Giáo án Tin học 6 bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím (Tiếp theo)

Giáo án Tin học 6 bài 7

Giáo án Tin học 6 bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím (Tiếp theo) là tài liệu giáo án điện tử lớp 6 hay dành cho quý thầy cô tham khảo. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp quý thầy cô hoàn thành giáo án Tin học 6 nhanh chóng và hiệu quả nhất. Chúc quý thầy cô dạy tốt!

BÀI 7: SỬ DỤNG PHẦN MỀM MARIO ĐỂ LUYỆN GÕ PHÍM (tt)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Biết cách khởi động/thoát khỏi phần mềm. Biết sử dụng phần mềm để luyện gõ mười ngón.

2. Kĩ năng:

  • Thực hiện được việc khởi động/thoát khỏi phần mềm. Thực hiện được việc đăng kí, thiết đặt tùy chọn, lựa chọn bài học phù hợp. Thực hiện được bài gõ phím đơn giản nhất.
  • Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.

3. Thái độ: Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, khoa học, thao tác dứt khoát.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

6A1:................................................................................................................

6A2:................................................................................................................

6A3:................................................................................................................

2. Kiểm tra bài cũ: (4’)

Câu 1: Em hãy cho biết công dụng của phần mềm Mario?

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (35’) Luyện tập

Đăng kí người luyện tập.

+ GV: Hướng dẫn HS đăng kí tên của mình vào phần mềm Mario.

+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại trình tự đăng kí?

+ GV: Hướng dẫn HS đăng kí theo trình tự đã hướng dẫn.

+ GV: Yêu cầu từng HS đăng kí tên của HS vào trong phần mềm Mario.

+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện còn yếu để các em thao tác trên.

Nạp tên người luyện tập.

+ GV: Hướng dẫn HS nạp tên người tập luyện nếu em đã đăng kí.

+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại các bước thực hiện nạp tên người luyện tập.

+ GV: Yêu cầu các bạn khác lắng nghe nhận xét và bổ xung.

Thiết đặt các lựa chọn để luyện tập.

+ GV: Hướng dẫn HS thiết đặt các lựa chọn để tập luyện.

+ GV: Giới thiệu tiêu chuẩn WPM (Word Per Minute):

+ GV: Hướng dẫn HS cách lựa chọn bài học và mức gõ bàn phím.

Lựa chọn bài học và mức luyện gõ bàn phím.

+ GV: Với mỗi bài học có bao nhiêu mức luyện tập.

+ GV: Các mức luyện tập đó là những mức nào?

+ GV: Lưu ý cho HS các mức luyện tập cần đạt được những yêu cầu nhất định cho HS nhận biết.

+ GV: Cho HS thực hiện ở mức 1.

+ GV: Yêu cầu cầu HS nhắc lại các bước thực hiện.

+ GV: Yêu cầu các bạn khác lắng nghe, quan sát nhận xét và bổ xung ý kiến cho bạn.

+ GV: Yêu cầu một HS lên bảng thực hiện theo các bước đã nêu trên.

Luyện gõ bàn phím.

+ GV: Yêu cầu HS từng cá nhân thực hiện thao tác luyện tập.

+ GV: Yêu cầu HS gõ phím theo hướng dẫn trên màn hình.

+ GV: Lưu ý trên màn hình có các kết quả sau khi tập luyện xong.

+ GV: Quan sát HS nhắc nhở HS gõ phím đúng và chính xác.

+ GV: Sau khi thực hiện luyện gõ xong một bài, trên màn hình kết quả em có thể nháy NEXT để sang bài tiếp theo.

+ GV: Yêu cầu một HS lên bảng thực hiện thao tác.

Thoát khỏi phần mềm.

+ GV: Hướng dẫn HS thoát khỏi phần mềm: nhấn phím Q hoặc chọn File à Quit.

+ GV: Yêu cầu HS thực hiện các thao tác thoát khỏi phần mềm.

+ HS: Tự cá nhân luyện tập theo và sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Trình tự thực hiện:

1) Khởi động chương trình Mario bằng cách nháy đúp vào biểu tượng.

2) Gõ phím W hoặc nháy chuột tại mục Student.

3) Nhập tên của em. Nhập xong nhấn phím Enter.

4) Nháy chuột tại vị trí DONE.

+ HS: Quan sát chú ý các thao tác của GV và thực hiên theo.

+ HS: Các bước thực hiện:

1. Gõ phím L hoặc nháy chuột tại mục Student, chọn dòng Load.

2. Nháy chuột để chọn tên.

3. Nháy DONE để xác nhận.

+ HS: Quan sát, chú ý để ghi nhớ cách thực hiện.

+ HS: Là số lượng từ gõ đúng trung bình trong một phút.

+ HS: Thực hiện cách lựa chọn theo hướng dẫn.

+ HS: Với mỗi bài học còn có 4 mức luyện tập.

+ HS: Các mức luyện tập:

- Mức 1: Mức đơn giản nhất.

- Mức 2: Mức luyện tập trung bình. WPM cần đạt được là 10.

- Mức 3: Mức luyện tập nâng cao.

- Mức 4: Mức luyện tập tự do.

+ HS: Các bước thực hiện:

1. Nháy Lessons và dùng chuột chọn bài học đầu tiên.

2. Chọn mức luyện tập cụ thể bằng cách gõ một phím số (từ 1 đến 4) hoặc nháy chuột trên biểu tượng tương ứng.

+ HS: Thực hiện theo từng cá nhân trên phần mềm.

+ HS: Quan sát màn hình kết hợp với bàn phím để thực hiện.

+ HS: Thực hiện cho đến khi màn hình cho kết quả.

+ HS: Tập trung chú ý quan sát và thực hiện theo hướng dẫn.

+ HS: Quan sát nhận biết và thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Thao tác nháy NEXT để sang bài tiếp theo.

+ HS: Các bạn khác quan sát nhận xét quá trình thực hiện.

+ HS: Tắt phần mềm Mario theo hướng dẫn.

+ HS: Thực hiện các thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.

2. Luyện tập.

a, Đăng ký người luyện tập.

b, Nạp tên người luyện tập.

c, Thiết đặt các lựa chọn để luyện tập.

d, Lựa chọn bài học và mức luyện gõ bàn phím.

e, Luyện gõ bàn phím.

g, Thoát khỏi phần mềm

4. Củng cố: (4’)

  • Củng cố các thao tác các em thực hiện còn yếu.

5. Dặn dò: (1’)

  • Ôn lại các thao tác. Xem trước nội dung bài học tiếp theo.

IV. RÚT KINH NGHIỆM

Đánh giá bài viết
1 208
Sắp xếp theo

Giáo án Tin học 6

Xem thêm