Giáo án Công nghệ lớp 12 bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

Giáo án điện tử môn Công nghệ

Giáo án Công nghệ lớp 12 bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Công nghệ 12 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Hiểu khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông.
  • Biết được các khối cơ bản, nguyên lí làm việc hệ thống thông tin và viễn thông.

2. Kỹ năng: Vẽ được mô hình hệ thống thông tin và viễn thông.

3. Thái độ: Có ý thức tìm hiểu hệ thống thông tin và viễn thông.

II. CHUẨN BỊ:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

  • Nghiên cứu kỹ bài 17 (SGK) và các tài liệu liên quan
  • Vật thể có sử dụng về hệ thống thông tin và viễn thông.

2. Chuẩn bị của học sinh:

  • Nghiên cứu kỹ bài 17 (SGK) và các tài liệu liên quan
  • Sưu tầm các vật thể có sử dụng về hệ thống thông tin và viễn thông.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:

1. Tổ chức và ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Giới thiệu bài mới:

Ngày xưa việc truyền tin là một trong những việc khó khăn, đặc biệt trong những tình huống cấp bách như: chiến tranh, hoả hoạn, bão lũ... do truyền tin không kịp thời đã xảy ra những hậu quả tàn khốc. Nhưng hiện nay việc truyền thông tin đã ngày càng trở nên dễ dàng hơn, đem lại hiệu quả cao trong nhiều lĩnh vực của cuộc sông như: kinh tế, chính trị, xã hội... Vậy làm thế nào để chúng ta có được thuận lợi như đã nêu chúng ta cùng nghiên cứu bài 17.

4. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm hệ thống thông tin và viễn thông.

  1. Hoạt động của Giáo viên và Học sinh

Nội dung bài học

giáo án môn công nghệ 12

- GV: Hãy giải thích mô hình hệ thống thông tin và viễn thông?

- GV: Em hãy cho biết khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông?

- GV: Em hãy cho biết các phương pháp truyền thông tin hiện nay?

- HS: Quan sát và trả lời.

- HS: Trả lời theo sự hiểu biết của mình.

- HS: Trả lời

I. Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

1. Mô hình hệ thống thông tin và viễn thông:

2. Khái niệm hệ thống thông tin và viễn thông: là những hệ thống truyền thông tin đi xa.

3. Các phương pháp truyền thông tin đi xa:

Truyền trực tuyến.Truyền bằng sóng.

5. Củng cố kiến thức bài học:

  • Hãy cho biết vai trò của hệ thống thông tin và viễn thông hiện nay?

6. Nhận xét và dặn dò chuẩn bị bài học kế tiếp.

Học sinh về nhà xem lại bài cũ. Chuẩn bị bài cho tiết học tới.

Đánh giá bài viết
1 274
Sắp xếp theo

Giáo án Công nghệ lớp 12

Xem thêm