Giáo án Tin học 7: Bài thực hành 2: Làm quen với các dữ liệu trên trang tính

Giáo án Tin học 7: Bài thực hành 2

Giáo án Tin học 7: Bài thực hành 2: Làm quen với các dữ liệu trên trang tính được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 7 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 7 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

BÀI THỰC HÀNH 2: LÀM QUEN VỚI CÁC DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Phân biệt được bảng tính, trang tính và nhận biết được các thành phần chính của trang tính.

2. Kĩ năng: Thực hiện được mở và lưu bảng tính trên máy tính.

3. Thái độ: Tự giác, tích cực học tập, vượt qua những khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

7A1:……………………………………………………………………………

7A2:……………………………………………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ: (4’)

Câu 1: Em hãy nêu các thành phần cơ bản của trang tính?

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (5’) Củng cố lý thuyết.

+ GV: Cho HS ôn lại các kiến thực lý thuyết đã đọc học.

- Chương trình bảng tính.

- Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính.

+ GV: Yêu cầu HS trả lời các bài tập nhỏ của GV đưa ra.

+ HS: Nhắc lại các nội dung đã học, lắng nghe GV bổ xung.

- Màn hình làm việc của chương trình bảng tính.

- Mở lưu bảng tính; chọn các đối tượng trên trang tính; Nhập dữ liệu vào bảng tính.

+ HS: Thực hiện các yêu cầu của GV đưa ra.

Hoạt động 2: (15’) Mở và lưu bảng tính bảng tính.

+ GV: Cách thực hiện để mở một bảng tính mới?

+ GV: Cho HS thực hiện thao tác GV, quan sát giúp đỡ các HS yếu.

+ GV: Cách thực hiện để mở một tệp bảng tính đã lưu trên máy tính?

+ GV: Cho HS thực hiện thao tác GV, quan sát giúp đỡ các HS yếu.

+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại cách để thực hiện lưu bảng tính?

+ GV: Để lưu bảng tính với một tên khác ta thực hiện như thế nào?

+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện thao tác lưu bảng tính với tên khác.

+ GV: Cho HS thực hiện tổng hợp các thao tác đã tìm hiểu.

+ GV: Cho HS thực hành theo cá nhân, quan sát các em thực hiện.

+ GV: Gọi một số HS lên bảng thực hiện lại các thao tác.

+ GV: Cho các bạn nhận xét thao tác thực hiện của bạn mình.

+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà các em thường gặp.

+ HS: Để mở một bảng tính mới ta nháy nút New trên thanh công cụ.

+ HS: Thực hiện thao tác theo sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Mở thư mục chứa tệp và nháy đúp chuột trên biểu tượng của tệp.

+ HS: Thực hiện thao tác theo sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Để lưu bảng tính ta thực hiện chọn Menu File → Save.

+ HS: Để lưu bảng tính với một tên khác ta chọn File → Save as.

+ HS: Quan sát các thao tác mẫu của GV, ghi nhớ cách thực hiện.

+ HS: Thực hiện trình tự các bước theo sự hướng dẫn của GV đưa ra.

+ HS: Thực hành theo cá nhân, sửa các sai sót theo yêu cầu của GV.

+ HS: Thao tác thực hiện theo yêu cầu của GV đưa ra.

+ HS: Nhận xét các thao tác đã làm được và chưa làm được.

+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.

Hoạt động 3: (17’) Bài tập 1: Tìm hiểu các thành phần chính của trang tính.

+ GV: Yêu cầu HS làm bài tập nhóm: khởi động Excel và nhận biết các thành phần chính trên trang tính?

+ GV: Yêu cầu đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

+ GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét bổ xung.

+ GV: Nháy chuột để kích hoạt các ô khác nhau và quan sát sự thay đổi nội dung trong hộp tên.

+ GV: Nhập dữ liệu tuỳ ý vào các ô và quan sát sự thay đổi nội dung trên thanh công thức.

+ GV: Yêu cầu HS so sánh nội dung dữ liệu trong ô và trên thanh công thức.

+ GV: Yêu cầu HS gõ “=5 + 7” vào một ô tùy ý và nhấn Enter. Chọn lại ô đó và so sánh nội dung dữ liệu trong ô và trên thanh công thức.

+ GV: Yêu cầu HS thực hiện 1 ví dụ khác quan sát kết quả đạt được.

+ GV: Cho HS tự thực hiện theo cá nhân, GV quan sát hướng dẫn.

+ GV: Quan sát hướng dẫn và sửa sai cho HS, giúp đỡ các HS yếu.

+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà các em thường gặp.

+ HS: Các thành phần chính trên trang tính gồm:

- Ô tính.

- Cột.

- Hàng.

- Khối

- Hộp tên.

- Thanh công thức.

+ HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV → nhận biết được địa chỉ của ô tính.

+ HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV, quan sát sự thay đổi đưa ra nhận xét.

+ GV: Dữ liệu trong ô và trên thanh công thức hoàn toàn giống nhau.

+ GV: Nội dung trên thanh công thức hiện thị “=5 + 7”, còn nội dung trong ô dữ liệu hiện thị kết quả là 12.

+ HS: Thực hiện theo các bước, quan sát kết quả.

+ HS: Thực hiện các thao tác theo từng cá nhân.

+ HS: Thao tác dưới sự hướng dẫn, rèn luyện các thao tác còn yếu.

+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.

4. Củng cố: (2’)

  • Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh.

5. Dặn dò: (1’)

  • Xem lại các thao tác nhập dữ liệu.
  • Xem các bài tập tiếp theo trong bài thực hành.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

.........................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 259
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án tin học 7 Xem thêm