Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13: Chính tả Tập chép - Bông hoa niềm vui

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Giáo án Tiếng việt lớp 2
MÔN: CHÍNH TẢ
Tiết: BÔNG HOA NIỀM VUI.
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Chép lại chính xác đoạn từ Em hãy hái hiếu thảo trong
bài tập đọc Bông hoa Niềm Vui.
2. Kỹ năng: Tìm được những từ tiếng chứa iê/yê.
- Nói được câu phân biệt các thanh hỏi/ngã; phụ âm r/d.
3.Thái độ: Trình bày bài đẹp, sạch sẽ.
II. Chuẩn bị
- GV: Bảng phụ chép sẵn đoạn văn cần chép và bài tập 2, 3.
- HS: SGK, vở.
III. Các hoạt động
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
1. Khởi động (1’)
2. Bài (3’) Mẹ.
- Gọi HS lên bảng.
- Nhận xét bài của HS dưới lớp.
- Nhận xét, cho điểm từng HS.
3. Bài mới
- Hát
- 3 HS lên bảng tìm những
tiếng bắt đầu bằng d, r, gi.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Giới thiệu: (1’)
- Treo bức tranh của bài tập đọc
hỏi:
- Bức tranh vẽ cảnh gì?
- Giờ chính tả hôm nay, các em sẽ
chép câu nói của giáo làm các
bài tập chính tả phân biệt thanh
hỏi/ngã; r/d, iê/yê.
Phát triển các hoạt động (27’)
Hoạt động 1: Hướng dẫn tập chép.
Phương pháp: Trực quan, vấn đáp.
ĐDDH: Bảng phụ, từ
a / Ghi nhớ nội dung.
- Treo bảng phụ yêu cầu HS đọc
đoạn cần chép.
- Đoạn văn lời của ai?
- giáo nói với Chi?
b/ Hướng dẫn cách trình bày.
- Đoạn văn mấy câu?
- Những chữ nào trong bài được viết
hoa?
- giáo bạn Chi nói với
nhau về chuyện bông hoa.
- 2 HS đọc.
- Lời giáo của Chi.
- Em hãy hái thêm hiếu
thảo.
- 3 câu.
- Em, Chi, Một.
- Chi tên riêng
- dấu gạch ngang, dấu chấm
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Tại sao sau dấu phẩy ch Chi lại viết
hoa?
- Đoạn văn những dấu gì?
- Kết luận: Trước lời giáo phải
dấu gạch ngang. Chữ cái đầu câu và
tên riêng phải viết hoa. Cuối câu phải
dấu chấm.
c/ Hướng dẫn viết từ khó.
- Yêu cầu HS đọc c từ khó, dễ lẫn.
- Yêu cầu HS viết các từ khó.
- Chỉnh, sửa lỗi cho HS.
d/ Chép bài.
- Yêu cầu HS tự nhìn bài trên bảng
chép vào vở
e/ Soát lỗi.
g/ Chấm bài.
Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập
chính tả.
Phương pháp: Thực hành, t chơi.
ĐDDH: Bảng phụ, bút dạ.
Bài 2:
cảm, dấu phẩy, dấu chấm.
- Đọc các từ: hãy hái, nữa, trái
tim, nhân hậu, dạy dỗ, hiếu
thảo.
- 3 HS lên bảng, HS dưới lớp
viết bảng con.
- Chép bài.
- Đọc thành tiếng.

Giáo án Chính tả lớp 2

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13: Chính tả Tập chép - Bông hoa niềm vui. Phân biệt iê/yê, r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã là tài liệu cho các thầy cô tham khảo soạn bài giúp các em học sinh hiểu được bài viết sạch đẹp, viết đúng tốc độ. Đồng thời, trình bày đúng một đoạn trong bài chính tả: Bông hoa niềm vui và làm đúng các bài tập phân biệt iê/yê; r/d (thanh hỏi, thanh ngã). Mời các thầy cô tham khảo.

Giáo án Tiếng Việt 2 phần Chính tả: Bông hoa niềm vui soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 2 trên lớp.

Đánh giá bài viết
1 541
Sắp xếp theo
    Giáo án điện tử Tiếng Việt 2 Xem thêm