Phân phối chương trình môn Tin học lớp 4

Kế hoạch dạy học môn Tin học lớp 4

Phân phối chương trình môn Tiếng Việt lớp 4 với đầy đủ các nội dung của từng tiết học cho từng tuần (35 tuần) trong 2 kì giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy. Đồng thời các em học sinh nắm được chương trình học để chuẩn bị cho các bài học trên lớp đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Nội dung chương trình học môn Tin học lớp 4

TUẦN

TIẾT

TÊN BÀI DẠY

NỘI DUNG

1

1,2

PHẦN 1: Soạn thảo văn bản

Bài 1. Rèn luyện kỹ năng đã biết

- Hướng dẫn các em các kỹ năng đã học

- Vận dụng thực hành

2

3,4

Bài 2. Bullet và Numbering

- Làm quen với Bullet và Numbering

- Sử dụng thành thảo các công cụ

- Thực hành

3

5,6

Bài 3. Sử dụng bảng Table

- Sự dụng công cụ để vẽ bảng Table

- Thực hành.

4

7,8

Bài 4: Văn bảng dạng cột

- Hướng dẫn học sinh dùng công cụ dạng cột

- Thực hành

5

9,10

Bài 5. Công cụ Textbox

- Hướng dẫn học sinh sử dụng công cụ Text box để nhập văn bản

- Hướng dẫn chỉnh sửa khung

- Thực hành chèn khung

6

11,12

Bài 6. Thiết lập trang văn bản

- Hướng dẫn học sinh sử dụng các kiểu hiệu ứng xuất hiện

- Thực hành thiết lập văn bảng

7

13,14

Bài 7. Header và Footer

- Giới thiệu và hướng dẫn học sinh sử dụng các Header và Footer

- Thực hành

8

15,16

Bài 8. Định dạng Styles

- Định dạng Styles

- Thực hành một số bài tập

9

17,18

Bài 9. Xuất bản tài liệu

- Học sinh được làm quen và lưu

trữ file theo định dang.

- Thực hành, ôn tập

10

19,20

Bài 10. Kiểm tra giữa HK I

- Học sinh vận dụng những gì đã học.

- Các em làm kiểm tra

11

21,22

PHẨN II : Thiết kế bài trình diễn

Bài 11. Quản lí trang trình diễn

- Học sinh biết quản lí trang trình diễn

- Thực hành MS PowerPoint 2010

12

23,24

Bài 12. Tạo nền chuyển cảnh

- Học sinh biết chuyển cảnh phong nền

- Biết tạo nhiều hiệu ứng

13

25,26

Bài 13. Chèn hình ảnh và chữ nghệ thuật

- Học sinh biết tạo hiệu ứng hình ảnh

- Biết chèn ảnh và chữ nghệ thuật.

14

27,28

Bài 14.Bảng và biểu đồ

- Học sinh biết bảng và biểu đồ

- Thực hành

15

29,30

Bài 15. Hoạt cảnh xuất hiện và tạo chú ý

- Học sinh biết xuất hiện và tạo chú ý trong MS Powerpoint

- Thực hành

16

31,32

Bài 16. Hoạt cảnh di chuyển và hoạt cảnh thoát

- HS biết hoạt cảnh di chuyển và hoạt cảnh thoát trong MS Powerpoint

17

33,34

Bài 17. Chèn Video, âm thanh Xuất bản bài trình diễn

- HS biết chèn Video âm thanh

- Ôn tập

18

35,36

Bài 18. Kiểm tra cuối hk I

- Kiểm tra

- Thực hành

19

37, 38

Bài 19. Cơ bản về bảng tính

- Biết về bảng tính

20

39, 40

Bài 20. Trang trí bảng tính

- Biết về trang trí bảng tính

21

41, 42

Bài 21. Sử dụng bảng tính để tính toán

- Biết sử dụng bảng tính để tính toán

22

43, 44

Bài 22. Lập công thức đơn giản

- Biết sử dụng bảng tính để lập công thức đơn giản

23

45, 46

Bài 23. Gía trị của dữ liệu

- Biết gía trị của dữ liệu

24

47, 48

Bài 24. Sắp xếp dữ liệu

- Biết sắp xếp dữ liệu

25

49, 50

Bài 25. Chọn lọc dữ liệu

- Biết chọn lọc dữ liệu

26

51, 52

Bài 26. Lập biểu đồ

- Biết lập biểu đồ

27

53, 54

Bài 27. Bài tập tổng hợp

- Biết vận dụng

28

55, 56

Bài 28. Kiểm tra giữ kì 2

- Ôn lại kiến thức đã học

29

57, 58

Bài 29. Phần mềm Encore: Các bước kí âm

- Biết vận dụng Encore

30

59, 60

Bài 30. Kí âm bài nhạc đơn giản

- Biết vận dụng Encore

31

61, 62

Bài 31. Kí âm với dấu luyến và dấu nối – Sử dụng bàn phím để kí âm

- Biết vận dụng Encore sử dụng bàn phím để kí âm

32

63, 64

Bài 32. Hóa biểu – Dấu chấm dôi – Trang trí bài nhạc

- Biết vận dụng Encore hóa biểu, trang trí bài nhạc

33

65, 66

Bài 33. Chỉnh sửa ô nhịp – Gõ lời ca

- Biết vận dụng Encore chỉnh sửa ô nhịp

34

67, 68

Bài 34. Hoàn chỉnh bài nhạc

- Biết vận dụng Encore hoàn chỉnh bài nhạc

35

69, 70

Bài 35. Kiểm tra cuối kì 2

- Ôn lại kiến thức đã học, hoàn thành bài tập.

Đánh giá bài viết
1 2.345
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 4 Xem thêm