Giáo án Tin học 6: Bài tập

Giáo án Tin học 6

Giáo án Tin học 6: Bài tập là tài liệu giáo án điện tử lớp 6 hay dành cho quý thầy cô tham khảo. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp quý thầy cô hoàn thành giáo án Tin học 6 nhanh chóng và hiệu quả nhất. Chúc quý thầy cô dạy tốt!

BÀI TẬP

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố cho học sinh kiến thức chương I.

2. Kĩ năng: Học sinh biết vận dụng các kiến thức đã học vào làm các bài tập trong SGK.

3. Thái độ: Giáo dục tinh thần tự giác, tích cực ôn luyện, yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

6A1:................................................................................................................

6A2:................................................................................................................

6A3:................................................................................................................

2. Kiểm tra bài cũ:

Lồng ghép vào bài tập.

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (23’) Ôn tập lí thuyết.

+ GV: Cho HS ôn tập lý thuyết.

+ GV: Nêu các câu hỏi yêu cầu HS thảo luận nhóm và trả lời:

- Thông tin là gì? Nêu ví dụ?

- Mỗi hoạt động trình bày một ví dụ về thông tin trong cuộc sống hằng ngày.

- Một trong các nhiệm vụ chính của tin học là gì?

- Nêu các dạng thông tin cơ bản? Cho ví dụ với từng dạng thông tin?

- Dữ liệu là gì?

- Để máy tính có thể xử lí, thông tin cần được biểu diễn dưới dạng nào? Vì sao?

- Những khả năng to lớn nào đã làm cho máy tính trở thành một công cụ xử lí thông tin hữu hiệu?

- Hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay?

- Cấu trúc chung của máy tính điện tử theo Von Neumann gồm những bộ phận nào?

- Kể tên một vài thiết bị vào/ra của máy tính?

- Phần mềm là gì? Phần mềm của máy tính được chia làm mấy loại? Kể tên?

- Kể tên các thao tác chính với chuột?

- Khu vực chính của bàn phím máy tính bao gồm mấy hàng. Kể tên các hàng phím?

- Ích lợi của việc gõ phím bằng mười ngón?

+ GV: Nhận xét kết quả thảo luận của các nhóm.

+ HS: Ôn tập theo hướng dẫn.

+ HS: Thảo luận theo các nhóm lớn trình bày các nội dung:

+ HS: Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh và về chính con người.

+ HS: Là nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động thông tin một cách tự động nhờ sự trợ giúp của máy tính điện tử.

+ HS: Dạng văn bản, âm thanh, hình ảnh. Lấy ví dụ với mỗi dạng thông tin khác nhau.

+ HS: Dữ liệu là thông tin được lưu trữ trong máy tính

+ HS: Dãy bit chỉ gồm hai kí hiệu 0 và 1. Giải thích vì máy tính chỉ hiểu được thông tin dạng này mà không thể hiểu được ngôn ngữ tự nhiên của con người.

+ HS: Khả năng tính toán nhanh, tính toán với độ chính xác cao, khả năng lưu trữ lớn, khả năng làm việc không mệt mỏi

+ HS: Không có năng lực tư duy.

+ HS: Bộ xử lí trung tâm (CPU), thiết bị ra và thiết bị vào.

+ HS: Trả lời:

- Các thiết bị vào: Chuột, bàn phím,...

- Các thiết bị ra: Màn hình, máy in, loa,…

+ HS: Phần mềm là các chương trình máy tính. Phần mềm máy tính được chia thành 2 loại. Gồm phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng.

+ HS: Di chuyển chuột, nháy chuột, nháy đúp chuột, nháy nút chuột phải, kéo thả chuột.

+ HS: Gồm 5 hàng phím: hàng phím số, hàng phím cơ sở, hàng phím trên, hàng phím dưới, hàng phím chứa phím cách.

- HS: Tốc độ gõ nhanh, gõ chính xác hơn.

+ HS: Chú ý lắng nghe à ghi nhớ kiến thức.

1. Ôn tập lí thuyết

- Thông tin là gì? Nêu ví dụ.

- Hoạt động thông tin bao gồm những việc gì? Quá trình nào đóng vai trò quan trọng nhất? Vì sao?

- Một trong các nhiệm vụ chính của tin học là gì?

- Nêu các dạng thông tin cơ bản? Cho ví dụ đối với từng dạng thông tin?

- Dữ liệu là gì?

- Để máy tính có thể xử lí, thông tin cần được biểu diễn dưới dạng nào? Vì sao?

- Những khả năng to lớn nào đã làm cho máy tính trở thành một công cụ xử lí thông tin hữu hiệu?

- Đâu là hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay?

- Cấu trúc chung của máy tính điện tử theo Von Neumann gồm những bộ phận nào?

- Kể tên một vài thiết bị vào/ra của máy tính?

- Phần mềm là gì? Phần mềm của máy tính được chia làm mấy loại? Kể tên?

- Kể tên các thao tác chính với chuột?

- Khu vực chính của bàn phím máy tính bao gồm mấy hàng. Kể tên các hàng phím?

- Ích lợi của việc gõ phím bằng mười ngón?

Hoạt động 2: (20’) Bài tập vận dụng.

+ GV: Yêu cầu HS làm các bài tập

Bài 5 trang 5 SGK

Bài 2 trang 9 SGK

Bài 5 trang 19 SGK

Bài 3 trang 13 SGK

+ GV: Cho HS làm bài tập nhận biết các thiết bị trong máy tính.

+ GV: Huớng dẫn HS trả lời các bài tập trong sách.

+ GV: Đánh giá kết quả bài tập của một số nhóm.

+ HS: Làm theo hướng dẫn.

+ HS: Liên hệ thực tế trình bày các ví dụ mà em biết.

+ HS: Chữ nổi, ngôn ngữ cơ thể, mật mã, …

+ HS: Trình bày nội dung đã được GV hướng dẫn.

+ HS: Không có khả năng tư duy như con người.

+ HS: Trả lời thiết bị nhập xuất vào ra.

+ HS: Thảo luận và đại diện nhóm trả lời.

+ HS: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

2. Bài tập

Bài 5 trang 5 SGK

Bài 2 trang 9 SGK

Bài 5 trang 19 SGK

Bài 3 trang 13 SGK

4. Củng cố:

  • Củng cố trong nội dung bài tập.

5. Dặn dò: (1’)

  • Ôn tập chuẩn bị kiểm tra 1 tiết.

IV. RÚT KINH NGHIỆM

Đánh giá bài viết
1 191
Sắp xếp theo

Giáo án Tin học 6

Xem thêm