Giáo án Tự nhiên xã hội 2 bài 13

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 2

Giáo án Tự nhiên xã hội 2 bài 13 được trình bày khoa học, chi tiết giúp các em học sinh hiểu được một số việc cần làm để giữ vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở và biết tham gia làm vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở.

Giáo án Tự nhiên xã hội 2 bài 12

BÀI 13: GIỮ SẠCH MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH NHÀ Ở

I. Mục tiêu:

  • Nêu được một số việc cần làm để giữ vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở.
  • Biết tham gia làm vệ sinh môi trường xung quah nhà ở.
  • Có ý thức thực hiện giữ vệ sinh sân vườn... và nói với các thành viên trong gia đình cùng thực hiện tốt.

* Hs khá, giỏi: Biết được lợi ích của việc giữ vệ sinh môi trường.

II. Đồ dùng dạy học: Hình vẽ SGK /28, 29, phiếu bài tập

III. Các họat động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: 3 HS

2. Dạy bài mới: Trò chơi: bắt muỗi

Hoạt động dạy Hoạt động học

Họat động 1: Làm việc với SGK và theo cặp

* Mục tiêu : xem phần 1, 2 (mục tiêu bài)

- Yêu cầu hs quan sát H1~H5 /28, 29:

  • Mọi người trong từng hình đang làm gì? Để môi trường xung quang nhà ở được sạch sẽ?
  • Những hình nào cho biết mọi người trong nhà đều tham gia làm vs xung quang nhà ở?
  • Giữ vs môi trường xung quanh nhà ở có lợi gì?
- Gọi hs trình bày: GV chốt ý chính

- Làm việc theo cặp

- 1 số nhóm trình bày

- Các nhóm khác nx, bổ sung

Đánh giá bài viết
1 1.991
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Tự nhiên xã hội 2

Xem thêm