Giáo án Lịch sử 9 bài 26

Giáo án Lịch sử lớp 9

Giáo án Lịch sử 9 bài 26 giúp các em hiểu giai đoạn phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc từ chiến thắng Biên Giới Thu Đông năm 1950, sau chiến dịch Biên Giới cuộc kháng chiến của ta được đẩy mạnh ở cả tiền tuyến và hậu phương.

Giáo án Lịch sử lớp 9

Giáo án Lịch sử 9 Bài 24

Giáo án Lịch sử 9 bài 25

BÀI 26: BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950- 1953)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến Thức: HS hiểu

 • Giai đoạn phát triển của cuộc KCTQ từ chiến thắng biên giới Thu – đông 1950. sau chiến dịch biên giới, cuộc kháng chiến của ta được đẩy mạnh từ tuyến đến hậu phương giành thắng lợi toàn diện về chính trị ngoại giao, Kinh tế – Tài chính - Văn hóa – Giáo dục.
 • Đế quốc Mỹ can thiệp sâu vào chiến tranh đông dương Pháp Mỹ âm mưu giành lại quyền, chủ động chiến lược đã mất.

2. Tư Tưởng:

- Bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, tình đoàn kết dân tộc, Đông Dương, quốc tế, niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng, niềm tự hầo của dân tộc.

3. Kỹ Năng:

 • Rèn luyện kỹ năng phân tích đánh giá âm mưu thủ đoạn của Pháp, Mỹ. Bước phát triển mới và thắng lợi toàn diện của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
 • Kỹ năng sử dụng bản đồ chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950, cá chiến dịch Mỹ ra ở đồng bằng, và hướng núi (sau biên giới đến trước Đông Xuân).

II. THIẾT BỊ – TÀI LIỆU:

- Bản đồ chiến dịch " chiến dịch Thu – Đông năm 1950" tranh ảnh, lược đồ sgk.

III. PHƯƠNG PHÁP:

- Trực quan, phân tích dữ liệu, đàm thoại, kể chuyện lịch sử, so sánh nhận định.

IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY – HỌC:

1. Tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

- Trình bày sơ lược diễn biến chiến dịch Việt Bắc 1947

3. Bài mới:

Giới thiệu bài mới: cuộc KCTQ chống thực dân pháp từ chiến thắng biên giới Thu Đông 1950 chuyển từ phía phòng ngự sang tiến công và phản nông, ở tiền tuyến và hậu phương kháng chiến được đẩy mạnh, giành thắng lợi toàn diện, chuẩn bị cho chiến dịch quyết định ở Điện Biên Phủ.

Hoạt động 1:

Hoàn cảnh quốc tế và trong nước?

HS: dựa vào sgk trả lời

GV: nhận xét chốt ý

Âm mưu của Pháp Mỹ?

HS: chia nhóm thảo luận

GV: nhận xét chốt ý

Mục đích kế hoạch Rơ-ve?

HS: dựa vào sgk trả lời

GV: chốt ý

Nguyên nhân ta mở chiến dịch?

HS: dựa vào sgk trả lời

GV: chốt ý

Dựa vào nội dung và lược đồ trình bầy diễn biến, trả lời lược đồ.

HS: dựa nhóm thảo luận trình bày

GV: nhận xét chốt ý

GV: nêu ý nghĩa

I. CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU- ĐÔNG 1950

1. Hoàn cảnh lịch sử mới.

 • 1/10/49/ CMTQ thắng lợi
 • 1/1950 Liên Xô, Trung Quốc rồi sau đó các nước dân chủ tiến bộ đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
 • Pháp thất bại trên tiếp, ngày càng lệ thuộc vào mỹ. Mỹ can thiệp sâu và "dính líu trực tiếp" vào Đông Dương.

2. Quân ta tiến công địch ở biên giới Phía Bắc

 • Với viện trợ của mỹ pháp thực hiện kế hoạch Rơ-ve nhằm khóa "cửa biên giới Việt Trung" căn cứ địa Việt Bắc cô lập tấn công.
 • 6/ 1950 ta quyết định mở chiến dịch biên giới căn cứ địa việt bắc nhằm:
  • Tiêu diệt một bộ phận sinh lực
  • Khai thông liên lạc quốc tế
  • Mở rộng căn cứ Việt Bắc tạo điều kiện đẩy mạnh kháng chiến toàn diện
 • Sáng 18/9 ta tiêu diệt Đông Khê, hệ thống phòng ngự đường số 4 bị lung lay.
 • 23/10 Pháp rút khỏi đường số 4.
 • Sau hơn một tháng (16/9 - 28/10) ta đã giải phóng biên giới Việt Trung lung lay .Hành lang đông tây bị chọc thủng. Kế hoạch Rơ-ve thất bại.
Đánh giá bài viết
1 2.585
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Lịch sử lớp 9 Xem thêm