Giáo án Lịch sử 9 bài 27

Giáo án môn Lịch sử lớp 9

Giáo án Lịch sử 9 bài 27 giúp học sinh hiểu âm mưu mới của Pháp - Mĩ ở Đông Dương được thực hiện trong kế hoạch Na - Va (5/1953). Đây là sự cố gắng rất lớn của Pháp - Mĩ nhằm giành thắng lợi quyết định chuyển bại thành thắng "Kết thúc chiến tranh trong danh dự" ở Đông Dương.

Giáo án Lịch sử lớp 9

Giáo án Lịch sử 9 bài 25

Giáo án Lịch sử 9 bài 26

BÀI 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến Thức

Hs hiểu biết về

  • Âm mưu mới của Pháp, Mỹ ở Đông Dương trong kế hoạt Na Va (5/ 1953) nhằm giành thắng lợi sự quyết định "kết thúc chiến tranh trong danh dự".
  • Chủ trương, kế hoạch tác chiến Đông Xuân 1953 -1954 của ta nhằm phá kế hoạch NaVa của Pháp, Mỹ bằng cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 -1954 và chiến dịch ĐBP (1954) giành tháng lợi quân sự quyết định.

2. Tư Tưởng

Bồi dưỡng cho HS lòng yêu nước tinh thần cách mạng lòng đoàn kết dân tộc, đoàn kết với nhân dân Đông Dương, đoàn kết quốc tế, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng vào niềm tự hào dân tộc.

3. Kỹ Năng

Rèn luyện cho Hs kỹ năng phân tích, nhận định đánh giá âm mưu, thủ đoạn chiến tranh của Pháp, Mỹ, chủ trương kế hoạch chiến đấu của ta, kỹ năng sử dụng bản đồ cuộc tấn công chiến lược đông xuân 1953 -1954 và chiến dịch Đông Bắc.

II. THIẾT BỊ TÀI LIỆU

Tranh ảnh, lược đồ sgk về chiến dịch điện biên phủ, tài liệu tham khảo trong sgk.

III. PHƯƠNG PHÁP

Trực quan, phân tích dữ liệu, đàm thoại, kể chuyện lịch sử, so sánh nhận định.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC

1. Tổ chức.

2. Kiểm tra bài cũ

Nội dung đại hội tháng 2/ 1951.

3. Bài mới:

Giới thiệu bài mới: cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp nhân dân ta từ cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 -1954 đã chuyển sang giai đoạn kết thúc. Chiến thắng ĐBP ngày 7/5/54 đã quyết định kết thúc chiến tranh về quân sự và việc ký hiệp định Giơ- ne- vơ đánh dấu kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta.

HOẠT ĐỘNG THẦY TRÒ NỘI DUNG

Hoạt Động 1:

Gv: Giới thiệu lại tình hình pháp sau Thu Đông 1950 và việc Na Va cứ sang Đông Dương

Nội dung kế hoạch NaVa?

GV: nhận xết chốt ý

GV: cho HS đọc chữ nhỏ sgk và giới thiệu kế hoạch NaVa

Hoạt Động 2:

Chủ trương của ta?

Gv: chốt ý

Gv: giới thiệu về việc phân tán lực lượng địch.

HS: suy nghĩ so sánh trình bày

GV nhận xét bổ sung chốt ý

GV: giới thiệu và vạch trần âm mưu của Pháp

Dựa vào sgk và lược đồ trình bày diễn biến trên lược đồ

HS: chia nhóm thảo luận trình bày

GV: nhận xét bổ sung

Củng cố lại diễn biến

GV: giới thiệu về ý nghĩa

I. KẾ HOẠCH NA VA CỦA PHÁP MỸ

- 7/5/1953 Na Va được sang làm tổng chỉ huy quân đội pháp ở Đông Dương và kế hoạch Na Va nhằm nhanh chóng "kết thúc chiến tranh trong danh dự"

- NỘI DUNG:

  • Bước 1: giữ thế phòng ngự chiến lược ở Miền Bắc, tiến công chiến lược ở Miền Trung và à Nam.
  • Bước 2: tiến công chiến lược Miền Bắc giành thắng lợi quân sự quyết định "kết thúc chiến tranh".

II. CUỘC CHIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG XUÂN 1953- 1954 VÀ CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ 1954.

1. Cuộc chiến công chiến lược Đông Xuân 1953- 1954

  • Theo kế hoạch của hội nghị bộ chính trị ta tấn công địch ở Tây Bắc, Trung Lào, Thượng Lào, Tây Nguyên.
  • Ta đánh phân tán được lực lượng địch điều quân khỏi đồng bằng đến những nơi rừng núi hiểm trở rồi lại ở Điện Biên Phủ.

2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ

  • Đợt 1: 12/1953 ta quyết định mở chiến dịch
  • Đợt 2: 13/3 – 26/4 tấn công tiêu diệt căn cứ phía đông phân khu trung cư
  • Đợt 3: 1/5- 7/5 tấn công tiêu diệt căn cứ còn lại, 7/5 của địch đầu hàng.
Đánh giá bài viết
2 3.718
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Lịch sử lớp 9 Xem thêm