Giáo án môn Địa lý lớp 6 bài 17

Giáo án môn Địa lý 6

Giáo án môn Địa lý lớp 6 bài 17: Thực hành đọc bản đồ (lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 6 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • HS nắm được: KN đường đồng mức.
  • Có khả năng tính độ cao và khoảng cách thực tế dựa vào bản đồ
  • Biết đọc đường đồng mức.

2. Kĩ năng: Biết đọc các lược đồ, bản đồ địa hình có tỉ lệ lớn.

3. Thái độ: Giúp các em hiểu biết thêm về thực tế

II. Chuẩn bị.

1. GV:- 1 số bản đồ, lược đồ có tỉ lệ.

2. HS - SGK.

III. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ (5 phút)

Khoáng sản là gì? Thế nào gọi là mỏ khoáng sản?

  • Là những khoáng vật và đá có ích được con người khai thác và sử dụng.
  • Là những nơi tập trung nhiều khoáng sản có khả năng khai thác.

3. Bài mới.

Giáo viên giới thiệu bài mới.

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

*Hoạt động 1(10 phút). Bài 1.

GV: Yêu cầu HS đọc bảng tra cứu thuật ngữ (SGK-85) cho biết:

- Thế nào là đường đồng mức? (Là đường đồng nối những điểm có cùng độ cao so với mực biển lại với nhau)

H: Tại sao dựa vào các đường đồng mức ta có thể biết được hình dạng của địa hình? (do các điểm có độ cao sẽ nằm cùng trên 1 đường đồng mức, biết độ cao tuyệt đối của các điểm và đặc điểm hình dạng địa hình, độ dốc, hướng nghiêng)

*Hoạt động 2 (25phút) Bài 2.

GV: Yêu cầu Hs dựa vào Hình 44 (SGK) cho biết: Hướng của đỉnh núi A1-> A2 là? (Từ tây sang Đông)

- Sự chênh lệch độ cao của các đường đồng mức là? (- Là 100 m)

*Hoạt động nhóm: 4 Nhóm

B1 GV giao nhiệm vụ cho các nhóm

- Xác định có độ cao của A1, A2, B1, B2, B3?

B2 thảo luận thống nhất ghi vào phiếu (5phút)

- B3 thảo luận trước toàn lớp

Treo phiếu học tập –GV đưa đáp án-các nhóm nhận xét

- A1 = 900 m

- A2 = 700 m

- B1 = 500 m

- B2 = 600 m

- B3 = 500m

- Dựa vào tỉ lệ lược đồ để tính khoảng cách theo đường chim bay từ đỉnh A1 -> A2?

(gợi ý Đo khoảng cách giữa A1-A2 trên lược đồ H44 đo được 7,5cm. tính khoảng cách thực tế mà tỉ lệ lược đồ 1:100000 vậy: 7,5.100000 = 750000cm = 7500m

H: Quan sát sườn Đông và Tây của núi A1 xem sườn bên nào dốc hơn? (Sườn Tây dốc. Sườn Đông thoải hơn)

1. Bài 1.

a) Đường đồng mức.

- Là đường đồng nối những điểm có cùng độ cao so với mực biển lại với nhau.

b) Hình dạng địa hình được biết là do các điểm có độ cao sẽ nằm cùng trên 1 đường đồng mức, biết độ cao tuyệt đối của các điểm và đặc điểm hình dạng địa hình, độ dốc, hướng nghiêng

2. Bài 2.

a)

- Từ A1 -> A2

- Từ tây sang Đông

b)
- Là 100 m

c)

- A1 = 900 m

- A2 = 700 m

- B1 = 500 m

- B2 = 600 m

- B3 = 500 m

d.Tính khoảng cách đường chim bay từ đỉnh A1-A2=7500m

e)

- Sườn Tây dốc.

- Sườn Đông thoải hơn

Đánh giá bài viết
1 113
Sắp xếp theo

Giáo án Địa lý lớp 6

Xem thêm