Giáo án môn Địa lý lớp 6 bài 29

Giáo án môn Địa lý 6

Giáo án môn Địa lý lớp 6 bài 29: Lớp vỏ sinh vật - Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 6 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Học sinh cần nắm được khái niệm lớp vỏ sinh vật

Phân tích được ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên đến sự phân bố động thực vật trên trái đất và mối quan hệ giữa chúng

Ý thức, vai trò của con người trong việc phân bố ĐTV

2. Kĩ năng: Phân tích tranh ảnh.

3. Thái độ: Giúp các em hiểu biết thêm thựctế

II. Chuẩn bị:

  • GV: Bản đồ ĐTVVN
  • HS: SGK

III- Tiến trình dạy học:

1. Ổn định tổ chức (1 phút)

2. Kiểm tra bài cũ (5 phút)

Đất là gì? Nêu các thành phần của đất?

Lớp vật chất mỏng, vụn bở, bao phủ trên bề mặt các lục địa gọi là lớp đất (thổ nhưỡng).

3. Bài mới: Giáo viên giới thiệu bài mới.

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

*Hoạt động 1(9hút) Lớp vỏ sinh vật

- HS đọc mục 1SGK

- SV có mặt từ bao giờ trên trái đất?

- SV tồn tại và PT ở những đâu trên bề mặt trái đất?

(Các SV sống trên bề mặt trái đất tạo thành lớp vỏ sinh vật, SV xâm nhập trong lớp đất đá, khí quyển, thuỷ quyển)

*Hoạt động 2 (15 phút) các nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật, động vật

- GV treo tranh ảnh các thực vật đIển hình cho 3 đới khí hậu là hoang mạc, nhiệt đới, ôn đới

Giới thiệu H67 rừng mưa nhiệt đới nằm trong

- Đới khí hậu nào,đặc điểm thực vật ra sao

- Có nhận xét gì về sự khác biệt 3 cảnh quan tự nhiên trên? Nguyên nhân của sự khác biệt đó?

(Đặc điểm rừng NĐ xanh tốt quanh năm nhiều tầng, rừng ôn đới rụng lá mùa đông, hàn đới TV nghèo nàn)

- QS H67.68 cho biết sự phát triển của thực vật ở 2 nơi này khác nhau như thế nào? yếu tố nào của khí hậu quyết định sự phát triển của cảnh quan thực vật? (Lượng mưa và nhiệt độ)

- Nhận xét sự thay đổi loại rừng theo tong độ cao? Tại sao có sự thay loại rừng như vậy? (Càng lên cao nhiệt độ càng hạ nên thực vật thay đổi theo)

- Đất có ảnh hưởng tới sự phân bố thực vật không?

- Địa phương em có cây trồng đặc sản gì? (cây chè)

- QSH 69, 70 cho biết mỗi loại động vật trong mỗi miền lại có sự khác nhau? (khí hậu, địa hình, mỗi miền ảnh hưởng sự sinh trưởng PT giống loài)

- Hãy cho VD về mối quan hệ giữa ĐV vơí TV? (rừng NĐPT nhiều tầng thì có nhiều ĐV sinh sống)

*Hoạt động 3 (10 phút). Ảnh hưởng của con người tới sự phân bố các loài động vật, thực vật trên trái đất

- Tại sao con người ảnh hưởng tích cực,tiêu cực tới sự phân bố thực vật, động vật trên trái đất

a. Tích cực

- Mang giống cây trồng từ nơi khác

nhau để mở rộng sự phân bố

- Cải tạo nhiều giống cây trọng vật nuôI có hiệu quả KT cao

b, Tiêu cực

- Phá rừng bừa bãi -> tiêu cực TV < ĐV mất nơi cư trú sinh sống

- Ô nhiễm môi trường do PTCN, PTDS -> thu hẹp môi trường

1. Lớp vỏ sinh vật

- Các SV sống trên bề mặt trái đất tạo thành lớp vỏ sinh vật

- SV xâm nhập trong lớp đất đá, khí quyển, thuỷ quyển

2. Các nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật,động vật

a. Đối với thực vật

- Khí hậu là yếu tố tự nhiên có ảnh hưởng rõ rệt đến sự phân bố và đặc điểm của thực vật

- Trong yếu tố khí hậu lượng mưa và nhiệt độảnh hưởng lớn tới sự PT của thực vật

- Ảnh hưởng của địa hình tới sự phân bố thực vật

+Thực vật chân núi rừng lá rộng

+Thực vật sườn núi rừng lá hỗn hợp

+Thực vật sườn cao gần đỉnh lá kim

- Đất có ảnh hưởng tới sự phân bố TV, các loại đất có chất dinh dưỡng khác nhau nên thực vật khác nhau

b. Động vật

- Khí hậu ảnh hưởng đến sự phân bố động vật trên trái đất

- Động vật chịu ảnh hưởng Khí hậu ít hơn vì động vật có thể di chuyển

c.Mối quan hệ giữa thực vật với động vật

- Sự phân bố các loài thực vật có ảnh hưởng sau sắc tới sự phân bố các loài động vật

- Thành phần, mức độ tập trung của TV ảnh hưởng tới sự phân bố các loài ĐV

3.Ảnh hưởng của con người tới sự phân bố các loài động vật, thực vật trên trái đất

a.Tích cực

- Mang giống cây trồng từ nơi khác nhau để mở rộng sự phân bố

- Cải tạo nhiều giống cây trọng vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao

b,Tiêu cực

- Phá rừng bừa bãi -> tiêu cực thực vật, động vật mất nơi cư trú sinh sống

- Ô nhiễm môi trường do phát triển công nghiệp, phát triển dân số -> thu hẹp môi trường sống sinh vật

Đánh giá bài viết
1 167
Sắp xếp theo

Giáo án Địa lý lớp 6

Xem thêm