Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 1

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo tuần có đáp án

Phiếu bài tập lớp 3 môn Tiếng Anh cuối tuần 1 có đáp án nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần lớp 3 môn Tiếng Anh mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu bài tập Tiếng Anh 3 Tuần 1 liên quan đến Lesson 1, Lession 2 Unit 1 Hello giúp các em học sinh lớp 3 củng cố kiến thức đã học hiệu quả. 

1. Write the missing letter.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 1

Đáp án: 1. Hello 2. Goodbye 3. Nice to meet you. 4. How are you?

2. Circle a or b

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 1

Đáp án: 2. b. you 3. a. Miss Hien 4. a. Nice 5. a. Hello

3. Complete the sentence

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 1

4. Read and match

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 1

Đáp án: 2 -c; 3 - b; 4 - a

5. Write the response.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 1

Đáp án 1. Hi/ Hello 2. I fine. Thanks 3. Nice to meet you, too. 4. Good bye. See you again

6. Find and circle

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 1

Trên đây là nội dung của Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 6.056
Bài tập cuối tuần lớp 3 Xem thêm