Giáo án Tin học 6 bài 6: Học gõ mười ngón (Tiếp theo)

Giáo án Tin học 6 bài 6

Giáo án Tin học 6 bài 6: Học gõ mười ngón (Tiếp theo) là tài liệu giáo án điện tử lớp 6 hay dành cho quý thầy cô tham khảo. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp quý thầy cô hoàn thành giáo án Tin học 6 nhanh chóng và hiệu quả nhất. Chúc quý thầy cô dạy tốt!

BÀI 6: HỌC GÕ MƯỜI NGÓN (tt)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Biết các khu vực phím trên bàn phím, các hàng phím trên bàn phím;
  • Hiểu được lợi ích của việc ngồi đúng tư thế và gõ bàn phím bằng mười ngón;
  • Biết và bước đầu thực hiện được việc ngồi đúng tư thế;
  • Biết quy tắc gõ mười ngón và bước đầu thực hiện được việc gõ mười ngón.

2. Kĩ năng: Xác định được vị trí các phím trên bàn phím, phân biệt được các phím soạn thảo và các phím chức năng.

3. Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong việc rèn luyện kĩ năng gõ mười ngón, ngồi đúng tư thế.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

6A1:................................................................................................................

6A2:................................................................................................................

6A3:................................................................................................................

2. Kiểm tra bài cũ: (4’)

Câu 1: Em hãy nêu các khu vực chính của bàn phím?

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (34’) Luyện tập.

+ GV: Cho HS ôn lại tư thế ngồi khi gõ bàn phím.

+ GV: Hướng dẫn HS thực hành theo từng phần.

* Cách đặt tay và gõ bàn phím.

+ GV: Hướng dẫn HS các đặt tay lên bàn phím, các ngón tay gõ các phím trên các hàng phím.

+ GV: Đưa ra yêu cầu cho HS khi thực hiện gõ bàn phím.

+ GV: Sửa sai cách đặt tay trên bàn phím để các em thực hiện đúng.

+ GV: Yêu cầu HS thực hành theo từng cá nhân.

* Luyện gõ hàng phím cơ sở.

+ GV: Yêu cầu HS quan sát hình và nhận biết các ngón tay phụ trách các phím ở hàng cơ sở.

+ GV: Yêu cầu HS thực hành gõ các phím ở hàng phím cơ sở theo mẫu.

+ GV: Quan sát các em thực hiện, sửa sai các thao tác chưa đúng.

* Luyện gõ các hàng phím trên.

+ GV: Yêu cầu HS quan sát hình và nhận biết các ngón tay sẽ phụ trách các phím ở hàng phím trên.

+ GV: Yêu cầu HS thực hành luyện tập gõ các phím hàng trên theo mẫu.

* Luyện gõ các hàng phím dưới.

+ GV: Yêu cầu HS quan sát hình và nhận biết các ngón tay sẽ phụ trách các phím ở hàng phím dưới.

+ GV: Yêu cầu HS thực hành luyện tập gõ các phím hàng dưới theo mẫu.

* Luyện gõ kết hợp các phím.

+ GV: Yêu cầu HS luyện gõ các phím ở hàng cơ sở và hàng trên theo mẫu.

+ GV: Yêu cầu HS luyện gõ các phím ở hàng cơ sở và hàng dưới theo mẫu.

* Luyện gõ các phím ở hàng số.

+ GV: Yêu cầu HS quan sát hình và nhận biết các ngón tay sẽ phụ trách các phím ở hàng số.

+ GV: Yêu cầu HS thực hành luyện tập gõ các phím hàng số theo mẫu.

* Luyện gõ kết hợp các phím kí tự trên toàn bàn phím.

+ GV: Yêu cầu HS gõ kết hợp các phím theo mẫu.

+ GV: Chú ý cho HS các phím ký tự thường sử dụng để các luyện tập.

+ GV: Quan sát nhận xét.

* Luyện gõ kết hợp với phím Shift.

+ GV: Sử dụng ngón út bàn tay trái hoặc phải để nhấn giữ phím Shift kết hợp gõ các phím tương ứng để có được chữ in hoa.

+ GV: Quan sát các em thực hiện, sửa sai các thao tác chưa đúng.

+ HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV đưa ra.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe, tìm hiểu các bước thực hiện.

+ HS:

- Đặt các ngón tay trên hàng phím cơ sở.

- Nhìn thẳng vào màn hình và không nhìn xuống bàn phím.

- Gõ nhẹ nhưng dứt khoát.

- Mỗi ngón tay chỉ gõ một số phím nhất định.

+ HS: Thực hành theo cá nhân, sử dụng bàn phím thực hiện.

+ HS: Quan sát màu của ngón ta với màu của phím, thực hiện theo đúng hướng dẫn.

+ HS: Thực hiện thao tác chậm nhưng chính xác.

+ HS: Thực hiện theo sự hướng dẫn của GV đưa ra.

+ HS: Ghi nhớ các ngón tay phụ trách các phím ở hàng trên.

+ HS: Thực hành theo cá nhân, thực hiện đúng và đầy đủ.

+ HS: Ghi nhớ các ngón tay phụ trách các phím ở hàng dưới.

+ HS: Quan sát và thực hành theo cá nhân, thực hiện đúng và đầy đủ theo yêu cầu.

+ HS: Gõ các phím hàng cơ sở và hàng trên theo mẫu, thao tác thực hiện chậm nhưng chính xác.

+ HS: Gõ các phím hàng cơ sở và hàng dưới theo mẫu, thao tác thực hiện chậm nhưng chính xác.

+ HS: Ghi nhớ các ngón tay phụ trách các phím ở hàng số.

+ HS: Thực hành luyện gõ các phím ở hàng số.

+ HS: Thực hành gõ kết hợp các phím kí tự trên toàn bàn phím.

+ HS: Thực hiện theo sự hướng dẫn của GV đưa ra.

+ HS: Tập trung lắng nghe.

+ HS: Thực hành luyện gõ kết hợp với phím Shift và phím tương ứng để có chữ in hoa.

+ HS: Thực hiện theo sự hướng dẫn của GV đưa ra.

4. Luyện tập.

a) Cách đặt tay và gõ phím

b) Luyện gõ hàng phím cơ sở.

c) Luyện gõ hàng phím trên.

d) Luyện gõ các hàng phím dưới.

e) Luyện gõ kết hợp các phím.

f) Luyện gõ phím ở hàng số.

h) Luyện gõ kết hợp các phím kí tự trên toàn bàn phím.

i) Luyện gõ kết hợp với phím Shift.

4. Củng cố: (5’)

  • GV nhận xét cho điểm học tập các nhóm thông qua tiết luyện tập.

5. Dặn dò: (1’)

  • Ôn lại các thao tác. Xem trước nội dung bài tiếp theo.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

Đánh giá bài viết
1 402
Sắp xếp theo

Giáo án Tin học 6

Xem thêm