Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án môn Địa lý lớp 6 bài 28

Giáo án môn Địa lý 6

Giáo án môn Địa lý lớp 6 bài 28: Đất - Các nhân tố hình thành đất bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 6 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Học sinh cần nắm được: Khái niệm về đất

  • Biết được các thành phần của đất cũng như nhân tố hình thành đất.
  • Tầm quan trọng, độ phì của đất.
  • Ý thức, vai trò của con người trong việc làm tăng độ phì của đất.

2. Kĩ năng: Phân tích tranh ảnh.

3. Thái độ: Giúp các em hiểu biết thêm thựctế

II. Chuẩn bị:

  • GV: Bản đồ thổ nhưỡng VN
  • HS: SGK

III. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định tổ chức (1 phút)

2. Kiểm tra bài cũ (5 phút)

Kiểm tra việc hoàn thành bài tập của HS.

3. Bài mới: Giáo viên giới thiệu bài mới.

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

*Hoạt động 1 (9 phút) Lớp đất trên bề mặt lục địa.

GV giới thiệu khái niệm đất (thổ nhưỡng) Thổ là đất, nhưỡng là loại đất mềm xốp

GV: Yêu cầu HS đọc (SGK) và quan sát hình 66 nhận xét về màu sắc và độ dày của các lớp đất khác nhau? Tầng A có giá trị gì đối với sự sinh trưởng của thực vật?

*Hoạt động 2 (15 phút) Thành phần và đặc điểm của thổ nhưỡng

- HS đọc SGK cho biết các thành phần của đất? Đặc điểm, vai trò của từng thành phần? (Có 2 thành phần chính:

a) Thành phần khoáng.

- Chiếm phần lớn trọng lượng của đất.

- Gồm: Những hạt khoáng có màu sắc loang lổ, kích thước to, nhỏ khác nhau.

b) Thành phần hữu cơ:

- Chiếm 1 tỉ lệ nhỏ.

- Tồn tại trong tầng trên cùng của lớp đất.

- Tầng này có màu xám thẫm hoặc đen.

- Ngoài ra trong đất còn có nước và không khí.

- Đất có tính chất quan trọng là độ phì.)

*Hoạt động 3: (10 phút)

GV: Yêu cầu HS đọc (SGK) cho biết. Các nhân tố hình thành đất? (Đá mẹ, sinh vật, khí hậu, địa hình, thời gian và con người)

-Tại sao đá mẹ là thành phần quan trọng nhất? (Sinh ra thành phần khoáng trong đất.)

-Sinh vật có vai trò gì? (Sinh ra thành phần hữu cơ.)

-Tai sao khí hậu là nhân tố tạo thuận lợi hoặc khó khăn trong quá trình hình thành đất? (cho quá trình phân giải chất khoáng và hữu cơ trong đất).

1 Lớp đất trên bề mặt lục địa.

- Lớp vật chất mỏng, vụn bở, bao phủ trên bề mặt các lục địa gọi là lớp đất (thổ nhưỡng).

2) Thành phần và đặc điểm của thổ nhưỡng:

- Có 2 thành phần chính:

a) Thành phần khoáng.

- Chiếm phần lớn trọng lượng của đất.

- Gồm: Những hạt khoáng có màu sắc loang lổ, kích thước to, nhỏ khác nhau.

b) Thành phần hữu cơ:

- Chiếm 1 tỉ lệ nhỏ.

- Tồn tại trong tầng trên cùng của lớp đất.

- Tầng này có màu xám thẫm hoặc đen.

- ngoài ra trong đất còn có nước và không khí.

- Đất có tính chất quan trọng là độ phì, là khả năng cung cấp cho TV nước, các chất dinh dưỡng và các yếu tố khác như nhiệt độ, không khí, để TV sinh trưởng và PT

3) Các nhân tố hình thành đất:

+ Đá mẹ: Sinh ra thành phần khoáng trong đất.

+ Sinh vật: Sinh ra thành phần hữu cơ.

+ Khí hậu: Gây thuận lợi hoặc khó khăn cho quá trình phân giải chất khoáng và hữu cơ trong đất.

+Ngoài ra sự hình thành đất còn chịu ảnh hưởng của địa hình và thời gian

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án Địa lý lớp 6

    Xem thêm