Giáo án môn Địa lý lớp 6 bài 12

Giáo án môn Địa lý 6

Giáo án môn Địa lý lớp 6 bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 6 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

A. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • HS hiểu nguyên nhân của việc hình thành địa hình trên bề mặt trái đất là do tác động của nội lực và ngoại lực.
  • Hai lực này có luôn có tác động đối lập nhau.
  • Hiểu được nguyên nhân sinh ra và tác hại của hiện tượng núi lửa và động đất.
  • Cấu tạo của ngọn núi lửa.

2. Kĩ năng: Quan sát tranh ảnh.

3. Thái độ: giúp các em hiểu biết thêm về thực Từ

B. PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại + Trực quan

C. CHUẨN BỊ: Tranh núi lửa +SGK

D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

* Hoạt động 1:Tác dụng của nội lực và ngoại lực

GV: Yêu cầu HS đọc kiến thức (SGK) cho biết:

- Nguyên nhân nào sinh ra sự khác biệt của địa hình bề mặt trái đất? (Nội lực, ngoại lực)

- Thế nào là nội lực? (Là lực sinh ra ở bên trong Trái Đất, có tác động ném ép vào các lớp đá, làm cho chúng uốn nếp, đứt gãy hoặc đẩy vật chất nóng chảy ở dưới sâu ngoài mặt đất thành hiện tượng núi lửa hoặc động đất.)

- Ngoại lực la gi`? (Là lực sinh ra từ bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất, chủ yếu là 2 quá trình: Phong hoá các loại đá và xâm thực (Nước chảy, gió).

* Hoạt động 2: Núi lửa và động đất.

GV: Yêu cầu HS đọc kiến thức trong (SGK) cho biết và Hình 31, 32, 33 (SGK).

- Núi lửa là gì. (Là hình thức phun trào mác ma dưới sâu lên mặt đất)

- Thế nào là núi lửa đang phun trào và núi lửa đã tắt? (Núi lửa đang phun hoặc mới phun là núi lửa đang hoạt động. Núi lửa ngừng phun đã lâu là núi lửa tắt.).

H: Động đất là thế nào? (Là hiện tượng tự nhiên xảy ra đột ngột từ trong lòng đất, ở dưới sâu, làm cho các lớp đá rung chuyển dữ dội)

- Những thiệt hại do động đất gây ra? Người. Nhà cửa. Đường sá. Cầu cống. Công trình xây dựng. Của cải.)

- Người ta làm gì để đo được những trấn động của động đất?

1. Tác dụng của nội lực và ngoại lực.

+ Nội lực.

- Là lực sinh ra ở bên trong Trái Đất, có tác động ném ép vào các lớp đá, làm cho chúng uốn nếp, đứt gãy hoặc đẩy vật chất nóng chảy ở dưới sâu ngoài mặt đất thành hiện tượng núi lửa hoặc động đất.

+ Ngoại lực.

- Là lực sinh ra từ bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất, chủ yếu là 2 quá trình: Phong hoá các loại đá và xâm thực (Nước chảy, gió).

2. Núi lửa và động đất.

+ Núi lửa.

- Là hình thức phun trào mác ma dưới sâu lên mặt đất.

- Núi lửa đang phun hoặc mới phun là núi lửa đang hoạt động.

- Núi lửa ngừng phun đã lâu là núi lửa tắt.

- Cấu tạo của núi lửa: H31.

+ Động đất.

- Là hiện tượng tự nhiên xảy ra đột ngột từ trong lòng đất, ở dưới sâu, làm cho các lớp đá rung chuyển dữ dội.

+Gây thiệt hại:

- Người.

- Nhà cửa.

- Đường sá.

- Cầu cống.

- Công trình xây dựng.

- Của cải.

- Để đo các chấn động của động đất người ta dùng thang RICHTE (9 bậc).

+ Biện pháp: Xây nhà chịu chấn động mạnh

Lập các trạm dự báo

Đánh giá bài viết
1 293
Sắp xếp theo

Giáo án Địa lý lớp 6

Xem thêm