Giáo án Tự nhiên xã hội 2 bài 23

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 2

Giáo án Tự nhiên xã hội 2 bài 23 kiến thức trong bộ giáo án này được trình bày khoa học, phù hợp với các em học sinh nhằm giúp các em biết so sánh về cảnh quan thiên nhiên, nghề nghiệp chính của người dân nơi nghiệp, cách sinh hoạt của người dân vùng em sống.

Giáo án Tự nhiên xã hội 2 bài 22 (tt)

BÀI 23: ÔN TẬP XÃ HỘI

I. Mục tiêu:

  • Kể được về gia đình, trường học của em, nghề nghiệp chính của người dân nơi em sống.
  • Yêu quí gia đình, trường học, khu vực dân cư mình đang ở.

* Hs khá, giỏi : So sánh về cảnh quan thiên nhiên, nghề nghiệ, cách sinh họat của người dân vùng nông thôn và thành thị.

II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh ảnh GV và HS sưu tầm về chủ đề: Xã hội.

III. Hoạt động dạy học:

1.Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

- Ở địa phương em người dân sống chủ yếu bằng nghề gì?

3. Dạy bài mới:

a. Giới thiệu bài

b. Tổ chức cho HS trưng bày các tranh ảnh về trường học, gia đình, đường giao thông, các phương tiện giao thông, phong cảnh về nghề nghiệp của nhân dân ở địa phương.

  • Phát giấy A0 và hồ dán cho 4 nhóm.
  • Các nhóm tập hởptang , phân loại, sắp xếp, dán, trình bày...
  • Đại diện các nhóm trình bày sản phẩm.
  • Yêu cầu các nhóm khác nghe đặc câu hỏi để nhóm trình bày giải thích.
  • GV nhận xét- tuyên dương

4. Củng cố- dặn dò: (5')

  • Hệ thống bài
  • Dặn dò nhận xét tiết học
Đánh giá bài viết
1 1.291
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Tự nhiên xã hội 2

Xem thêm