Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án môn Địa lý lớp 6 bài 23

Giáo án môn Địa lý 6

Giáo án môn Địa lý lớp 6 bài 23: Các đới khí hậu trên Trái đất bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 6 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Học sinh nắm được vị trí và ưu điểm của các chí tuyến và vùng cực trên bề mặt trái đất.

Trình bày được vị trí của các đai nhiệt, các đới khí hậu và đặc điểm của các đới khí hậu theo vĩ độ trên bề mặt trái đất.

2. Kỹ năng: Phân tích hình vẽ, lược đồ, tranh ảnh.

3. Thái độ: Giúp các em hiểu biết thêm về thực tế

II. Chuẩn bị:

1. GV:

2. HS: SGK

III. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định tổ chức (1phút)

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

*Hoạt động 1(15 phút) Các chí tuyến và các vòng cực trên trái đất:

- Nhắc lại những ngày mặt trời chiếu thẳng góc vào đường XĐ và 2 đường chí tuyến B.N? (Hạ chí và đông chí)

- Trên trái đất có mấy đường chí tuyến?

- Các vòng cực là giới hạn của khu vực có đặc điểm gì? (Có ngày và đêm dài 24h)

- Trên trái đất có mấy vòng cực?

* Hoạt động 2 (25 phút) Sự phân chia bề mặt trái đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ.

- Dựa vào H58 cho biết có mấy vành đai nhiệt trên trái đất? (Có 5 vành đai nhiệt)

+Hoạt động nhóm: 3nhóm

- B1GVgiao nhiệm vụ cho các nhóm

Xác định vị trí của đới khí hậu ở H58 (SGK) nêu đặc điểm của cácđới khí hậu?

Nhóm 1 N/C đặc điểm của đới nóng

Nhóm 2 N/C đặc điểm của đới ôn hòa?

Nhóm 3 N/C đặc điểm của đới lạnh

- B2 thảo luận thống nhất ghi vào phiếu (5phút)

- B3 thảo luận trước toàn lớp

Treo phiếu học tập – GV đưa đáp án-các nhóm nhận xét

a) Đới nóng: (Nhiệt đới)

- Quanh năm nóng

- Gió thổi thường xuyên: Tín phong

- Lượng mưa TB: 1000mm – 2000mm

b) Hai đới ôn hòa: (Ôn đới)

- Có nhiệt độ trung bình

- Gió thổi thường xuyên: Tây ôn đới

- Lượng mưa TB: 500 – 1000mm

c) Hai đới lạnh: (Hàn đới)

- Có nhiệt độ trung bình rất lạnh, băng tuyết quanh năm.

- Gió đông cực thổi thường xuyên. Lượng mưa 500mm

1. Các chí tuyến và các vòng cực trên trái đất:

- Trên bề mặt trái đất có 2 đường chí tuyến.

+ Chí tuyến Bắc

+ Chí tuyến Nam

- Có 2 vòng cực trên trái đất.

+ Vòng cực Bắc

+ Vòng cực Nam.

Các vòng cực l và chí tuyến là gianh giới phân chia các vành đai nhiệt

2. Sự phân chia bề mặt trái đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ.

- Có 5 vành đai nhiệt

- Tương ứng với 5 đới khí hậu trên trái đất. (1 đới nóng, 2 đới ôn hoà, 2 đới lanh)

a) Đới nóng: (Nhiệt đới)

- Quanh năm nóng

- Gió thổi thường xuyên: Tín phong

- Lượng mưa TB: 1000mm – 2000mm

b) Hai đới ôn hòa: (Ôn đới)

- Có nhiệt độ trung bình

- Gió thổi thường xuyên: Tây ôn đới

- Lượng mưa TB: 500 – 1000mm

c) Hai đới lạnh: (Hàn đới)

- Có nhiệt độ trung bình rất lạnh, băng tuyết quanh năm.

- Gió đông cực thổi thường xuyên. Lượng mưa 500mm.

Đánh giá bài viết
1 256
Sắp xếp theo

    Giáo án Địa lý lớp 6

    Xem thêm