Giáo án môn Địa lý lớp 6 bài 2

Giáo án môn Địa lý 6

Giáo án môn Địa lý lớp 6 bài 2: Bản đồ - Cách vẽ bản đồ bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 6 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

A. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Trình bày được KN bản đồ và 1 vài đặc điểm của bản đồ theo các phương pháp chiếu đồ khác nhau.
  • Biết 1 số việc phải làm khi vẽ bản đồ như: Thu thập thông tin về các đối tượng địa lí, biết cách chuyển mặt cong của trái đất lên mặt phẳng của giấy, thu nhỏ khoảng cách dùng kí hiểu để thể hiện các đối tượng.

2. Kỹ năng: Quan sát và vẽ bản đồ.

3. Thái độ: Biết sử dụng và đọc bản đồ.

B. PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại + thảo luận

C. CHUẨN BỊ:

  • GV: Quả địa cầu, bản đồ thế giới, bản đồ các Châu lục.
  • HS: SGK

D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định:

2. Kiểm tra: Xác định đường xích đạo? KT gốc? VT gốc?

3. Bài mới: Giáo viên giới thiệu bài mới.

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

*Hoạt động 1:

- Yêu cầu HS đọc kiến thức trong (SGK) cho biết:

- Bản đồ là gì? (Là hình vẽ thu nhỏ tương đối chính sác về vùng đất hay toàn bộ bề mặt trái đất trên một mặt phẳng)

* Hoạt động 2: Vẽ bản đồ:

- Các nhà khoa học làm thế nào để vẽ được bản đồ? (Vẽ bản đồ là biểu hiện mặt cong hình cầu của trái đất lên mặt phẳng của giấy

Người ta dùng phương pháp chiếu đồ (Chiếu các điểm trên mặt cong lên giấy).

*Hoạt động 3: Một số công việc phải làm khi vẽ bản đồ

- Trên bản đồ thể hiện điều gì? (Thu thập thông tin và dùng các kí hiệu để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.

- Thu thập các đối tượng địa lí.

- Kí hiệu để thể hiện chúng trên bản đồ.)

- Yêu cầu HS đọc phần kênh chữ trong SGK cho biết:

- Qua bản đồ ta có thể thấy được những thông tin gì?

Dùng các kí hiệu để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ?

* Hoạt động 4: Tầm quan trọng của bản đồ

- Cho biết công dụng bản đồ?

1. Bản đồ là gì:

-Là hình vẽ thu nhỏ tương đối chính sác về vùng đất hay toàn bộ bề mặt trái đất trên một mặt phẳng

2. Vẽ bản đồ:

Vẽ bản đồ là biểu hiện mặt cong hình cầu của trái đất lên mặt phẳng của giấy.

- Bản đồ là hình ảnh thu nhỏ của thế giới hoặc của các lục địa vẽ trên mặt phẳng của giấy.

- Còn trên quả địa cầu là hình ảnh đã được vẽ trên một mặt cong.

- Người ta dùng phương pháp chiếu đồ (Chiếu các điểm trên mặt cong lên giấy).

3. Một số công việc phải làm khi vẽ bản đồ

Thu thập thông tin và dùng các kí hiệu để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.

- Thu thập các đối tượng địa lí.

- Kí hiệu để thể hiện chúng trên bản đồ.

4. Tầm quan trọng của bản đồ

- Bản đồ cung cấp cho ta khái niệm chính xác về vụ trí, về sự phân bố các đối tượng, hiện tượng địa lý, tự nhiên, xã hội ở các vụng đất khác nhau trên bản đồ.

Đánh giá bài viết
1 223
Sắp xếp theo

Giáo án Địa lý lớp 6

Xem thêm