Giáo án Tự nhiên xã hội 2 bài 22

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 2

Giáo án Tự nhiên xã hội 2 bài 22 (tt) được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu sẽ giúp các em học sinh biết được một số nghề nghiệp chính, mô tả được một số nghề nghiệp, cách sinh hoạt động sinh sống của người dân nơi hoạt của người dân vùng nông thôn hay ở thành thị.

Giáo án Tự nhiên xã hội 2 bài 21

BÀI 22: CUỘC SỐNG XUNG QUANH (tiết 2)

I. Mục tiêu:

  • Nêu được một số nghề nghiệp chính và hoạt động sinh sống của con người dân nơi em sinh sống.
  • HS có ý thức gắn bó yêu quê hương.

* Hs khá, giỏi: Mô tả được một số nghề nghiệp, cách sinh hoạt của người dân vùng nông thôn hay thành thị.

II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh ảnh sưu tầm về nghề nghiệp chính của người dân.

III. Hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

  • Nêu những điều cần chú ý khi đi xe buýt
  • Khi ngồi sau xe máy em sẽ ngồi như thế nào?

2. Bài mới:

Hoạt động dạy Hoạt động học

1. Giới thiệu bài

Hoạt động 1: Làm việc với SGK

* Mục tiêu: Nhận biết về nghề nghiệpvà cuộc sống chính ở nông thôn và thành thị.

* Cách tiến hành:

- Yêu cầu HS quan sát tranh trong SGK và nói những gì nhìn thấy trong hình.

- Tranh diễn tả cuộc sống ở đâu? Tại sao em biết?

- Kể tên những nghề nghiệp của những người dân được vẽ trong hình.

- GV nhận xét kết luận.


- Làm việc theo nhóm

- Các nhóm trình bày

Đánh giá bài viết
1 1.165
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Tự nhiên xã hội 2

Xem thêm