Giáo án Tin học 7: Bài thực hành 2: Làm quen với các dữ liệu trên trang tính (Tiếp theo)

Giáo án Tin học 7: Bài thực hành 2

Giáo án Tin học 7: Bài thực hành 2: Làm quen với các dữ liệu trên trang tính (Tiếp theo) được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 7 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 7 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

BÀI THỰC HÀNH 2: LÀM QUEN VỚI CÁC DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH (tt)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Phân biệt và nhập được một số dữ liệu khác nhau vào ô tính.

2. Kĩ năng: Thực hiện được việc chọn các đối tượng trên trang tính.

3. Thái độ: Nghiêm túc, có ý thức và yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

7A1:……………………………………………………………………………

7A2:……………………………………………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ:

Thông qua tiết thực hành.

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (13’) Bài tập 2: Chọn các đối tượng trên trang tính.

+ GV: Thực hiện các thao tác chọn một ô, một hàng, một cột và một khối trên trang tính.

+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác.

+ GV: Giả sử cần chọn cả ba cột A, B, C. Em cần thực hiện thao tác gì? Hãy thực hiện thao tác nhận xét.

+ GV: Yêu cầu HS chọn một đối tượng tùy ý. Nhấn giữ phím Ctrl và chọn một đối tượng khác, nhận xết kết quả nhận được.

+ GV: Nháy chuột ở hộp tên và nhập dãy B100 vào hộp tên, cuối cùng nhấn phím Enter → nhận xét kết quả.

+ GV: Tương tự, nhập các dãy sau đây vào hộp tên (nhấn Enter sau mỗi lần nhập): A:A, A:C, 2:2, 2:4, B2:D6. Quan sát kết quả nhận được và cho nhận xét.

+ GV: Cho HS thực hành theo cá nhân.

+ GV: Gọi một số HS lên bảng thực hiện các thao tác.

+ GV: Cho các bạn nhận xét thao tác thực hiện của bạn mình.

+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà các em thường gặp.

+ GV: Củng cố lại các nội dung các em đã được thực hiện.

+ HS: Thực hiện thao tác theo yêu cầu của GV, quan sát sự thay đổi trong quá trình chọn.

+ HS: Thực hiện theo thao tác mẫu của GV.

+ HS: Kéo thả chuột từ cột A, B, C. Thực hành cả 3 cột được chọn, hộp tên chỉ hiện thỉ A1.

+ HS: Thực hiện theo yêu cầu thực hành trên máy tính → Nhận xét: có thể chọn nhiều đối tượng khác nhau trong bảng tính.

+ HS: Thực hành trên máy tính → Nhận xét: ô tính có địa chỉ B100 được kích hoạt.

+ HS: Thực hiện theo sự hướng dẫn của GV → Nhận xét: lần lượt A:A: chọn cột A; A:C: chọn đồng thời ba cột A, B, C; 2:2: Chọn hàng 2; 2:4: chọn đồng thời ba hàng 2, 3, 4; B2:D6: chọn khối.

+ HS: Sửa các sai sót theo yêu cầu của GV.

+ HS: Thao tác thực hiện theo yêu cầu của GV đưa ra.

+ HS: Nhận xét các thao tác đã làm được và chưa làm được của bạn mình.

+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.

+ HS: Thực hiện lại các thao tác còn yếu, chưa thành thạo.

Hoạt động 2: (8’) Bài tập 3: Mở bảng tính.

+ GV: Mở một bảng tính mới.

+ GV: Mở bảng tính “danh sách lớp em” đã được lưu.

+ GV: Thao tác mẫu cho HS quan sát và thực hiện theo.

+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thác tác theo yêu cầu của GV đưa ra.

+ GV: Cho các bạn nhận xét thao tác thực hiện của bạn mình.

+ GV: Củng cố lại các nội dung các em đã được thực hiện.

+ HS: Chọn Menu File → New

+ HS: Menu File → Open → chọn tệp “danh sach lop em” → Open.

+ HS: Quan sát thao tác thực hiện của GV ghi nhớ các bước.

+ HS: Một số HS lên bảng thực hiện các thao tác theo yêu cầu của GV đưa ra.

+ HS: Nhận xét các thao tác đã làm được và chưa làm được.

+ HS: Thực hiện lại các thao tác còn yếu, chưa thành thạo.

Hoạt động 3: (20’) Bài tập 4: Nhập dữ liệu vào trang tính.

+ GV: Nhập dữ liệu theo mẫu dưới vào trang tính danh sách lớp em vừa mở ở trong bài tập 3.

+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác.

+ GV: Quan sát hướng dẫn và sửa sai cho HS.

+ GV: Giúp đỡ hướng dẫn các HS còn yếu trong quá trình thực hiện.

+ GV: Giải đáp các thắc mắc của các em trong quá trình nhập liệu.

+ GV: Lấy một vài bài của các em thực hiện trình chiếu.

+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà các em thường gặp phải.

+ GV: Lấy một bài thực hiện tốt làm mẫu cho các bạn khác quan sát.

+ GV: Cho HS phân biệt các kiểu dữ liệu trong các ô tính đã nhập.

+ HS: Thực hành trên máy tính theo sự hướng dẫn của giáo viên.

+ HS: Quan sát GV thực hiện các thao tác trên.

+ HS: Thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Các em tự rèn luyện các thao tác yếu theo sự hướng dẫn.

+ HS: Khắc phục các sự cố theo hướng dẫn của GV đưa ra.

+ HS: Các bạn khác quan sát nhận xét kết quả thực hiện của bạn.

+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.

+ HS: Quan sát bài thực hiện tốt của bạn và học tập làm theo.
+ HS: Dựa trên các nội dung đã học trình bày theo yêu cầu của GV.

4. Củng cố: (2’)

  • Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh.

5. Dặn dò: (1’)

  • Xem trước nội dung bài: Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 95
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án tin học 7 Xem thêm