Giáo án Tin học 7: Bài thực hành 1: Làm quen với chương trình bảng tính excel

Giáo án Tin học 7: Bài thực hành 1

Giáo án Tin học 7: Bài thực hành 1: Làm quen với chương trình bảng tính excel được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 7 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 7 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

BÀI THỰC HÀNH 1: LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH EXCEL

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nhận biết được màn hình làm việc của bảng tính.

2. Kĩ năng:

  • Thực hiện được việc khởi động và thoát khỏi phần mềm bảng tính.
  • Thực hiện được việc di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính.
  • Thực hiện được thao tác lưu bảng tính.

3. Thái độ: Học tập đúng đắn, nghiêm túc thực hành, có ý thức và yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

7A1:……………………………………………………………………………

7A2:……………………………………………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ: (5’)

Câu 1: Chương trình bảng tính là gì? Nêu những đặc trưng của chương trình bảng tính?

Câu 2: Màn hình làm việc của Excel có những công cụ gì đặc trưng?

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (7’) Khởi động Excel.

+ GV: Nêu các cách khởi động phần mềm soạn thảo văn bản.

+ GV: Tương tự với phần mền soạn thảo văn bản ta có thể khởi động Excel theo những cách nào.

+ GV: Chỉ ra biểu tượng của phần mềm và thực hiện các thao tác cho HS quan sát và nhận biết để thực hiện theo dưới máy.

+ GV: Yêu cầu học sinh khởi động chương trình bảng tínhExcel.

+ GV: Gọi một HS lên bảng thực hiện thao tác khởi động Excel.

+ GV: Nhận xét, sữa các lỗi các em gặp phải.

+ HS: Vận dụng kiến thức đã được học trong chương trình Tin học 6.

+ HS: Có thể khởi động Excel theo 2 cách:

- Nháy chuột vào nút Start à All Programs à Microsoft office 2003 à Microsoft excel 2003.

- Kích đúp vào biểu tưởng Excel trên màn hình nền.

+ HS: Khởi động Excel theo 1 trong 2 cách trên.

+ HS: Các bạn khác quan sát và nhận xét thao tác của bạn.

+ HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV đưa ra.

a. Khởi động Excel.

- Nháy chuột vào nút Start à All Programs à Microsoft office 2003 à Microsoft excel 2003.

- Kích đúp vào biểu tưởng Excel trên màn hình nền.

Hoạt động 2: (8’) Lưu kết quả và thoát khỏi Excel.

+ GV: Hướng dẫn lại các em thao tác lưu tệp tin trong phần mềm soạn thảo văn bản.

+ GV: Yêu cầu HS thực hiện lưu kết quả với tên “Bài tập 1”.

GV: Gọi một số em lên bảng thực hiện thao tác.

+ GV: Sửa sai cho các em.

+ GV: Dựa trên kiến thực đã học hãy nêu cách để thoát khỏi Excel.

+ GV: Cho HS thực hành cá nhân theo sự hướng dẫn của GV.

+ GV: Nhận xét chốt nội dung.

+ HS: Thực hiện theo sự hướng dẫn của GV, thao tác theo yêu cầu.

+ HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV đưa ra.

+ HS: Thực hiện lưu kết quả theo yêu cầu của giáo viên:

- Chọn menu File à Save.

+ HS: Ta có thể thoát khỏi Excel theo 2 cách.

- Chọn menu File à Exit.

- Nháy vào nút Close trên thanh tiêu đề.

+ HS: Ôn luyện các thao tác.

b. Lưu kết quả và thoát khỏi Excel.

- Lưu kết quả: Chọn menu File à Save.

- Thoát khỏi Excel:

+ Chọn menu File à Exit.

+ Nháy vào nút Close trên thanh tiêu đề.

Hoạt động 3: (20’) Tìm hiểu bài tập 1.

+ GV: Liệt kê các điểm giống và khác nhau giữa màn hình Word và Excel.

+ GV: Cho HS thực hiện theo nhóm thảo luận.

+ GV: Quan sát các giúp đỡ.

+ GV: Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả thảo luận của mình.

+ GV: Nhận xét nội dung, chỉnh sửa cho các nhóm hoàn thiện.

+ GV: Hướng dẫn HS mở các bảng chọn và quan sát các lệnh trong bảng chọn đó.

+ GV: Kích hoạt 1 ô tính thực hiện di chuyển trên trang tính bằng chuột và bàn phím. Quan sát sự thay đổi của nút tên hàng và tên cột

+ GV: Hướng dẫn lại HS thực hiện các thao tác các em còn yếu chưa thực hiện được.

+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác đã được hướng dẫn.

+ GV: Cho HS tự thực hiện theo cá nhân.

+ GV: Gọi một số HS lên bảng thực hiện thao tác cho các bạn khác quan sát nhận xét.

+ GV: Quan sát hướng dẫn và sửa sai các thao cho các em.

+ GV: HS thực hiện xong lưu bài.

+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà các em thường gặp.

+ HS: Trả lời:

- Giống nhau về bảng chọn, thanh công cụ và nút lệnh.

- Khác: Excel còn có thêm thanh công thức, bảng chọn Data, trang tính, thanh công thức.

+ HS: Các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe à ghi nhớ kiến thức.

+ HS: Mở bảng chọn và quan sát các lệnh đó theo các thao táchướng dẫn của GV.

+ HS: Thực hiện thao tác di chuyển trên trang tính à quan sát sự thay đổi của nút tên hàng và tên cột.

+ HS: Quan sát GV thực hiện các thao tác trên và thực hiện theo các bước dưới máy.

+ HS: Một số HS lên bảng thực hiện các thao tác đã được hướng dẫn trên.

+ HS: Thực hiện các thao tác theo từng cá nhân.

+ HS: Một số em thực hiện, các bạn khác nhận xét thao tác của bạn.

+ HS: Thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Lưu bài lại với tên cũ.

+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.

1. Bài tập 1.

- Liệt kê các điểm giống và khác nhau giữa màn hình Word và màn hình Excel.

- Mở các bảng chọn và quan sát các lệnh trong những bảng chọn dó.

- Di chuyển trên ô tính.

4. Củng cố: (3’)

  • Xem lại các thao tác khởi động, lưu, thoát khỏi Excel.

5. Dặn dò: (1’)

  • Xem trước nội dung tiếp theo của bài thực hành.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

......................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 451
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án tin học 7 Xem thêm