Giáo án môn Địa lý lớp 6 bài 21

Giáo án môn Địa lý 6

Giáo án môn Địa lý lớp 6 bài 21: Hơi nước trong không khí - Mưa bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 6 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • HS nắm được: KN độ ẩm của không khí, độ bão hoà hơi nước trong không khí và hiện tượng ngưng tụ hơi nước trong không khí.
  • Biết tính lượng mưa trong ngày, tháng, lượng mưa TB năm.

2. Kĩ năng: Đọc lược đồ phân bố lượng. Phân tích lược đồ.

3. Thái độ: Giúp các em hiểu biết thêm về thực tế

II. Chuẩn bị:

1. GV:

2. HS: SGK

III. Tiến trình tổ chức dạy học

1. Ổn định tổ chức (1phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

Khí áp là gì? Người ta đo khí áp bằng?

  • Không khí tuy nhẹ nhưng vẫn có trong lượng. Vì khí quyển rất dày, nên trọng lượng của nó cũng tạo ra 1 sức ép rất lớn lên bề mặt Trái Đất. Sức ép đó gọi là khí áp.
  • Khí áp kế.

3. Bài mới: Giáo viên giới thiệu bài mới.

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

*Hoạt động 1: (20 phút) Hơi nước và độ ẩm của không khí:

GV: Yêu cầu HS đọc (SGK) cho biết:

- Trong thành phần không khí lượng hơI nước chiếm bao %? (1%)

- Nguồn cung cấp hơI nước trong không khí? (do hiện tượng bốc hơi của nước trong các biển, hồ, ao, sông, suối..).

- Độ ẩm của không khí là gì? (Là do hơi nước có trong không khí nên không khí có độ ẩm.)

- Người ta đo độ ẩm của không khí bằng ẩm kế.

- QS Bảng có nhận xét gì về mối quan hệ giữa nhiệt độ và lượng hơi nước đó trong không khí? (nhiệt độ không khí càng cao càng chứa được nhiều hơi nước)

*Hoạt động 2: (15 phút) Mưa và sự phân bố lượng mưa trên trái đất.

GV: Yêu cầu HS quan sát H52 và H53 cho biết:

Mưa được hình thành do đâu? (Khi không khí bốc lên cao, bị lạnh dần hơi nước sẽ ngưng tụ thành các hạt nước nhỏ, tạo thành mây. Gặp điều kiện thuận lợi, hơi nước tiếp tục ngưng tụ làm các hạt nước ta dần rồi rơi xuống đất thành mưa.)

- Cách tính lượng mưa tháng? (Cộng tất cả lượng mưa các ngày trong tháng)

-Tính lượng mưa trong năm: Cộng toàn bộ lượng mưa trong cả 12 tháng lại.

- Cách tính lượng mưa trung bình năm? (Tổng lượng mưa nhiều năm chia số năm)

GV: Yêu cầu HS quan sát hình 54 (SGK) cho biết:

- Sự phân bố lượng mưa trên thế giới? (Phân bố không đồng đều.

- Mưa nhiều ở vùng xích đạo

- Mưa ít ở vùng cực và gần cực)

1- Hơi nước và độ ẩm của không khí:

a) Không khí: Bao giờ cũng chứa một lượng hơi nước nhất định, do hiện tượng bốc hơi của nước trong các biển, hồ, ao, sông, suối...

b) Độ ẩm của không khí: Là do hơi nước có trong không khí nên không khí có độ ẩm.

- Người ta đo bằng: ẩm kế.

c) Hơi nước bốc lên cao ngưng tụ lại thành các hạt nước gọi là sự ngưng tụ ® Sinh ra các hiện tượng: Sương, mây, mưa.

2- Mưa và sự phân bố lượng mưa trên trái đất.

* Mưa:

- Khi không khí bốc lên cao, bị lạnh dần hơi nước sẽ ngưng tụ thành các hạt nước nhỏ, tạo thành mây. Gặp điều kiện thuận lợi, hơi nước tiếp tục ngưng tụ làm các hạt nước ta dần rồi rơi xuống đất thành mưa.

a) Tính lượng mưa trung bình của một địa phương.

- Đo bằng dụng cụ: Thùng đo mưa (Vũ kế)

- Tính lượng mưa trong tháng: Cộng tất cả lượng mưa các ngày trong tháng.

- Tính lượng mưa trong năm: Cộng toàn bộ lượng mưa trong cả 12 tháng lại.

b) Sự phân bố lượng mưa trên thế giới.

- Phân bố không đồng đều.

- Mưa nhiều ở vùng xích đạo

- Mưa ít ở vùng cực và gần cực.

Đánh giá bài viết
1 96
Sắp xếp theo

Giáo án Địa lý lớp 6

Xem thêm