Giáo án môn Địa lý lớp 6 bài 22

Giáo án môn Địa lý 6

Giáo án môn Địa lý lớp 6 bài 22: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 6 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Học sinh biết cách đọc và khai thác thông tin, rút ra nhận xét về thời gian và lượng mưa của một địa phương được thể hiện trên biểu đồ.

2. Kĩ năng: Nhận biết được dạng biểu đồ.Phân tích và đọc biểu đồ.

3. Thái độ: Giúp các em hiểu biết thêm về thực tế

II. Chuẩn bị

1. GV:

2. HS: SGK

III- Tiến trình dạy học:

1. Ổn định tổ chức: (1 phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (15 phút)

Trình bày KN mưa là gì?

(Khi không khí bốc lên cao, bị lạnh dần hơi nước sẽ ngưng tụ thành các hạt nước nhỏ, tạo thành mây. Gặp điều kiện thuận lợi, hơi nước tiếp tục ngưng tụ làm các hạt nước ta dần rồi rơi xuống đất thành mưa)

3. Bài mới: Giáo viên giới thiệu bài mới.

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

*Hoạt động 1(15 phút) Bài 1:

GV: Yêu cầu học sinh quan sát H55 (SGK) cho biết:

- Những yếu tố nào được biểu hiện trên biểu đồ?

-Yếu tố nào được biểu hiện theo đường, yếu tố nào được biểu hiện theo cột?

- Trục bên nào biểu hiện nhiệt độ? Trục bên nào biểu hiện lượng mưa?

- Đơn vị biểu hiện lượng mưa và nhiệt độ là gì?

GV: Chuẩn kiến thức.

+Hoạt động nhóm:4nhóm

HS: Dựa vào bảng trị số vừa hoàn thành và H55 (SGK) cho biết:

Nhóm 1, 2. Nhận xét về nhiệt độ

Nhóm3,4nhận xét lượng mưa của Hà Nội?

B2 thảo luận thống nhất ghi vào phiếu (5phút)

-B3 thảo luận trước toàn lớp

Treo phiếu học tập –GV đưa đáp án-các nhóm nhận xét

- Lượng mưa: Mưa nhiều vào các tháng 6, 7, 8, 9. Còn mưa ít vào các tháng 10 – 4

- Nhiệt độ: Cao ở các tháng 6, 7, 8, 9

Thấp ở các tháng 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4

*Hoạt động 2 (10 phút) Bài 2:

GV: Yêu cầu học sinh quan sát H56 và H57 (SGK) cho biết:

HS: Hoàn thành bảng thống kê (SGK)

GV: Chuẩn kiến thức

HS: Từ bảng ở bài 2 cho biết:

- Biểu đồ nào của nửa cầu Bắc?

-Biểu đồ nào là của nửa cầu Nam?

1. Bài 1:

a.Nhiệt độ và lượng mưa

- Nhiệt độ biểu hiện theo đường

- Lượng mưa được biểu hiện theo hình cột.

- Trục dọc bên phải (Nhiệt độ)

- Trục dọc bên trái (Lượng mưa)

- Đơn vị thể hiện nhiệt độ là:0C

- Đơn vị thể hiện lượng mưa là: mm

b. ghi kết quả vào bảng:

C, Nhận xét:

+ Lượng mưa: Mưa nhiều vào các tháng 6, 7, 8, 9. Còn mưa ít vào các tháng 10 – 4

+ Nhiệt độ: Cao ở các tháng 6, 7, 8, 9

Thấp ở các tháng 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4

2. Bài tập 2

- Biểu đồ A (ở nửa cầu Bắc)

- Biểu đồ B (ở nửa cầu Nam)

Đánh giá bài viết
1 86
Sắp xếp theo

    Giáo án Địa lý lớp 6

    Xem thêm