Sắp tới, sẽ có quỹ tiền thưởng riêng cho cán bộ, công chức, viên chức

Các quy định về tiền lương, tiền thưởng của người lao động

Sắp tới, sẽ có quỹ tiền thưởng riêng cho cán bộ, công chức, viên chức? Mời các bạn tham khảo những nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 27/NQ-TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp đã có hiệu lực thi hành.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 27/NQ-TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Sắp tới, sẽ có quỹ tiền thưởng riêng cho cán bộ, công chức, viên chức

Cụ thể, theo nội dung tại Nghị quyết 27/NQ-TW, từ năm 2021 sẽ áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị. Để thực hiện mục tiêu này thì một trong những nội dung cải cách quan trọng là thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Đồng thời, bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tại Hội nghị Trung ương 13, Ban Chấp hành Trung ương đã tán thành với kiến nghị của Ban cán sự Đảng Chính phủ về thời điểm chính thức thực hiện chế độ tiền lương mới của cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể, thời điểm này sẽ được lùi đến 1/7/2022, thay vì năm 2021 như tinh thần của Nghị quyết 27/NQ-TW.

Như vậy, từ ngày 01/7/2022, các cơ quan, đơn vị sẽ chi thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức dựa trên quỹ tiền thưởng này. Với việc bổ sung quỹ tiền thưởng vào cơ cấu tiền lương từ 01/7/2022 sẽ đảm bảo thực hiện đồng nhất việc chi thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, hạn chế tình trạng nơi có nơi không như hiện nay.

Ngoài ra, theo Nghị quyết này, sắp tới cũng sẽ xây dựng ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng. Cụ thể, từ 01/7/2022, sẽ có 05 bảng lương mới dành cho cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể:

- 01 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo;

- 01 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

- 03 bảng lương đối với lực lượng vũ trang, gồm:

+ 01 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm).

+ 01 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an.

+ 01 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

....................................................

Trên đây là nội dung chi tiết của bài viết Sắp tới, sẽ có quỹ tiền thưởng riêng cho cán bộ, công chức, viên chức. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Tài liệu dành cho giáo viên:

Đánh giá bài viết
1 895
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Dành cho Giáo Viên Xem thêm