Giáo án môn Địa lý lớp 6 bài 27

Giáo án môn Địa lý 6

Giáo án môn Địa lý lớp 6 bài 27: Thực hành sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 6 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Học sinh cần nắm được: Có mấy loại dông biển trong các đại dương.
  • Đặc điểm của các dòng biển và sự chuyển động của chúng trong các đại dương.

2. Kỹ năng: Phân tích.

3. Thái độ: Giúp các em hiểu biết thêm thực tế

II. Chuẩn bị:

1. GV: Bản đồ các dông biển trong đại dương thế giới

2. HS: SGK

III. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định tổ chức: (1phút)

2. Kiểm tra bài cũ (15phút)

Dòng biển là gì? Có mấy loại dông biển trong đại dương?

Dòng biển giống như các dông sông chảy trên lục địa.

Có 2 loại dông biển:

  • Dòng biển nóng
  • Dòng biển lạnh

3. Bài mới: Giáo viên giới thiệu bài mới.

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

*Hoạt động 1(15 phút) Bài 1

+Hoạt động nhóm: 3 nhóm

B1.GV giao nhiệm vụ cho các nhóm

Yêu cầu HS quan sát hình 64 (SGK) cho biết.

Nhóm 1: Cho biết vị trí của các dòng biển nóng và lạnh ở nửa cầu Bắc, đại tây dương và trong Thái bình dương?

Nhóm 2 Cho biết vị trí và hướng chảy của các dông biển ở nửa cầu nam?

Nhóm 3: Cho biết vị trí của các dòng biển và hướng chảy ở nửa cầu Bắc và nửa cầu nam, rút ra nhận xét chung hướng chảy

B2. Thảo luận thống nhất ghi vào phiếu (5phút)

-B3.Thảo luận trước toàn lớp

Treo phiếu học tập –GV đưa đáp án-các nhóm nhận xét

Đdương

Bán cầu bắc

TBD

nóng

Cư rô si ô

Ala xca

Lạnh

Cabipe rima

ô ria siô

Đại TD

Nóng

Guy an

Gơn xtrim

Lạnh

La brađô

Ca na ri

- Kết luận: -Hầu hết các dòng biển nóng ở 2 bán cầu đều xuất phát từ vĩ độ thấp (khí hậu NĐ) chảy lên vùng vĩ độ cao (khí hậu ôn đối

- Các dòng biển lạnh ở 2 bán cầu xuất phát từ vùng vĩ độ cao về vùng vĩ độ thấp

*Hoạt động 2(10 phút)

GV: Yêu cầu HS quan sát hình 65 (SGK) cho biết.

- So sánh To của 4 điểm?

(Cùng nằm trên vĩ độ 600B)

A: - 19oC

B: - 8oC

C: + 2oC

D: + 3oC

- Nêu ảnh hưởng của nơi có dòng biên nóng và lạnh đi qua?

1.Bài 1:

Bấn cầu

nam

T XĐ->ĐBắc

Từ XĐ->TB

Đôngúc

Từ XĐ->ĐN

40B->về XĐ

BBD->ôn đối

Pê ru

Phía N->XĐ

Bắc XĐ->30B

Bra xin

XĐ->nam

CTBB>Bâu,ĐBM

Bắc->40B

40B->30B

Ben ghi la

PhíaN->XĐ

- Hầu hết các dòng biển nóng ở 2 bán cầu đều xuất phát từ vĩ độ thấp (khí hậu NĐ) chảy lên vùng vĩ độ cao (khí hậu ôn đối

- Các dòng biển lạnh ở 2 bán cầu xuất phát từ vùng vĩ độ cao về vùng vĩ độ thấp

2- Bài 2:

So sánh To của:

- A: - 19oC

- B: - 8oC

- C: + 2oC

- D: + 3oC

+ Dòng biển nóng: Đi qua đâu thì ở đó có sự ảnh hưởng làm cho khí hậu nóng.

+ Dòng biển lạnh: Đi qua đâu thì ở đó khí hậu lạnh

Đánh giá bài viết
1 73
Sắp xếp theo

Giáo án Địa lý lớp 6

Xem thêm