Giáo án môn Địa lý lớp 6 bài 4

Giáo án môn Địa lý 6

Giáo án môn Địa lý lớp 6 bài 4: Phương hướng trên bản đồ, kinh độ, vĩ độ, tọa độ địa lý bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 6 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

A. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • HS cần nắm được các quy định về phương hướng trên bản đồ.
  • Hiểu thế nào là kinh độ, vĩ độ, toạ độ địa lí của 1 điểm trên bản đồ trên quả địa cầu.
  • Biết cách tìm kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lí của 1 điểm trên bản đồ.

2. Kỹ năng:

  • Quan sát.
  • Phân tích.
  • Xác định phương hướng trên bản đồ.

3. Thái độ: Yêu thích nôm học

B. PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại + thảo luận

C. CHUẨN BỊ:

  • GV: Bản đồ Châu Á, bản đồ ĐNA. Quả địa cầu.
  • HS: SGK

D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định:

2. Kiểm tra bài cũ:

H: Tỉ lệ bản đồ dùng để làm gì? Cho VD?

Dùng để tính khoảng cách trên bản đồ ứng với các khoảng cách trên thực tế.

VD: 1 cm trên bản đồ sẽ = 100.000cm = 1km trên thực tế. (1:100.000)

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

*Hoạt động 1: Phương hướng trên bản đồ:

- Yêu cầu HS quan sát H.10 (SGK) cho biết:

- Các phương hướng chính trên thực tế?

(- Đầu phía trên của đường KT là hướng Bắc.

- Đầu phía dưới của đường KT là hướng Nam.

- Đầu bên phải của vĩ tuyến là hướng Đông.

- Đầu bên trái của vĩ tuyến là hướng Tây.)

HS: Vẽ sơ đồ H10 vào vở.

Vậy trên cơ sở xác định phương hướng trên bản đồ là dựa vào yếu tố nào? (KT,VT)

- Trên BĐ có BĐ không cthể hiện KT&VT làm thế nào để xác định phương hướng? (Dựa vào mũi tên chỉ hướng bắc

*Hoạt động 2: Kinh độ, vĩ độ, toạ độ địa lí:

- Yêu cầu HS quan sát H11 (SGK) cho biết:

- Cách xác định điểm C trên bản đồ?

(Là chỗ cắt nhau giữa 2 đường KT và VT cắt qua đó. (KT20, VT10).

- Đưa thêm 1 vài điểm A, B cho HS xác định toạ độ địa lí.

Hoạt động 3:

GV: Yêu cầu HS đọc ND bài tập a, b, c, d cho biết:

HS: Chia thành 3 nhóm.

- Nhóm 1: a.

- Nhóm 2: b.

- Nhóm 3: c.

HS: Làm bài vào phiếu học tập.

Thu phiếu học tập.

- Đưa phiếu thông tin phản hồi.

GV: Chuẩn kiến thức.

1. Phương hướng trên bản đồ:

- Đầu phía trên của đường KT là hướng Bắc.

- Đầu phía dưới của đường KT là hướng Nam.

- Đầu bên phải của vĩ tuyến là hướng Đông.

- Đầu bên trái của vĩ tuyến là hướng Tây.)

Vậy trên cơ sở xác định phương hướng trên bản đồ là dựa vào KT, VT

- Trên BĐ có BĐ không cthể hiện KT&VT dựa vào mũi tên chỉ hướng bắc

2. Kinh độ, vĩ độ, toạ độ địa lí:

- Kinh độ và vĩ độ của 1 điểm gọi là toạ độ địa lí của điểm đó.

VD: C: 20o Tây

10o Bắc

3. Bài tập:

a) Hướng bay từ HN – Viêng Chăn: TN.

- HN- Gia cácta: N.

- HN- Manila: ĐN.

- Cualalămpơ- Băng Cốc: B.

b) A: 130oĐ

10oB

B: 110oĐ

10oB

C: 130oĐ

0o

c) E: 140oĐ

0o

D: 120oĐ

10ON

d) Từ 0 -> A, B, C, D.

Đánh giá bài viết
1 217
Sắp xếp theo

Giáo án Địa lý lớp 6

Xem thêm