Phân phối chương trình dạy thêm tự chọn môn tiếng Anh 9 mới thí điểm

Phân phối chương trình tiếng Anh là gì?

Phân phối chương trình môn tiếng Anh nêu ra nội dung bài học chính theo từng tuần học, từ đó giúp giáo viên lên giáo án, hoạt động trong từng tiết học và phương pháp giảng dạy hiệu quả, đồng thời nâng cao chất lượng dạy và học tại nhà trường.

Kế hoạch dạy tự chọn môn tiếng Anh 9 năm 2019 - 2020

Tài liệu phân phối chương trình dạy thêm môn tiếng Anh lớp 9 chương trình mới dưới đây được VnDoc.com đăng tải với mong muốn cung cấp nguồn tài liệu chính xác giúp quý thầy cô đang giảng dạy bộ môn tiếng Anh tại các nhà trường lên kế hoạch, giáo án chương trình dạy phụ đạo môn tiếng Anh 9 ại Nhà trường hiệu quả.

Học kì I:

TUẦN

CHUYÊN ĐỀ

GHI CHÚ

1

- Revision tenses (the simple present + present continuous)

2

- Complex sentences and phrasal verbs

3

- Complex sentences and phrasal verbs (continue)

4

- Revision past simple tense

5

- Revision present perfect tense

6

- Revision past simple and present perfect tenses

7

- Revision past simple and past continuous tenses

8

- Practice: Vocabulary and practice exercise Unit 1 and Unit 2

9

- Practice: Vocabulary and practice exercise Unit 1 and Unit 2 (cont)

10

- Comparison of adjectives and adverbs

11

- Reported Speech

12

- Question words before to infinitive

13

- Practice: Vocabulary and practice exercise Unit 3 and Unit 4

14

- Passive voice: Impersonal passive

15

- Past perfect: review

16

- Adjective + to-infinitive; adjective + that-clause

17

- Practice: Vocabulary and structures in unit 5, unit 6

18

- Revision

Học kì II:

Đang được cập nhật bởi VnDoc.com.

Trên đây là chi tiết kế hoạch dạy thêm học thêm Anh văn 9. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.555
Sắp xếp theo
    Giáo án Tiếng anh lớp 9 Xem thêm