Giáo án Tin học 7 bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính (Tiếp theo)

Giáo án Tin học 7 bài 2

Giáo án Tin học 7 bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính (Tiếp theo) được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 7 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 7 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

BÀI 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH (tt)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Biết cách chọn một ô, một hàng, một cột và một khối.

2. Kĩ năng: Phân biệt dữ liệu kiểu số và dữ liệu kiểu kí tự.

3. Thái độ: Học tập chủ động, tích cực tự giác, nâng cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

7A1:……………………………………………………………………………

7A2:……………………………………………………………………………

2. Kiểm tra 15’:

Câu hỏi: Em hãy cho biết một số đặc trưng chung của chương trình bảng tính?

Đáp án:

  • Màn hình làm việc; (2 điểm)
  • Dữ liệu; (2 điểm)
  • Khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn; (2 điểm)
  • Sắp xếp và lọc dữ liệu; (2 điểm)
  • Tạo biểu đồ. (2 điểm)

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (18’) Tìm hiểu cách chọn đối tượng trên trang tính.

+ GV: Yêu cầu HS tìm hiểu SGK.

+ GV: Thực hiện thao tác hướng dẫn HS chọn các đối tượng trên trang tính.

+ GV: Thao tác mẫu thực hiện các bước thực hiện:

- Chọn một ô;

- Chọn một hàng;

- Chọn một cột;

- Chọn một khối.

+ GV: Yêu cầu HS thực hiện theo cá nhân các thao tác trên.

+ GV: Quan sát quá trình thực hiện của HS sửa các lỗi cho các em.

+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện thao tác mẫu kiểm chứng khả năng tiếp thu của các em.

+ GV: Nếu muốn chọn đồng thời nhiều khối khác nhau ta làm như thế nào?

+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện thao tác chọn đồng thời nhiều khối.

+ GV: Yêu cầu thực hiện thao tác theo cá nhân.

+ GV: Quan sát các em thực hiện thao tác, sửa các lỗi sai cho HS.

+ GV: Cho HS thực hiện tổng hợp các thao tác trên.

+ HS: Đọc tìm hiểu thông tin.

+ HS: Làm việc theo nhóm quan sát, thực hiện và giúp đỡ nhau trong quá trình tìm hiểu.

+ HS: Quan sát các bước và tiến trình thực hiện:

- Chọn một ô: Đưa con trỏ chuột tới ô đó và nháy chuột.

- Chọn một hàng: Nháy chuột tại nút tên hàng.

- Chọn một cột: Nháy chuột tại nút tên cột.

- Chọn một khối: Kéo thả chuột từ một ô góc đến ô góc đối diện.

+ HS: Thực hiện các thao tác theo yêu cầu và sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Một số em lên bảng thao tác theo yêu cầu, các bạn khác nhận xét, đánh giá.

+ HS: Chọn khối đầu tiên, nhấn giữ phím Ctrl và lần lượt chọn các khối tiếp theo.

+ HS: Quan sát, nhận biết → ghi nhớ thao tác thực hiện.

+ HS: Thực hiện thao tác cá nhân theo sự hướng dẫn.

+ HS: Làm theo sự hướng dẫn điều chỉnh của GV.

+ HS: Thực hiện theo cá nhân thực hành các thao tác.

3. Chọn các đối tượng trên trang tính:

Để chọn các đối tượng trên trang tính ta thực hiện như sau:

- Chọn một ô: Đưa con trỏ chuột tới ô đó và nháy chuột.

- Chọn một hàng: Nháy chuột tại nút tên hàng.

- Chọn một cột: Nháy chuột tại nút tên cột.

- Chọn một khối: Kéo thả chuột từ một ô góc đến ô góc đối diện.

Hoạt động 2: (10’) Tìm hiểu các dạng dữ liệu trên trang tính.

+ GV: Thao tác nhập các dữ liệu khác nhau và trang tính.

+ GV: Theo em có thể nhập những dạng dữ liệu khác nhau vào các ô của trang tính được hay không.

+ GV: Đưa ra thêm các ví dụ minh họa cho HS quan sát và tìm hiểu.

+ GV: Từ ví dụ trên theo em hai dạng dữ liệu thường dùng là gì?

* Dữ liệu số gồm những gì?

* Dữ liệu kí tự gồm những gì?

+ GV: Cho HS quan sát bảng tính và yêu cầu HS nhận xét.

- Dữ liệu kiểu số được căn thẳng lề bên nào trong ô tính.

- Dữ liệu kí tự được căn thẳng lề bên nào trong ô tính.

+ GV: Cho HS nhập dữ liệu vào trang tính.

+ GV: Yêu cầu thực hiện thao tác theo cá nhân.

+ GV: Yêu cầu một số HS thực hiện lại các thao tác trên.

+ GV: Cho HS thực hiện tổng hợp các thao tác trên.

+ HS: Chú ý quan sát thao tác của GV và cho nhận xét.

+ HS: Có thể nhập các dạng dữ liệu khác nhau vào các ô của trang tính.

+ HS: Quan sát ví dụ mà GV đưa ra, rút ra nhận xét.

+ HS: Hai dạng dữ liệu thường dùng là: dữ liệu số, dữ liệu kí tự.

- Dữ liệu số: là các số 0,1,…,9, dấu “+” chỉ số dương, dấu “-“ chỉ số âm và dấu “%” chỉ tỉ lệ phần trăm.

- Dữ liệu kí tự: là dãy các chữ cái, chữ số và các kí hiệu.

+ HS: Chú ý quan sát, nhận biết theo yêu cầu của GV.

- Dữ liệu kiểu số được căn thẳng lề phải trong ô tính.

- Dữ liệu kí tự được căn thẳng lề trái trong ô tính.

+ HS: Thực hiện nhập theo từng cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Thực hiện thao tác cá nhân theo sự hướng dẫn.

+ HS: Các bạn khác quan sát và nhận xét kết quả thực hiện của bạn.

+ HS: Thực hiện theo cá nhân thực hành các thao tác.

4. Dữ liệu trên trang tính:

a) Dữ liệu số:

Là các số 0,1,…,9, dấu “+” chỉ số dương, dấu “-” chỉ số âm và dấu % chỉ tỉ lệ phần trăm.

b) Dữ liệu kí tự.

Là dãy các chữ cái, chữ số và các kí hiệu.

4. Củng cố:

  • Củng cố trong nội dung bài học.

5. Dặn dò: (1’)

  • Xem trước nội dung bài tiếp theo.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

...................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 74
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án tin học 7 Xem thêm