Đất trồng rau bón phân lót ntn? Dùng loại phân nào

- Hs tiếp nhận

*Thực hiện nhiệm vụ:

- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi

- GV theo dõi

- Dự kiến trả lời:

+- Sử dụng phân hữu cơ hoặc phân lân theo quy trình.

- Rải phân lên mặt ruộng hay theo hàng, theo hốc.

- Cày, bừa, lấp đất để vùi phân xuống dưới.

*Báo cáo kết quả:

- Hs trình bày nhanh

*Đánh giá kết quả:

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

GV: chốt kiến thức, ghi bảng.

I. Làm đất nhằm mục đích gì:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mục đích làm đất: làm cho đất tơi xốp tăng khả năng giữ nước chất dinh dưỡng, diệt cỏ dại và mầm mống sâu bệnh ẩn nấp trong đất.

II. Các công việc làm đất:

1. Cày đất:

 

 

 

- Xáo trộn lớp đất mặt làm cho đất tơi xốp, thoáng khí và vùi lấp cỏ dại.

 

 

2. Bừa và đập đất.

- Làm cho đất nhỏ,thu gom cỏ dại, trộn đều phân và san phẳng.

 

3. Lên luống.

- Để dễ chăm sóc, chống ngập úng và tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng phát triển.

- Quy trình lên luống: SGKT38

- Các loại cây trồng lên luống, Ngô, khoai, rau, đậu, đỗ…

III. Bón phân lót.

- Sử dụng phân hữu cơ hoặc phân lân theo quy trình.

- Rải phân lên mặt ruộng hay theo hàng, theo hốc.

- Cày, bừa, lấp đất để vùi phân xuống dưới.

C. Hoạt động luyện tập: 3‘

1. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.

2. Phương thức: Hđ cá nhân

3. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh

4. Kiểm tra, đánh giá:

  • Hs đánh giá lẫn nhau
  • Gv đánh giá

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu :

GV: Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK

- Hệ thống lại các nội dung bài học về cách phòng trừ sâu bệnh hại và nêu câu hỏi

Câu 1: Em hãy nêu các công việc làm đất và tác dụng của từng công việc

Câu 2: Em hãy nêu quy trình bón phân lót

- Hs tiếp nhận

*Thực hiện nhiệm vụ:

- HS đọc yêu cầu làm bài

- GV theo dõi

- Dự kiến sản phẩm: Câu trả lời của hs

*Báo cáo kết quả:

Hs trả lời nhanh

*Đánh giá kết quả:

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

GV: chiếu kết quả

Giáo án Công nghệ 7

I. MỤC TIÊU: Sau bài này HS phải:

1. Kiến thức:

  • Hiểu được cơ sở khoa học, ý nghĩa thực tế của quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt.

2. Kĩ năng:

  • Làm việc với SGK, quan sát, phân tích tranh ảnh, tư duy.

3. Thái độ:

  • Có ý thức bảo vệ cây trồng, đồng thời bảo vệ môi trường sống.

4. Tích hợp bảo vệ môi trường:

  • Có ý thức bảo vệ môi trường và môi trường sống của cây trồng.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

1. Giáo viên: Hình 25, 26, 27, 28.

2. Học sinh: Học bài cũ, coi trước bài mới.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số lớp .

Lớp

Sĩ số

Tên học sinh vắng

7a1

……………..

…………………………………………………………..

7a2

……………..

…………………………………………………………..

7a3

……………..

…………………………………………………………..

7a4

……………..

…………………………………………………………..

7a5

……………..

…………………………………………………………..

7a6

……………..

…………………………………………………………..

2. Bài mới

a. Giới thiệu bài: Làm đất và bón phân lót là khâu đầu tiên và rất quan trọng trong quá trình sản xuất nông nghiệp. Vậy làm đất và bón phân lót thế nào?

b. Các hoạt động dạy và học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: Tìm hiểu mục đích của việc làm đất

- GV: Làm đất đóng vai trò rất quan trọng trong trồng trọt.

- GV: Yêu cầu HS đọc SGK cho biết: Tác dụng của việc làm đất?

- GV: Phân tích thêm về vai trò của việc làm đất trong quá trình trồng trọt và bảo vệ cây trồng.

- HS: Lắng nghe.

 

- HS: Để đất tơi xốp, tăng khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng và diệt trừ cỏ dại.

I. Mục đích của việc làm đất.

- Làm cho đất tơi, xốp.

Tăng khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng.

Diệt trừ cỏ dại, sâu bệnh hại

Hoạt động 2. Tìm hiểu các công việc làm đất

GV: Yêu cầu HS đọc SGK, quan sát hình 25,26 SGK/37 thảo luận nhóm cho biết:

1. Có những công việc làm đất nào?

 

2. Mục đích và cách làm của từng công việc làm đất. Từng công việc áp dụng cho loại đất nào?

 

 

-GV: Giới thiệu quy trình lên luống.

- HS: Thảo luận nhóm trả lời:

 

1. Cày, bừa, đập đất và lên luống.

2. Cày đất: xáo trộn lớp đất mặt. Tác dụng: Tơi xốp, thoáng khí, vùi lấp cỏ dại.

- Đập đất: Làm nhỏ đất, thu gom cỏ dại, trộn đều phân và san phẳng.

- Lên luống: Để dễ chăm sóc, chống ngập úng, tạo lớp đất canh tác dày.

- HS: Theo dõi và ghi nhớ.

II. Các công việc làm đất.

1. Cày đất: Để làm đất tơi xốp, thoáng khí và vùi lấp cỏ dại.

2. Bừa và đập đất: Làm nhỏ đất, thu gom cỏ dại, trộn đều phân và san phẳng.

3. Lên luống:

- Để dễ chăm sóc, chống ngập úng, tạo lớp đất canh tác dày.

Hoạt động 3. Tìm hiểu cách bón phân lót

GV: Yêu cầu HS tìm hiểu SGK và trả lời câu hỏi:

1. Mục đích của việc bón phân lót là gì?

 

2. Sử dụng loại phân nào để bón lót? Tại sao?

 

3. Nêu quy trình bón lót?

 

HS: Theo dõi và trả lời:

 

1. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây ngay khi mới mọc, mới bén rễ.

2. Phân hữu cơ; Phân lân; Do phân hữu cơ và phân lân ít hoặc không hòa tan.

3. Quy trình: Rải phân lên mặt ruộng, theo hàng hay theo hốc cây -> Cầy, bừa hay lấp đất để vùi phân xuống dưới.

III. Bón phân lót.

Dùng phân hữu cơ hoặc phân lân theo quy trình: Rải phân lên mặt ruộng, theo hàng hay theo hốc cây -> Cầy, bừa hay lấp đất để vùi phân xuống dưới

3. Củng cố:

  • GV: Yêu cầu 1 HS đọc phần “Có thể em chưa biết” trang 38 và trang 41 SGK..
  • GV: Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK trang 41.

4. Nhận xét – Dặn dò:

  • Dặn các en về nhà học bài.
  • Đọc trước bài: “Gieo trồng cây nông nghiệp”.

----------------------------------------

Trên đây VnDoc xin giới thiệu Giáo án Công nghệ 7 bài 15: Làm đất và bón phân lót theo CV 5512 được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 7 trên lớp.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau để chuẩn bị cho chương trình sách mới năm học tới

Đánh giá bài viết
2 2.889
Sắp xếp theo

Giáo án Công nghệ lớp 7

Xem thêm